Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 16. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

206. Прочитайте. Яким способом утворено кожне з дієслів? Від якої частини мови?

казати — переказати

білий — білити

зима — перезимувати

йти — прийти

обід — обідати

син — усиновити

сміятися — розсміятися

я — якати

два — подвоїти

Дієслова творяться від дієслів [креслити — підкреслити), іменників (вечеря — вечеряти), прикметників (синій — синіти), числівників

(три — потроїти), займенників (ти — тикати).

Найуживаніші способи творення дієслів такі:

• префіксальний: записати — писати, стиснути — тиснути;

• суфіксальний: учителювати — учитель, записувати — записати;

• префіксально-суфіксальний: покращувати — кращий, приспівувати — співати.

Складні дієслова найчастіше утворюються від складних іменників:

вільнодумствувати — вільнодумство;

добродіяти — від добродій.

207. Прочитайте. Визначте спосіб творення виділених дієслів.

1. Нещастя розкаже, що таке щастя. 2. Біду горем не загоїш, а лише подвоїш. 3. Нещастя найкраще терпить той, хто вміє його приховувати. 4. Роботу полегшуй, але не кидай. 5. Під господаревим оком і кінь товстішає. 6.Учора браталися, нині розсталися. 7. Лається так, що аж повітря червоніє. 8. Боїться й на гуску цитьнути. 9. Ще й не впав, а вже ойкає. 10. Хто якає й хвалиться, потім мучиться й кається.

- З'ясуйте, від яких частин мови утворено виділені дієслова.

208. Подані словосполучення замініть одним дієсловом. Яким способом утворене кожне з дібраних дієслів?

Зробити операцію; подзвонити по телефону; передати інформацію; надіслати телеграму; скласти протокол; накласти штраф.

209. Заповніть таблицю у зошиті.

Дієслово

Слово з твірною основою

Яким способом утворене

За допомогою яких значущих частин

Приберегти

Розумнішати

Узаконити

Освоїти
210. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте спосіб творення виділених дієслів.

1. Вже чуть як обертається Земля і обертається з Землею Україна… (М. Вінграновський). 2. Нас не розрідите на половини. Нас не покраєте серед пітьми. Ми присягаємо Є Україна! Ми присягаємо: Будемо ми! (А. Листопад). 3. Пізнай свій народ і себе в ньому умовляв Григорій Сковорода (Л. Красицька). 4. Почекай вечоре! Хай доспівається! (М. Павленко). 4. Хотілось би мені не біль і не тривоги а радість і любов в широкий світ нести (Г. Кривда).

- Визначте спосіб кожного з ужитих у реченнях дієслів.

Роздивіться фантастичний малюнок письменниці й художниці Марини Павленко, творчість якої ви вивчатимете цього року на уроках української літератури. Пофантазуйте: що і кого на ньому зображено?

Доберіть до малюнка назву. Обговоріть свої думки у класі.

ЗНАЮ І РОЗУМІЮ! ВІДЧУВАЮ І ДІЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

• Яка частина мови називається дієсловом? Спробуйте розповісти про початок вашого дня спочатку без уживання дієслів, потім з їх уживанням. Яка розповідь точніша й виразніша? Поясніть чому.

• Як розрізнити дієслова недоконаного і доконаного виду? Наведіть приклади. Складіть жартівливий діалог між дієсловом доконаного і дієсловом недоконаного виду, у якому кожне з дієслів доводить свої переваги в мовленні й мисленні людини.

• Які дієслова називають перехідними? Наведіть приклади.

• Як називається зміна дієслова за особами та числами?

• Навіщо дієслова поділяють на дієвідміни? За якими формами визначають дієвідміну дієслова? За якими значущими частинами?

• Які часи мають дієслова? У формі якого способу дієслово змінюється за часами? Наведіть приклади.

• Які способи дієслова утворюються за допомогою частки б (би)? хай, нехай?

• Як змінюються дієслова в теперішньому та майбутньому часі? У минулому?

• Які способи творення дієслів є найпоширенішими? Наведіть приклади дієслів, утворених цими способами.

• Якими членами речення можуть бути дієслова? Складіть речення, у якому дієслово знати (неозначена форма) є підметом, присудком, додатком. Складіть речення, у якому це ж дієслово в особових формах є присудком.

• Обговоріть з однокласниками гасло, подане на ілюстрації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити