Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 15. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

195. Прочитайте подані в таблиці речення. Чи можна визначити особу, яка виконує названу виділеним дієсловом-присудком дію, у реченнях першої колонки? Другої? Поясніть.

Вітер віє, повіває,

По полю гуляє (Т. Шевченко).

Мені світає небо у вікні

(М. Луків).

І віє духом яблунь і жасмину

(М. Луків).

Світає. Край неба палає

(Т. Шевченко).

- Які з виділених дієслів є присудками у двоскладних реченнях? Які є єдиним головним членом в односкладних реченнях?

Дієслова, що називають дію, яка виконується сама собою, без участі особи, називають безособовими. Безособові дієслова означають:

• явища природи: вечоріє, світає, мрячить;

• стихійні явища: замело, залило, вимерзло;

• фізичний або психічний стан людини: лихоманить, нудить, трясе, не хочеться, не терпиться, не спиться;

• уявлення про долю людини: не щастить, не таланить, не судилося.

Безособові слова не змінюються за особами й числами, а також за родами. Вони мають форму третьої особи однини теперішнього і майбутнього часу (світає, розвидниться) та форми середнього роду однини минулого часу (смеркало).

Безособові дієслова є головними членами речення (присудками) в односкладних реченнях: Учора трохи повернуло на відлигу (А. Дрофань). Ще комусь у цю пору не спиться (І. Білий). Так бракує землі милосердя людей (Т. Севернюк).

Підметів при безособових дієсловах не буває.

196. Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу. Перепишіть тільки ті речення, що мають один головний член — присудок. Якою частиною мови він виражений? Доведіть, що ці дієслова — безособові.

1. Благословляється на день. І сяють роси над ланами (М. Єркін). 2. Знов повернулися морози. Снігів холодних намело (Г. Чубач). 3. Мрячило. Мжичилося. Над головою клубочилися важкі сірі хмари (Зірка Мензатюк). 4. Уночі зривалася справжня буря. Надворі блискало, гриміло, тріщало й лило (М. Павленко). 5. Віє туманами з поля. Пахне барвінком нічним (А. Михайлевський).

- В одному з виписаних речень визначте та підкресліть усі члени речення.

197. Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу. Двоскладними чи односкладними є речення? Поясніть.

1. Сутеніло помалу (Є. Плужник). 2. З лісу повіяло прохолодою (М. Стельмах). 3. Стежку в поле листям замело (Ю. Бартош-Кум’ятський). 4. Запаморочливо пахло в’янучим листям, хмелем і калиною (П. Загребельний). 5. І чого мене понесло сюди? (С. Васильченко). 6. Від жаху похолонуло в душі (Б. Олійник). 7. І як сльозами застилало очі! (М. Луків). 8. Дихається легко і привітно (В. Крищенко).

- Доведіть, що головний член речення в кожному з речень виражений безособовим дієсловом.

• Витлумачте лексичне значення кожного з безособових дієслів.

198. Перепишіть. У кожному з речень визначте та підкресліть граматичну основу. З’ясуйте синтаксичне роль безособових дієслів.

1. Хочеться казки. Хочеться тиші (М. Семенко). 2. Так добре й легко мріється (Р. Блага). 3. Не спиться мені. У голові шумить, як у млині… (Марко Вовчок). 4. Радісним почуванням охопило душу (Панас Мирний). 5. Вечірнім золотом зорі залило поле (В. Сосюра).

- Які безособові дієслова мають форму третьої особи однини теперішнього часу? минулого часу?.

199. Подані двоскладні (з двома головними членами) речення перебудуйте на такі, що мають один головний член, виражений безособовим дієсловом. Перебудовані речення запишіть.

1. Я цього не хочу. 2. Я не можу всидіти. 3. Вона не може читати. 4. У нього лихоманка. 5. Він не має щастя. 6. Вони не мають везіння (талану).

200. Перебудуйте кожне з речень так, щоб у ньому було безособове дієслово. З’ясуйте синтаксичну роль безособових дієслів.

1. У лісі пахне глиця. 2. Вітер розвіяв листя. 3. Заморозки прибили на деревах зав’язь. 4. Туман покрив поле. 5. Рясний весняний дощ покропив землю. 6. Вода залила луки. 7. Друзі не хотіли розлучатися. 8. Пісок позамітав сліди.

201. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Визначте безособові дієслова, підкресліть їх як члени речення.

Чи їздили ви по Україні? Чи міряли ви її бе..мірні шляхи і з..лені та рівні ст..пи, де ніщо не забороняє вашим очам виміряти їх? Чи бачили, як синє небо ро..гортає над з..млею своє блак..тне і бе..мірно в..соке шатро?

Настав ясний та погожий ранок після короткої ночі. Шугонуло світлом. Сизе полум’я віхтем знялося угору сер..д ч..рвоного жару. Ще наддало світла, ще раз к..нуло рожевим огнем. Крайнебо м..гоче, пашить, мов личенько сором’язливої дівчини.

За Панасом Мирним

- Чи доводилося вам бачити світанок над морем (річкою, озером), у горах чи в місті? Складіть про це 3-4 речення, використавши безособові дієслова.

Українські світанки

У курсі «Мистецтво» ви вивчали поняття культурного й екологічного середовища людини. За яких умов, на вашу думку, сучасне місто може стати близьким людині?

• Розкажіть про те середовище, у якому комфортно було б жити саме вам. Уживайте безособові дієслова.

202. Витлумачте значення фразеологізмів. Чому в кожному з них ужито безособове дієслово?

1. Зав’язало мову. 2. Позакладало вуха. 3. Похололо на душі. 4. Памороки забило. 5. Мов язиком злизало. 6. Замакітрилося в голові. 7. Мов окропом обдало. 8. Запахло смаленим. 9. Аж животи попідтягало.

- Із трьома фразеологізмами складіть речення. Яким членом речення є в кожному з них фразеологізм?

ЗВЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ГОВОРІННЯ

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

203. Складіть і розіграйте діалог між семикласницею та 'її п’ятирічною сестричкою, які самі залишилися ночувати в домі. Малій наснився страшний сон. Мета старшої сестри — заспокоїти дитину, пояснити, що причина сновидінь — фільми-«страшилки». У репліках уживайте подані в рамці словосполучення і речення.

Мені привиділося (здалося, наснилося, примарилося). Мене трусило (тіпало). Усередині похололо.

У голові шуміло. Від страху заціпило. Запаморочилося в голові.

204. Складіть і розіграйте діалог між стареньким дідусем та його онуком-семикласником, який прийшов у неділю навідати діда. Хлопчик приніс передані батьками ліки, нові окуляри, запас харчів на тиждень, улюблений дідусів журнал. Мета хлопчика — дізнатися про стан здоров’я старого, з’ясувати, якої допомоги він потребує. Мета дідуся — запросити родину сина (хлопчикового батька) у гості на наступний вихідний. У репліках діалогу вживайте подані в рамці безособові дієслова.

Мені полегшало. Мені стало… Мені бракувало… Не спалося, не лежалое я, не пилося, не їлося.

205. Розгляньте послідовність і зразки розбору дієслова. Розберіть виділені в тексті дієслова як частину мови.

Якщо ти повірив, що безсилий, тобі вже нема чого робити на цьому світі. Отже, вір у себе. Не піддавайся власній зневірі. Перемагай! Усе на світі минає, не минає тільки могутній дух людини. Якщо ти сильний духом — переможеш себе. І люди не забудуть твоєї мужності (О. Довгий).

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ДІЄСЛОВА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

1. Дієслово, його загальне значення.

2. На яке питання відповідає.

3. Початкова (неозначена) форма.

4. Постійні морфологічні ознаки: вид, перехідність, дієвідміна.

5. Непостійні морфологічні ознаки: спосіб, час, особа, число, рід.

6. Синтаксична роль (яким є членом речення)

Нічого кращого в усьому світі не знайдеш за любов і працю (М. Стельмах).

ЗРАЗОК УСНОГО РОЗБОРУ ДІЄСЛОВА

(Не) знайдеш — дієслово, означає дію, відповідає на питання що зробиш?, початкова форма — знайти, доконаний вид, перехідне, перша дієвідміна, дійсний спосіб, майбутній час, друга особа однини, присудок.

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО РОЗБОРУ ДІЄСЛОВА


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити