Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. ПРАВОПИС Н У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА НН У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Пасивні дієприкметники на -ний пишуть без подвоєння: написаний, сказаний, зроблений.

Прикметники дієприкметникового походження з префіксом нега наголошеними суфіксами -енн-, -анн-, які вказують на найвищу міру ознаки, пишуть із -нн-: незліче́нний, несказа́нний.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Читатиме хтось ці пісні, нескі́нчені тихі слова (М. Рильський).

Ліси ведуть нескінче́нну розмову з вітрами (Ю. Збанацький).

ОРФОГРАМА:

н в дієприкметниках на -ний,

подвоєні літери

285. Прочитайте. Визначте пасивні дієприкметники, поясніть їхнє написання.

1. Тополя шепоче у вікна відчинені (Г. Кириченко). 2. Заглядає у віконце насторожена зоря (П. Перебийніс). 3. Хмари — знизу ледь підсинені (Р. Качурівський). 4. Десь здалеку бриніла притишена пісня (М. Коцюбинський). 5. Давно душа подружена з піснями (О. Стефанович). 6. Було серце поета любов’ю наповнене (Л. Забашта). 7. Було життя осяяне красою (М. Рильський).

286. Перепишіть, уставляючи на місці крапок дібране з довідки поставлене в потрібній формі слово. Позначте в словах орфограму «н у дієприкметниках на -ний».

1. Вчасно … слово найдорожче. 2. Легкою видається … загадка. 3. Краще вчений, ніж …. 4. Рот тримай…, а очі розплющені. 5. Краще відвертий докір, ніж … ненависть.

Народна творчість

ДОВІДКА

Розгаданий, золочений, стулений, сказаний, прихований, з’їдений.

- Позначте в словах усі вивчені орфограми.

287. Перепишіть. Записані речення прочитайте. Зверніть увагу на наголошення виділених слів. Як пов’язані написання та вимова цих слів?

1. Нечисленні були ті орли, що перші стали за волю України, але міцні душею й любов’ю до рідного краю (А. Кащенко). 2. Над минулим не плакав, не плачу, бо я маю нескорену силу (А. Патрус Карпатський). 3. І ми всім серцем розуміли, що нездоланні наші сили (М. Рильський). 4. Вже наші серця навіки з’єднала незбагнена сила (Л. Первомайський). 5. Калина незнищенна лиш тому, що має в глибині немрущий корінь (В. Забаштанський).

- Позначте у словах орфограму «подвоєні літери».

• Складіть і запишіть речення зі словами нескінчений — нескінченний; нездійснений — нездійсненний. Поясніть написання слів.

288. Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, літери.

1. Дивлюся кругом, оглядаюсь. Яка невблаганна зима! (Є. Гуцало). 2. У природі діється щось незбагненне! (Б. Остапенко). 3. На зажурен..і віти лягали сніжинки, навіть зір од морозу холов (В. Сосюра). 4. У вікназаплакан..і лине холодний туман (М. Старицький). 6. Є спокій в цій погожій днині і велич нескінчен..ого бутя (І. Світличний). 7. Мов злочин..а рука, невблаган..а, важка, впала раптом розбурхан..а злива (М. Вороний).

- Позначте в словах усі вивчені орфограми.

289. Розкрийте значення фразеологізмів. Визначте в них дієприкметники та прикметники дієприкметникового походження, обґрунтуйте їхній правопис.

1. Незбагненними шляхами. 2. Несосвітенна дурість. 3. Шукати нагрітого місця. 4. Пахне смаленим (смаженим). 5. Як посолений в’юн на сковорідці.

290. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, літеру н.

Мальован..і прислів’я

Прислів’я — неоцінен..ий скарб народу, вияв його незнищен..ої мудрості й нескорен..ої сили духу.

Львівська художниця Анастасія Стефурак створила альбом, який містить шістнадцять оригінально ілюстрован..их українських прислів’їв. Серед незлічен..ої кількості мудрих висловів були вибран..і найчастіше вживан..і.

Ілюстрації виконанні в техніці комп’ютерної графіки. Художниця шукає, експериментує. Подекуди в старовин..і прислів’я вкладен..ий дещо новий зміст.

З журналу

- Які почуття викликають у вас мальовані прислів'я Анастас» Стефурак? Як ви ставитеся до «сучасного прочитання» творів фольклору?

• Створіть ілюстрацію до одного з прислів’їв. Розкажіть про намальоване, уживаючи пасивні дієприкметники на -ний та прикметники дієприкметникового походження з -нн-.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити