Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 12. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (дійсний, умовний, наказовий)

171. Прочитайте. У якому з речень дієслова виражають дійсну, реальну дію? У якому — можливу за певної умови або бажану? У якому з речень дієслова передають спонукання, пораду?

1. Кожна пташина в’є гніздо на батьківщині (Народна творчість). 2. Коли б я був соловейком, до тебе б тоді прилітав (Леся Українка). 3. Люби свій край. Всю душу солов’їну йому віддай (В. Сосюра).

- Чи може вираз вити гніздо вживатися в переносному значенні? Розкрийте це значення.

• Як ви розумієте значення вислову солов’їна душа?

Відношення названої дієсловом дії або стану до дійсності виражає спосіб дієслова. Дієслова мають дійсний, умовний і наказовий способи.

Дійсний спосіб виражає реальну дію або стан, які відбуваються, відбувалися чи відбуватимуться. Дієслова дійсного способу відповідають на питання що роблю? що зробив? що робитимемо? та ін. Наприклад: Зорі світять, серед неба горить білолиций, верба слуха соловейка, дивиться в криницю (Т. Шевченко). Дієслова в дійсному способі змінюються за часами, особами, числами, родами.

Умовний спосіб виражає дію чи стан, бажані або можливі за певних умов. Дієслова умовного способу відповідають на питання що зробив би? що робила б? що зробили б? та ін. Наприклад: Пішов би я в Україну, пішов би додому… (Т. Шевченко). Дієслова в умовному способі змінюються за родами й числами.

Наказовий спосіб виражає наказ, прохання, пораду, заклик до виконання дії. Дієслова в наказовому способі відповідають на питання: що роби? що зроби? що робімо? що зробімо? що робіть? що зробіть? Наприклад: Чесним словом лікуйся! (В. Кочевський).

Дієслова в наказовому способі змінюються за особами й числами.

172. Прочитайте прислів’я, укажіть дієслова, визначте спосіб кожного.

1. Без Батьківщини немає людини. 2. Вітчизни не діліть, краще землю захистіть. 3. Пустив би його в хату, та він на піч залізе. 4. Коли хата горить, люди не сваряться. 5. Від ворога вчися спритності! 6. У своїм гнізді й горобець яструбові очі виклював би. 7. Терпи, хлопче, козаком будеш, а з козаків попадеш і в отамани.

- Поясніть, що виражає кожен зі способів.

173. Дієслова дійсного, умовного й наказового способів запишіть у три колонки.

Зробили б, поміркуйте, вирішив, зацікавилася, розуміємо, ходімо, послухайте, почув би, сказала б, запиши, переклали, хвилюємося.

174. Визначте спосіб кожного з поданих дієслів. Доберіть до кожного синонім та антонім, запишіть їх, поставивши в тому ж способі.

Запам’ятай, станьмо, розповіла б, здійснив би, рухався, зачинили.

175. Перепишіть прислів’я, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте вжиті в реченнях дієслова умовного та наказового способів.

1. Живи своїм розумом та звіряйся з чужим. 2. Взяв би я бандуру та й заграв що знав. 3. Волі не чекай сам її бери та оберігай. 4. Полетіла б я до тебе та крилець не маю. 5. Подумай двічі а тоді скажи вагоме слово. 6. Будь сильний духом а не новим кожухом. 7. Якби пес робив то в чоботях би ходив. 8. Можна було б в гостях довше гуляти та забули хліба взяти.

176. Перепишіть. Визначте й підкресліть у реченнях граматичні основи. Укажіть дієслова дійсного, умовного та наказового способів.

1. Шукаймо в людях доброти! Добро відкриє нам світи (М. Сингаївський). 2. Я б вам душі переродив, я б вам випрямив хребти! (І. Франко). 3. Правди в брехні не розмішуй! (В. Симоненко). 4. А я читав тобі рядки про калинову Україну, про світлу тугу журавлину (М. Фішбейн). 5. Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співав би свої думи (Т. Шевченко). 6. Відкрий для себе Україну! Ти ще не знаєш всю її (Г. Бідняк).

- Поясніть зміст останнього речення. Розкажіть, що вам відомо про Сім чудес України. Потрібну інформацію зберіть у мережі Інтернет.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити