Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 30. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

365. Прочитайте прислів'я. Визначте прислівники. Яким способом і від якої частини мови утворено кожний з них?

1. Хто гарно пише, на перо не скаржиться. 2. Що швидко готово, те безтолково. 3. Наперед думай, а після того роби. 4. Лінивий двічі робить, скупий двічі платить. 5. Ви робіть по-вашому, ми робитимемо по-нашому, а вони по-своєму. 6. Як ідеш удвох, то дорога коротша. 7. Хором легко співати, коли співаків добре знати.

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

СПОСІБ ТВОРЕННЯ

ПРИКЛАДИ

Префіксальний

смачно → несмачно

багато → забагато

Суфіксальний

чесний → чесно

гарно → гарнісінько

Префіксально-суфіксальний

український → по-українськи

один → поодинці

Злиття основ

ліва + рука — ліворуч,

боса + нога — босоніж

Злиття слів

повсякчас, нашвидкуруч

Складання однакових або близьких за значенням слів

ледь-ледь, тишком-нишком,

часто-густо, повік-віки

Перехід інших частин мови в прислівники

пахне зимою — зимою трапилось

пекучий жаль — мені жаль

366. Прочитайте. Визначте спосіб, яким утворено кожен із прислівників.

Недавно, нечасто, щиро, люб’язно, лиховісно, стривожено, розгублено, схвильовано, дотепер, безслідно, назустріч, напам’ять, безнадійно, спершу, втричі, втридорога, мимоволі, праворуч, повсякчас, чимдуж, по-козацьки, по-нашому, високо-високо, вряди-годи, сяк-так.

367. Перепишіть, від поданих у дужках слів утворіть прислівники. Якими способами ви скористалися?

1. Сніг падав (безшелесний) й (рівний), (туманний) танули вогні (М. Рильський). 2. Нам сніг (святковий) й (урочистий) світить (М. Різун). 3. І зимовеє сонце (весняний) усміхається з неба мені (B. Сосюра). 4. (Ліва рука) місяць сплів мережку і застилає нею стежку (Олександр Олесь). 5. (перед, по, у) з прозорої імли виступило містечко (Григір Тютюнник). 6. (коло, на, в) усе спочиває, а пісня не хоче спочить (В. Сосюра). 7. Будь (до, вічно), злагодо, між нами! (М. Самійленко).

- Визначте речення, ускладнене звертанням, поясніть у ньому розділові знаки.

368. Прочитайте. Визначте авторські неологізми. Якими частинами мови вони є? Яким способом їх утворено?

1. Не дивися так привітно, яблуневоцвітно (П. Тичина). 2. Ви усміхнулись яснозоряно, і я схилився упокорено (М. Вороний). 3. Життя проходить безподійно, так заметільно, сніговійно (І. Коваленко). 4. Барвінково, волошково в небі світиться зоря (А. Камінчук). 5. День догоряв хризантемно, айстрово (І. Коваленко).

369. Розкажіть про зображене на плакаті, утворивши нові слова-прислівники. Чи легко було вигадувати нові слова?

370. Визначте, від якого слова і яким способом утворений кожний прислівник. Вибудуйте словотвірні ланцюжки.

Заново, надвечір, рано-вранці, напоготові, смачненько, по-п’яте, по-батьківськи, напам’ять, вкупі.

- Як розрізнити прислівники угорі, назустріч та однозвучні з ними іменники з прийменниками угорі, на зустріч?

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ:

Якщо іменники та прикметники з прийменниками пишуть окремо (на горі, у бік, із середини, на пряму), то утворені від них прислівники пишуть разом (нагорі, убік, зсередини, напряму).

Кожна курка у купі своїй господиня.

Коза на горі вища корови в полі (Народна творчість).

Зуби з язиком ворогують, а живуть укупі.

Нагорі сніг гарний, а нанизу мокрий (Народна творчість).

371. Прочитайте. Поясніть написання виділених слів. Якою частиною мови є кожне з них?

1. У край розкішний і чудовий нас дорога привела (О. Довбиш). 2. Украй натомившись, хлопці поснули (М. Коцюбинський). 3. Смерч круговертю зривається вгору (Б. Кордун). 4. «Сим-сим, відчини», — сказав юнак і через розчинені двері ввійшов у гору (Народна творчість).

- Поясніть, як ви розрізняєте іменники з прийменниками та однозвучні з ними прислівники

372. Перепишіть прислів’я, знімаючи риски. Визначте в реченнях прислівники та однозвучні з ними іменники з прийменниками.

1. На/пам’ять скаржаться всі, а на розум ніхто. 2. На/пам’ять учити — розум гострити. 3. Поглянь на/двір, то знатимеш, який хазяїн. 4. Хвалений борщ на/двір виливають. 5. У голову вітер свище, а в/бік колька коле. 6. Часу не повернеш ні назад, ні в/бік. 7. Вчасна допомога — як дощ з/гори. 8. З/гори й сани біжать, а на/гору й віз не їде.

373. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Складіть і запишіть речення з прислівниками та однозвучними з ними іменниками, прикметниками й числівниками, ужитими з прийменниками.

І. Всередині — в середині;

нашвидку — на швидку;

у друге — у друге.

II. Назустріч — на зустріч;

востаннє — в останнє;

утрьох — у трьох.

374. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки прислівники. Визначте спосіб творення кожного з прислівників.

1. Дружба з вовком виходить…. 2. В очі співає, а… лає. 3. Беззубий собака… гавка. 4. Зробив курям…. 5. Тим рак страшний, що… очі. 6. Узимку бійся вовка, а… мухи.

ДОВІДКА

Голосно. Ззаду. Позаочі. Боком. Насміх. Літом.

- Позначте в словах вивчені орфограми.

375. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте. Визначте прислівники, назвіть спосіб, яким кожен із них утворено.

Колись давно такі видання називали по-різному: об’ємні книжки, розкладанки, панорами. Насправді їх слід називати книжками 3D (3-D), тобто такими, що мають потрійний вимір. Із середини такої книжки «виростають» ілюстрації, які можна роздивлятися згори, зліва-справа, ще й зазирати вглиб.

Не оминула технологія 3D й Україну. Видавництва охоче друкують ЗD-книжки, передовсім тішать дітвору казками, з якими вони знайомляться ніби заново. По-перше, малята можуть роздивитися малюнок зусібіч, по-друге, зазирнути всередину зображення, по-третє, розглядаючи книжку, переживати її зміст уперше, вдруге, і… вдесяте.

- Який вивчений на уроці літератури твір ви хотіли б побачити виданим у технології 3D? Свій вибір обґрунтуйте. У відповіді вживайте прислівники насамперед. повсякчас, чимдуж. Яким способом утворено ці прислівники?

Сучасні 3D книжки

Прислівники, утворені від різних частин мови, здебільшого зберігають наголос слів, від яких вони утворені:

Ми́рний — ми́рно

Бра́тній — по-бра́тньому

Дале́кий — дале́ко

Пра́вий — право́руч

До́вгий — задо́вго

Зу́стріч — назу́стріч

Перенесення наголосу на перший склад найчастіше відбувається у прислівниках на -о: ва́жко (від важкий), су́мно (від сумний), пу́сто (від пустий).

Деякі прислівники мають подвійний наголос: спо́вна і сповна́: надво́є і на́двоє; гаря́че і га́ряче; байду́же і ба́йдуже..

У складних прислівниках їхні афікси аби-, будь-, -небудь і подібні переважно наголошені: абиде, абияк, будь-де, як-небудь.

376. Прочитайте фразеологізми, правильно наголошуючи прислівники.

1. Язик добре підвішений. 2. Бабця надвоє сказала. 3. Не сповна розуму. 4. Рано чи пізно (трапиться). 5. Зроблено абияк. 6. Нехай їм абищо. 7. І сюди гаряче і туди боляче. 8. Пес гавка на місяць, а тому й байдуже.

- З’ясуйте спосіб творення кожного з прислівників.

• Поясніть значення фразеологізмів. Із двома з них складіть і запишіть речення.

377. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Рости, рости, тополенько, все в/гору та в/гору! (Т. Шевченко). 2. Блакитне озеро барвінку захвилювалося в/низу (В. Швець). 3. В/горі на білих поплавках застигли сонячні хмарини (Д. Луценко). 4. В/глиб, у/шир впивається коріння, у/ґрунтах шукає їжу, воду, щиро дбає про своє пагіння, хоч його й не бачило ізроду (П. Воронько). 5. Я на/зустріч сонцю йду! (М. Вороний). 6. Добре, як рідна земля під/ногами, батьківське небо над/головою (А. Малишко).

- У перших двох реченнях підкресліть члени речення.

378. Уявіть, що вам запропонували впорядкувати створену в технології 3D дитячу книжку-гру, в якій йдеться про Україну. Напишіть до книжки передмову (4-5 речень), використавши якнайбільше прислівників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити