Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 32. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС І РАЗОМ

ДЕФІС У ПРИСЛІВНИКАХ СТАВЛЯТЬ:

після префікса по-, якщо прислівник має суфікс -є, -и, -ому. -ему (-ему)

у складних прислівниках після будь-, казна-, хтозна-, перед -небудь, -таки, -то

при складанні однакових чи близьких за значенням слів

по-перше, по-людськи, по-нашому, по-своєму

будь-коли, казна-як, хтозна -коли, як- небудь, якось-таки, десь-то

ледве-ледве, пліч-о-пліч, тишком-нишком, всього-на-всього

ОРФОГРАМА:

написання прислівників через дефіс

Прислівники з де-, аби-, -сь пишуться разом: десь, абиде, колись.

400. Прочитайте. Визначте прислівники, за таблицею обґрунтуйте їхній правопис.

У Біблії сказано, що любити ближнього потрібно, як самого себе. Ти не зможеш по-справжньому любити інших, ставитися до всіх по-людськи, якщо відчуваєш зневагу до самого себе. Звучить, на перший погляд, не зовсім по-релігійному, але це біблійне твердження.

Що означає — поважати себе? Передусім потрібно турбуватися про своє здоров’я, по-належному стежити за гігієною тіла, не одягатися аби- як, не лише в школі, а й будь-коли знаходити час для навчання й духовного збагачення, дбати про порядок у своєму помешканні, на робочому місці.

Недотримання цих правил — вияв зневаги не лише до себе, а й до інших людей, із якими спілкуєшся в школі, на вулиці, будь-де. А байдужість стосовно себе, чи інших людей, із якими ти спілкуєшся віч-на-віч, — крайня форма неповаги й ознака деградації особистості.

За В. Андрощуком

- Лексичне значення виділеного слова з’ясуйте за Тлумачним словничком.

Як ви розумієте Біблійну настанову «Люби ближнього, як самого себе»?

401. Перепишіть. Обґрунтуйте написання прислівників через дефіс.

1. Той, хто по-справжньому любить Батьківщину, — з усякого погляду справжня людина (Л. Костенко). 2. Проти лютої навали виступали віч-на-віч. Скільки раз вже повставала наша Запорозька Січ (О. Ющенко). 3. Тут колись гуляла доля і воля кривава. Тяжко-важко доставалась та сумная слава! (Леся Українка). 4. Люди готові будь-коли піднятися на боротьбу проти загарбника (3 газети). 5. До могил героїв повік-віків не заросте тропа (М. Рильський).

- Позначте у словах орфограму «написання прислівників через дефіс».

402. Перепишіть, знімаючи риски. Звіртеся із таблицею.

По/українськи, по/сусідськи, будь/де, хтозна/куди, коли/небудь, високо/превисоко, часто/густо, з давніх/давен.

- Позначте у словах орфограму «написання прислівників через дефіс».

403. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки прислівники.

1. Всяк розумний … : один спершу, а другий потім. 2. Нова мітла починає мести … . 3. Діло … волочиться, та покинути не хочеться. 4. Вдача овеча, … й мекече. 5. Панський собака … й гавка. 6. Ходить мовчки, а кусає … … і стара горіхів назбирає. 7. До роботи …, а до танців мастак …, на косяк, аби не … .

ДОВІДКА

По-новому. Так-сяк. По-людськи. Будь-як. По-панському. Абияк. Сяк-так.

По-овечому. По-вовчи. По-своєму.

Прислівники з префіксом по- потрібно відрізняти від однозвучних прикметників і займенників із прийменником по.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Всяка пташка по-своєму співає.

І півень по своєму подвір’ю воєводою ходить.

404. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! За поданими початками продовжіть речення. Запишіть їх.

Жити по-людському…

По людському полю…

Вийшло по-твоєму…

По твоєму обличчю…

По зимовому місту…

По-зимовому холодно…

По третє грудня…

По-третє, я вирішив…

405. Перепишіть прислів’я, розкриваючи дужки.

1. Як роботу покінчаєм, (по) козацьки погуляєм. 2. Шана не (по) батьковому прізвищу, а (по) власному розуму. 3. Про розум людини судять (по) зробленому. 4. Інших слухай, а роби (по) своєму. 5. За цю вівцю та за ту та (по) вовчому хребту. 6. Потрапив між ворон — то (по) воронячому й каркай. 7. Лінивого (по) розваленому паркану впізнаєш. 8. Упізнаєш кобилу (по) линялому хвосту.

- Поясніть, як ви розрізняєте прислівники з префіксом по- та прикметники з прийменником по.

406. Додаванням афіксів утворіть складні прислівники. Запишіть їх.

Будь + коли, хтозна + як, аби + як, як + небудь, де + далі, що + духу, аби + куди, будь + де, куди + небудь, де + інде, хтозна + як, так + то.

407. Перепишіть речення, знімаючи риски. Визначте прислівники, поясніть їхній правопис.

1. Чи щастя мого не стрівали де/небудь на луках? (Олександр Олесь). 2. А може, й я коли/небудь своє щастя стріну? 3. Козака згадайте, котрий десь/то на чужині (О. Афанасьєв-Чужбинський). 4. Уже безслідно день мав одійти хтозна/куди, прибулий хтозна/звідки (А. Содомора). 5. Зустріну я тебе як друга, якщо зустрінемось коли/сь (Л. Дмитерко). 6. Не кидай власної мети, щоб за чужою де/сь іти (І. Франко).

- Як ви гадаєте, чи змінюється уявлення про щастя з часом? Витлумачте суть цього почуття з погляду сучасного школяра. У відповіді вживайте прислівники будь-коли, хтозна-де, як-небудь.

408. Перепишіть. Визначте прислівники, обґрунтуйте їхній правопис.

1. У неділю вранці-рано синє море грало (Т. Шевченко). 2. Там далеко- далеко вже зоря злотоброва крила ніжні простерла (В. Сосюра). 3. Між соснами ледь-ледь бринить проміння (Є. Гуцало). 4. Придесенський день в долині гасне, в хвилях низько-низько йдуть човни (М. Стельмах). 5. Тільки вітряк виринає де-не-де з туману (Леся Українка).

- Позначте в словах орфограми.

✵ Виділені слова розберіть як частину мови (усно).

409. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Закувала зозуленька в лузі на калині, тяжко/важко проживати на чужій чужині (Народна творчість). 2. Я рідко стрічався зі скарбами людського духу, та вони були по/своєму прекрасні (М. Стельмах). 3. Повій, вітре, тишком/нишком над дівочим білим личком (С. Руданський). 4. Те, що позначилося на народному духові, по/справжньому безсмертне й переходить у спадщину, як і блакитна кров (А. Мороз). 5. Ти туманься, тумане, рано/вранці, порану (П. Усенко). 6. Біло/біло дихала промерзла і засніжена земля (Г. Скірська).

- Визначте речення, ускладнені звертаннями. Поясніть у них розділові знаки.

✵ Чи можна вважати витворами народного духу сучасні пісні? Відповідь побудуйте у формі роздуму.

410. Перепишіть речення, знімаючи риски. Визначте прислівники, розберіть їх за будовою.

1. Хто вік по/божому прожив, ніколи зла і кривди не чинив, того до смерті будуть поважати (Л. Глібов). 2. Нам болить Україна по/різному всім, кожне серце по/своєму б’ється (І. Багрійчук). 3. Він за плугом ходив по/батьківському полю (Д. Павличко). 4. Вранці/рано на світанку я співав тобі веснянку (М. Вороний). 5. Пліч/о/пліч сядем між беріз, віч/на/віч тихо поговорим… (П. Камінський). б. Старі люди по/дідовому кашлю вгадували навіть погоду (О. Довженко).

- Позначте в словах вивчені орфограми.

✵ В останньому реченні підкресліть члени речення.

Уявіть, що вам запропонували підготувати статтю до Вікіпедії на тему «Щастя» або «Добро». Яку тему ви виберете? Чи будете уживати прислівники? Поясніть.

Роздивіться фотографії і доповніть прислівниками підписи. Пригадайте, які ще «щасливі» прикмети ви знаєте. Підготуйте і проведіть у класі виставку фотографій і малюнків на тему «Щастя поруч».

Якщо… знайдеш квітку бузку з п’ятьма пелюстками — то на щастя.

Курячий бог, або куряче щастя — невеликий камінь з діркою. Отвір … природного походження — проточений водою, річковою чи морською. За повір'ям … приносить володарю щастя.

… люди вважають підкову символом щастя.

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУК

Сполуки іменників із прийменниками, які відповідають на питання прислівника та є в реченнях обставинами, називають прислівниковими сполуками. Наприклад: без сумніву, на щастя, на прощання, з переляку, по сусідству, по змозі, у вічі, як слід.

Прислівникові сполуки часто називають прислівниками. Це свідчить про те, що процес їхнього переходу в прислівники розпочався, але ще не завершився.

Прислівникові сполуки пишуть окремо. Проте їхній правопис краще перевіряти за словником.

411. Прочитайте прислів’я. Визначте прислівникові сполуки, обґрунтуйте їхнє написання.

1. Дай, Боже, вік по правді прожити. 2. На віку — як на довгій ниві. 3. Вогонь соломину любить до загину. 4. До пори глечик воду носить, прийде пора — заголосить. 5. Узявся під боки, та й думає, що пан. 6. З переляку душа в п’яти утекла. 7. Не поможуть і чари, як хто кому не до пари. 8. День у день як пень у пень.

412. Перепишіть речення. Визначте прислівникові сполуки, обґрунтуйте їхнє написання.

1. Рідний край раз у раз мене кличе до праці (І. Огієнко). 2. Радій же, серце! До останку пий життя людського пінистий напій! (М. Рильський). 3. На жаль, не все збувається, але я не тужу (В. Крищенко). 4. На щастя, життя без несподіванок не обходиться (О. Забужко). 5. Скибкою хліба врятуєш людину, а словом, бува, доведеш до загину (Арабське прислів’я).

- Підкресліть члени речення. З’ясуйте синтаксичну роль прислівникових сполук.

✵ У яких реченнях прислівникові сполуки не є членами речення? Чому?

413. Розкрийте значення фразеологізмів. Укажіть ужиті в них прислівникові сполуки.

1. Припасти до вподоби. 2. Іти проти совісті. 3. Доводити (довести) до кінця. 4. Бути до смаку.

- Із двома фразеологізмами складіть речення, запишіть їх.

414. Знявши риски, прислівники, які пишуться разом, та прислівникові сполуки, які пишуться окремо, запишіть у дві колонки. Перевірте себе за словником.

Без/сумніву, у/досвіта, до/речі, без/наміру, раз/у/раз, з/дня/на/ день, тим/часово, рік/у/рік, що/тижня, з/розгону, на/диво, на/самоті, по/суті, у/плав, час/від/часу, від/ранку/до/вечора, через/силу, стрім/ голов, за/рахунок, по/всюди, у/тричі, з/давніх/давен.

415. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та знімаючи риски. Прислівникові сполуки підкресліть.

1. Я рибу на річці ловлю день/при/дні (Є. Гуцало). 2. Серденьком б’ється дж..рельце цілюще, з ним розмовляю один/на/один (М. Осадчий). 3. Я був самотній, сам/на/сам з своєю самотою (Ю. Рибчинський). 4. А дід мою дослухав казку і виявив сердечну ласку: «За те, що гарна казка ця, на/вибір вирвіть кавунця» (Д. Білоус). 5. На/добраніч усім на ніч! (П. Куліш). 6. До/побачення, нене кохана (С. Тельнюк).

- Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

Назвіть прислівникові сполуки, які є етикетними формулами (словами ввічливості). За якої ситуації спілкування кожне з них уживається?

И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

Літеру и пишуть у кінці прислівників:

✵ після літер г, к, х: навкруги, пішки, верхи;

✵ після літер к, ч, якщо прислівники мають префікс по-: по-українськи, по-заячи.

З літерою и пишуть прислівники восени, почасти, безвісти.

Літеру / пишуть у кінці прислівників після літер, що позначають м’які або пом’якшені приголосні: навесні, вранці, двічі.

ОРФОГРАМА:

літери и, і в кінці прислівників

416. Прочитайте прислів’я, визначте прислівники, поясніть їхній правопис.

1. Гордість виїжджа верхи, а повертається пішки. 2. У важкий рік зима вдвічі довша. 3. Хто восени не хоче рано вставати — хай спробує перезимувати. 4. Проковтнути хочеться, а прожувати ліньки. 5. Краще тричі спитати, ніж раз заблукати. 6. Ходить мовчки, кусає по-вовчи. 7. Від гнилої рибки не побіжиш стрибки.

- Порівняйте слова прислів’я і прислівник та спробуйте пояснити, чому вони схожі.

417. Перепишіть, на місці крапок уписуючи пропущені літери.

1. Мовчк.. струни на бандурі я перебираю (П. Куліш). 2. Сиве волосся спадає кружком, по-козацьк.. (М. Коцюбинський). 3. Вільний дух я ціную украй, але тільки зі совістю вкуп.. (А. Бортняк). 4. Скільки ласки й турботи віддали залюбк.. ми, щоб у зорях сіяла українська земля (Д. Луценко). 5. Навлежачк.. не зіб’єшся з путі (І. Гнатюк). 6. Звичайно, спогади почаст.. й фантастичні (М. Рильський).

- Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за Тлумачним словничком.

418. Поставте на місці крапок пропущені літери. Утворені прислівники з кінцевими літерами и та і запишіть у дві колонки.

Завдовжк.., трішк.., налоготов.., опівдн.., по-вовч.., безвіст.., навік.., по-панськ…

419. Перепишіть прислів’я, уписуючи на місці крапок дібрані з довідки слова.

1. Розумний … об один камінь не спіткнеться. 2. Буває, початок кінця не вартий, а буває …. 3. Троянди плодів не дають, але їх … вирощують. 4. За царя Горошка, як було людей …, як свині з походу йшли, то тебе знайшли. 5. Ніби бджола, а… — шершень. 6. Погано на возі, та не краще й … . 7. Пізно старого кота вчити … . 8. Виріс, як кіт … .

ДОВІДКА

Навпаки. Залюбки. Навсидячки. Насправді. Пішки. Гопки. Трошки. Двічі.

- Позначте в словах орфограму «літери и, і в кінці прислівників». Обґрунтуйте написання слів орфографічним правилом.

420. Утворіть від поданих слів прислівники, запишіть їх. Обґрунтуйте їхнє написання.

По, молодецький; в, осінь; в, ніч; без, вість; по, польський.

Позначте в словах орфограму «літери и, і в кінці прислівників».

421. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Не стала навколішк.. гордість моя… (В. Симоненко). 2. Дитинство спл..ває в очах м..мовол.. (Л. Первомайський). 3. Та потайк.. любив, одначе, я пустощі і сміх д..тячий (М. Рильський). 4. Ітиму вулицею навпрошк.. (Т. Майданович). 5. Шляху достеменно не знаю, навпомацк.. йду, блукаю (Н. Бондарчук). 6. У сірих нак..дках наопашк.. ліс мигтить при дорозі (І. Гнатюк). 7. Зв..лись дими навшпиньк.. над садками (І. Доценко).

- Витлумачте лексичне значення кожного з прислівників. Які з них ужито в переносному значенні? Розкрийте це значення.

✵ Позначте в словах вивчені орфограми.

422. Перепишіть, розкриваючи дужки і вибираючи потрібну літеру.

1. Я залюбк(и, і) скидаю капелюх перед твоєю мудрістю, Людино! (Д. Луценко). 2. І сором мовчк(и, і) гинути й страждати, як маєш у руках хоч заржавілий меч (Леся Українка). 3. Мамай і Байда вкуп(и, і) з Морозенком дають навприсядк(и, і) над яром гопака! (Г. Половинко). 4. Побачили вороги, що вже непереливк(и, і), відступили й перебігли поле (М. Гоголь). 5. Як подумав, як помчав навпрошк(и, і), без тями! (Д. Павличко). 6. Іду по самім краю безодні помацк(и, і) в пітьмі (М. Самійленко). 7. Дружба подвоює радість і вдвіч(и, і) зменшує горе (Ф. Бекон).

- Позначте в словах вивчені орфограми.

✵ Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Закінчіть речення «Дружба — це… ». Обговоріть своє визначення дружби з однолітками, а також дорослими, думку яких ви поважаєте. За бажання намалюйте картину, на якій зобразіть своє розуміння дружби.

423. Поясніть значення фразеологізмів. Складіть із ними речення.

1. Блукати потемки. 2. Аж волосся дибки стало. 3. З вітром навзводи.

- Назвіть ужиті у фразеологізмах прислівники. Лексичне значення кожного витлумачте у формі словникової статті.

✵ Поясніть написання прислівників, що входять до фразеологізмів.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ. ГОВОРІННЯ

ПОРТРЕТНИЙ НАРИС У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

424. Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту.

Творець українського бренду

Зовні він подібний до шкільного вчителя.

Високочолий, із запитливо зведеними бровами й проникливими карими очима. Приязний, ліричний, не пафосний, із заклопотано-рішучим виразом обличчя. Енергійний і наполегливий, говіркий.

Одержавши диплом Київського університету імені Тараса Шевченка, вчителем української мови та літератури Іван Малкович пропрацював усього кілька місяців. Певно, учитель з нього був би гарний, але став Іван Антонович успішним видавцем у міжнародному масштабі. По суті, його праця теж учительська, і кожен читач виданих ним книжок підсвідомо це відчуває.

Кажуть, працювати з Іваном Малковичем важко через його… затятість. Він усе робить виважено й бездоганно. Коли видавництво випускало серію казок «Міні-диво» накладом у понад мільйон примірників і за ціною по одній гривні за книжку, директор переселився в друкарню. «На третій день, після двох безсонних ночей на фабриці, я спостеріг на собі здивований погляд дизайнера, — розповідає Іван Антонович, — виявилося, що за цей короткий час я відчутно посивів».

Українську дитячу книжку Малкович перетворив на модний і популярний бренд. Оригінальний текст або переклад неодмінно поєднується з чудовими малюнками та якісною поліграфією. Книжка стала витвором мистецтва.

Бурхливий прорив почався з видання семитомних пригод Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Вихід першої книги «поттеріани» було затримано на два місяці через обкладинку. Англійська сторона наполягала на американській обкладинці, у якій «Гаррі Поттер» виходив у більшості країн світу. Малкович домігся дозволу на власну версію. Він пишається, що в одному з телеінтерв’ю авторка «поттеріани» Джоан Роулінг тримала в руках саме українське видання своєї книжки.

2005 року англійське видавництво Templar видало в інтерпретації «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ» «Снігову королеву» Г. К. Андерсена. Книжці судилося стати лідером продажу за кордоном. Нині в Україні видано електронну інтерактивну версію казки.

Ліцензії на книжки «А-БА-БА-ГА- ЛА-МА-ГА» продано в 19 країн. Видавець, а ще й щемливий поет, редактор Іван Малкович упевнений, що це — лише початок присутності української книжки на світовому ринку.

- Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

✵ Який тип мовлення покладено в основу тексту?

✵ Назвіть допоміжні типи мовлення. Відповідь проілюструйте посиланнями на текст.

✵ Визначте стиль тексту, свою думку доведіть.

✵ Роздивіться плакат і поясніть, про який вірш Івана Малковича він може нагадати.

НАРИС — прозовий твір, у якому йдеться про справжні факти, події, людей. У нарисі зображують конкретні ситуації, епізоди, вчинки, які показують людей у дії.

В основу портретного нарису покладено дослідження людської особистості. Увагу автора нарису спрямовано на розкриття характеру людини на основі розповіді про її долю, обставини колишнього й нинішнього життя.

Нарис — жанр напівдокументальний-напівхудожній. Дійсні факти в нарисі інколи розкривають за допомогою вимислу.

У тексті портретного нарису можуть поєднуватись усі типи мовлення. Обов’язковим є словесний портрет (або елементи портрета) героя нарису. Проте портретний нарис — це портрет людської душі, змалювання внутрішнього світу людини.

Якщо оповідання можна порівняти з картиною, тобто живописним зображенням людини, то нарис — це її фотографія.

У публіцистичних нарисах зазвичай подається пряме авторське тлумачення життєвих явищ. Висловлюючи свої думки про життя, вчинки, внутрішній світ людини, автор нарису може підкріплювати їх доказами, тобто вибудовувати роздум.

425. Прочитайте пам’ятку. Яка з порад викликає у вас труднощі?

ЯК НАПИСАТИ НАРИС

Підготовча робота.

Якнайбільше дізнайтеся про героя майбутнього нарису: його долю, життєві цінності, риси вдачі, досягнення, плани на майбутнє.

Обміркуйте головну думку нарису.

Визначте в житті героя епізод або вчинок, який яскраво виявив його риси характеру, цінності, ідеали.

Обміркуйте послідовність викладу інформації.

Наприклад: Перше враження. Портрет героя. Що я про нього дізнався (від знайомих, із газет, із телепередач…). Що він розповів про себе. Як такі люди змінюють наше життя).

Робота на чернетці.

Складіть і запишіть на чернетці орієнтовний план нарису.

Складіть й запишіть опис зовнішності героя. Через портрет увиразнити важливі риси характеру.

Розкажіть про епізоди (вчинки), у яких характер героя нарису виявився найвиразніше.

Складіть оцінку героєві нарису, його вчинкам, досягненням (можливо, помилкам).

Підведіть читача до висновку: у чому цю людину можна й треба наслідувати, яких рис (вчинків) слід берегтися й уникати.

Редагування нарису.

Виправте помилки. За потреби скористайтеся таблицею «Види помилок».

З’ясуйте, чи дотримано вимог публіцистичного стилю. За потреби скористайтеся таблицею «Публіцистичний стиль».

- Назвіть людей, про яких варто, на вашу думку, написати нарис. Свій вибір обґрунтуйте.

426. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! З-поміж добре знайомих вам людей оберіть героя імовірного нарису. Ним може бути перша вчителька, шкільний бібліотекар, тренер спортивної секції, керівник гуртка та ін. особи, яких ви поважаєте. Оберіть епізод (випадок), розповідь про який можна покласти в основу нарису. Обміркуйте послідовність викладу. Складіть план нарису, обговоріть його в класі.

427. Оберіть героя майбутнього нарису. Із різних джерел зберіть про нього якнайбільше інформації. Напишіть портретний нарис у публіцистичному стилі.

ЛІТЕРИ H ТА НН У ПРИСЛІВНИКАХ

428. Порівняйте правопис прикметників, дієприкметників та утворених від них прислівників. Зробіть висновок: чи існує закономірність між написанням у них н і нн? Яка?

Поважний — поважно;

старанний — старанно;

зляканий — злякано;

широченний — широченно;

замислений — замислено;

несказанний — несказанно.

У прислівниках, утворених від прикметників з н, пишуть одну літеру н: слухняний — слухняно; несподіваний — несподівано.

У прислівниках, утворених від пасивних дієприкметників, так само пишуть н: полегшений — полегшено; вихований — виховано.

У прислівниках, утворених від прикметників із нн, пишуть нн: сонний — сонно; страшенний — страшенно; несказанний — несказанно.

З нн пишуть прислівники зрання, спросоння, попідтинню, навмання, попідвіконню, востаннє.

ОРФОГРАМА:

літери н та нн у прислівниках

429. Від поданих слів утворіть прислівники.

Солов’їний, незмінний, бездонний, несподіваний, бездоганний, зляканий, гортанний, захоплений, безгомінний, непримиренний, незрівнянний.

- Позначте в словах орфограму «н та нн у прислівниках».

✵ Написання прислівників обґрунтуйте правилом.

430. Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, літеру н.

1. Моя пречиста Україно, озвись до мене тополин..о! (Л. Павлів). 2. Струни рідного краю у серці щоден..о звучать (М. Дорош). 3. Пливуть замріян..о й журливо Вкраїни рідної пісні (Л. Дмитерко). 4. Ти чуєш, так пісен..о мовлять люди? (Г. Світлична). 5. А я заворожен..о слухаю музику фортепіанну (В. Ковалівська). 6. І пальці струнами невпин..о біжать (В. Сосюра). 7. Безнастанно трудитися має в повний голос душа! (М. Самійленко). 8. Розкован..о так дихається грудям (О. Довгий).

- Позначте в словах орфограму «н та нн у прислівниках».

✵ Написання прислівників обґрунтуйте правилом.

431. Перепишіть речення, утворюючи прислівники від поданих у дужках прикметників.

1. (Різдвяний) стелиться дорога у рідні батьківські краї (С. Лепех). 2. Я сам собі всміхнувся (безпричинний) (Є. Гуцало). 3. Я дивлюся на світ (зачарований) (І. Драч). 4. Сосновий світ (здивований) вивчаю (Л. Костенко). 5. Душа була печальна, ніби море, важка (страшенний) від чужих секретів (Ю. Шешуряк). 6. (Полинний) пахне ніч, пов’явши в небосхилах (А. Малишко).

432. Прочитайте речення, подані в двох колонках. Поясніть написання виділених слів. Перепишіть подані після таблиці речення.

Перед тобою світ несказано широкий (Борис Тен).

Море було несказанно красиве (Ю. Збанацький).

1. Щось несказанно чарівне й зворушливе криється в природі (М. Стельмах). 2. Усе так незбагненно, так неймовірно (С. Короненко). 3. Я передумала дум незліченно багато (О. Омельченко). 4. Життя безупинно і невблаганно іде на мене, як хвиля на берег (М. Коцюбинський). 5. Як жити хочеться! Несказано, безмірно (Олександр Олесь).

- Обґрунтуйте правопис виділених прислівників.

433. Перепишіть речення, на місці крапок уписуючи н або нн.

1. Я передумала дум незліче..о багато (О. Омельченко). 2. Співала ж дзвінко, дужо, нерівня..о! А голос був — із щирого срібла! (П. Тичина). 3. Життя безупи..о і невблага..о іде на мене, як хвиля на берег (М. Коцюбинський). 4. Життя рухається нескінче..о (А. Мороз). 5. Весь час я страшен..о напружений (М. Коцюбинський). 6. Серце моє незнище..о червоне! (І. Драч).

- Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.

434. Прочитайте. Поясніть написання виділених слів.

1. Озвалася перша пташка чи спросоння, чи просто звикла прокидатися найраніше (Г. Пагутяк). 2. А душу сонце знов торкне крізь скло морозне зрання (М. Рильський). 3. Позавіконню плющало (В. Захарченко). 4. Дощ надів нейлоновий плащ і кудись навмання побрів (Г. Гордасевич). 5. Вже хміль всихає понадтинало (Л. Костенко). 6. Як вовкулака попідтинню, сухий валується полин (О. Довгий).

Поясніть значення фразеологізмів говорити навмання; верзти як спросоння; тинятися попідтинню. Складіть із ними речення.

435. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та вставляючи, де потрібно, літери.

1. Там золоті Софії дзвони пл..вуть над містом монотонно (В. Сосюра). 2. Пр..дивний сон і налякав, і звес..лив мене неждан..о. І досі ті чудні дива морочать серце несказанно (П. Куліш). 3. Стежка була страшен..о балакучою, щодня сто разів казала Доброго дня Як ся маєш Будь здоров Щасти! (Д. Павличко). 4. Цілий день учора проблукав у полі, з вітром навздогінки бігав навмап..я (Б. Чумак). 5. Спросон..я не добереш чи то людина чи вітрець чи місяць золотою пучкою стає в шибки (М. Стельмах). 6. Порятунок прийшов неждан..о-негадан..о (Ю. Збанацький).

- Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

✵ Виділені прислівники розберіть як частину мови (письмово).

НЕ І НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ

НЕ З ПРИСЛІВНИКАМИ ПИШУТЬ:

РАЗОМ:

ОКРЕМО:

якщо без не прислівник не вживається:

незабаром, негайно, непорушно;

якщо до прислівника можна дібрати синонім:

невисоко (низько), небагато (мало), неблизько (далеко); якщо прислівник утворений від прикметника з наголошеним суфіксом -анн- або -енн-: несказанно, широченно

якщо в реченні є протиставлення:

Криві дрова горять не гірше, а краще від рівних (Народна творчість);

якщо прислівник є в реченні присудком: Мені в житті до всього не байдуже (В. Сосюра).

Прислівники з не- не слід сплутувати з прислівниками з префіксом недо-, які завжди пишуть разом:

недоречно, недоцільно, недостатньо

ОРФОГРАМА:

не з прислівниками

436. Прочитайте прислів’я. Поясніть написання не з прислівниками.

1. Дім, у якому не живуть, неодмінно зруйнується (Японське прислів’я). 2. Важкі завдання виконуй негайно, легкі можна відкласти (Американське прислів’я). 3. Хто сяде на чужого коня, незабаром опиниться пішим (Азербайджанське прислів'я). 4. На довгий хвіст неодмінно наступлять (Турецьке прислів’я). 5. Неважко зробити — важко придумати (Китайське прислів’я). 6. Нерідко смішний початок закінчується сльозами (Ірландське прислів’я). 7. Правду кажи вчасно і невчасно (Українське прислів'я). 8. Те, що надто сильно, часто недоцільно (Англійське прислів'я).

437. Перепишіть речення, знімаючи риски. Прислівники, що не вживаються без не, підкресліть.

1. Не/квапно крутиться земля, життя хутчіше кружеля (В. Базилевський). 2. А найближчі друзі не/нароком заглянуть у душу добрим оком (Д. Павличко). 3. Не/забаром я вискочив із покоїв з «Тарасом Бульбою» в руках (М. Стельмах). 4. Дзвін був не/вимовно ласкавий (П. Воронько). 5. Криниця в зимових полях не/схибно дивиться на шлях (І. Драч).

- Позначте в словах орфограму «не з прислівниками».

438.До поданих прислівників доберіть синоніми. Слова запишіть парами.

Недалеко, несильно, невисоко, негарно, нехитро, непомітно, недовго, нешироко.

- Поясніть написання не з прислівниками.

✵ Із двома-трьома парами синонімів складіть речення.

439. Перепишіть. Після виділених слів запишіть у дужках дібрані до них синоніми.

1. Хочеш вік прожить немарно ти? Вищої шукай собі мети (Б. Грінченко). 2. А нелукаво й чесно жити повинні прагнуть всі на світі (С. Брант). 3. Серед скель і долин бачив чистих джерел я немало (Д. Луценко). 4. Скоро казку повідати, та нескоро путь верстати (Леся Українка). 5. У борінні небезпечно припиняти рух (П. Воронько). 6. Непросто — просто жити на землі (Т. Севернюк).

- У двох останніх реченнях визначте та підкресліть граматичні основи.

440. Перепишіть словосполучення, утворюючи прислівники від поданих у дужках слів.

Співати (незрівнянний); радий (несказанний); (нескінченний) багато; (нездоланний) міцний; (незбагненний) могутній.

- Із двома утвореними словосполученнями складіть речення для реклами ранкової інформаційної програми (усно).

441. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть написання не з прислівниками.

1. Не легко але потрібно і жити і вмерти гідно (М. Луків). 2. Ми не безліч стандартних «я» а безліч всесвітів різних (В. Симоненко). 3. Козаки йшли не боязко не понуро а з якоюсь тихою гордістю (М. Гоголь). 4. Не завтра добрим словом а сьогодні озватися б хоч пошепки до вас! Не завтра а сьогодні насінину посіяти в душі і засвітить! (М. Самійленко).

Складіть речення з протиставленням, уживаючи такі конструкції з прислівниками: не пишно, але затишно; не грішно, проте смішно; не лячно, а обачно.

442. Перепишіть прислів’я, підкресліть члени речення.

1. Доброти ніколи не забагато. 2. Однієї руки для оплесків не достатньо. 3. Одному не страшно, але двом веселіше. 4. Дурному не нудно й самому. 5. Не холодно дитині в батьковій свитині. 6. Без солі не смачно. Без хліба не ситно.

- Обґрунтуйте написання не з прислівниками.

443. Перепишіть. Прислівники з префіксом недо- підкресліть.

Недобре, недоказово, недоладно, недоброхіть, недовго, недостатньо, недосяжно, недоброякісно, недохідливо, недовірливо, недоречно, недовговічно, недосконало, недоброзичливо, недопустимо.

- Прислівники з префіксом не- розберіть за будовою.

444. Прочитайте. Визначте прислівники. Обґрунтуйте написання не з прислівниками.

Перший показ мод українського модельєра і дизайнера Андре Тана (Андрія Тищенка) відбувся, коли хлопцеві тільки-но виповнилось одинадцять. З дев’яти ж років хлопчина самотужки «видавав» у своєму дворі саморобний модний журнал. Того, хто ставився до його творчості недовірливо, він невдовзі у своєму таланті переконав. У віці 17 років, як наймолодший і найперспективніший дизайнер нашої країни Андрій потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.

Дизайнер Андре Тан

Кутюр’є знає, як недорого, але стильно одягти молоду дівчину. «Одягатися модно не важко, — стверджує дизайнер. — Недоцільно чіплятися за один бренд, ганятися за тим, що недосяжно. Найгірше, що може бути — одягтися недоречно, невідповідно до ситуації.

У Європі від моди втомилися, зараз там не модно бути модним, головне, щоб було зручно й комфортно. Не модно ходити на вечірки, зате престижно працювати в бібліотеках, духовно розвиватися».

Мета дизайнера — одягти українок стильно та по-європейськи. Модельєр розробив патріотичний образ: сучасно викроєний одяг, прикрашений національною вишивкою.

Поясніть написання прислівникових сполук не до смаку, не до лиця, не до речі, не до вподоби, не до ладу, не в міру. Складіть із ними речення (усно). Роздивіться фотографії з показу шкільної форми, розробленої АндреТаном. Дайте стислу відповідь на запитання «Чи може шкільна форма бути модною?». Уживайте при цьому прислівники з не (письмово).

Ні з прислівниками пишуть зазвичай разом. У цьому випадку ні є префіксом: ніде, нізащо, нітрохи.

Ні у фразеологізмах пишуть із прислівниками окремо: ні туди ні сюди, ні в тих ні в сих, ні так ні сяк.

ОРФОГРАМА:

ні з прислівниками

445. Прочитайте. Поясніть написання ні з прислівниками.

1. Майбутнє почати не пізно ніколи (А. Кичинський). 2. Ми ніяк не можемо дозволити плюндрувати наших святинь (В. Грабовський). 3. Не приймав я підлості нітрохи (А. Малишко). 4. З обличчя бруд можна змити, а з душі його не зішкребеш ніколи (Китайське прислів'я). 5. І того, що втрачено колись, вже нізащо в світі не вернути (Л. Дмитерко). 6. Про померлих говорять або гарно, або ніяк (Античний вислів).

446. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Роби добре або ні/як. 2. Лінивому все ні/коли. 3. Дайте води, бо так їсти хочеться, що переночувати ні/де. 4. Комусь ні/яково, а йому однаково. 5. Робити є де, а заробити ні/де. 6. Сказавши «так», не кажи «ніяк».

- Доповніть вправу самостійно дібраними прислів'ями-прикладами.

447. Поясніть значення фразеологізмів. Обґрунтуйте написання ні з прислівниками.

1. Ніколи вгору глянути. 2. Ні взад ні вперед. 3. Ні спереду ні ззаду. 4. Ні холодно ні жарко.

- Обґрунтуйте написання ні та вживання розділових знаків.

✵ Із двома фразеологізмами складіть речення, запишіть їх.

448. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Мудрий ні/коли не знає хвилювання, як сміливий не знає страху (Конфуцій). 2. Не/страшно прибігти другим, страшно не/бажати прибігти першим (С. Вакарчук). 3. Не забувайте, виродки, ні/де — народ мій є! В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде! (В. Симоненко). 4. Прийдешні покоління не/даремно усіх нас разом зватимуть «народ» (Т. Майданович). 5. Галасливим ні/коли не/вірю (Г. Чубач). б. Змінились ми, змінились не/впізнанно (О. Грош). 7. В генах нащадкам перейде не/знищена пам’ять (Б. Олійник).

- Як ви розумієте вислів генетична пам’ять? Як ви гадаєте, що закладено до вашої генетичної пам’яті?

✵ Позначте в словах вивчені орфограми.

- Уявіть, що ви є автором підручника української мови. Яку вправу ви запропонували б семикласникам для кращого засвоєння правила про написання не і ні з прислівниками?

Запитання і завдання для самоперевірки

✵ Яка частина мови називається прислівником? Наведіть приклади.

✵ 3 якими частинами мови може бути пов’язаний прислівник за значенням?

✵ Яку синтаксичну роль може виконувати прислівник? Наведіть приклади.

✵ Які є розряди прислівників за значенням? Назвіть їх.

✵ Які є ступені порівняння прислівників? Як вони творяться? Наведіть приклади.

✵ Якими способами творяться прислівники? Наведіть приклади.

✵ Як пишуть прислівникові сполуки?

✵ Як пишуть прислівники з не і ні?

✵ Коли в прислівниках пишуть н, а коли нн?

✵ Створіть для прислівника візитівку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити