Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 34. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

478. Прочитайте. Визначте речення, ускладнені однорідними членами. Якими словами однорідні члени поєднано? Назвіть складні речення. Якими словами поєднано їхні частини?

1. Брехня і плітка здавна дружать (Англійське прислів’я). 2. Брехня хитро підказує, а правда чесно наказує (Норвезьке прислів’я). 3. Брехня втікає через вікно, коли правда входить у двері (Перське прислів’я). 4. Правди і не сховаєш, і не спростуєш (Казахське прислів’я). 5. Зрадника та брехуна в хату не пускають (Ногайське прислів’я). 6. Пліток багато, а правда одна (Дагестанське прислів’я).

Поясніть назву службової частини мови сполучник.

СПОЛУЧНИК — незмінна службова частина мови, що поєднує (сполучає) однорідні члени речення та частини складного речення.

Наприклад: Пісня серце тисне і хвилює кров (В. Сосюра). Мені приснилося, що кличе мене мати (М. Сингаївський).

Сполучники не мають лексичного значення. Вони не є членами речення.

479. Перепишіть. Визначте та підкресліть однорідні члени речення. Назвіть сполучники, які їх поєднують.

1. Дім силою будують, а працею скріплюють (3 Біблії). 2. Гордість, дурість і грубість ростуть на одному дереві. 3. Звертай увагу не на слова, а на серце (Народна творчість). 4. З добра й любові приходить щастя (А. Мойсеєнко). 5. Мудрість, а не каламуть хай осяває нашу путь (В. Чуйко). 6. Вічно будуть в світі і відданість, і віра, і любов (С. Тельнюк).

- Витлумачте суть почуттів, про які згадано в реченні.

• Поясніть уживання розділових знаків при однорідних членах речення.

480. Перепишіть. У кожному з речень визначте й підкресліть граматичні основи. Назвіть сполучники, поясніть їхню роль.

1. Швидко пісня співається, та не скоро вона складається (Народна творчість). 2. Доки є пісня, ніхто не захмарить небо моєї душі (Т. Севернюк). 3. Ми не забудемо пісні, що їх навчала мати (М. Луків). 4. Легше на душі стане, як пісня до серця загляне. 5. Нехай людям лихо сниться, а ми заспіваймо (Народна творчість).

- У першому реченні підкресліть усі члени речення. Чи підкреслили ви сполучник? Чому?

• Які почуття викликає у вас гарний спів? Відповідь побудуйте у формі складного речення, частини якого поєднано сполучником.

За призначенням сполучники поділяють на такі розряди:

• сполучники сурядності, які поєднують однорідні члени речення або рівноправні частини складного речення: Не стіни, а люди рідну землю тримають. Бджола мала, та вона більше за великого мухомора вміє (Народна творчість).

• сполучники підрядності, які поєднують головну й залежну частини складного речення: Пустіть мене в свою хату, поки ви собі іншої не купите (Народна творчість).

За значенням сполучники сурядності та підрядності поділяють на групи:

СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ

СПОЛУЧНИКИ ПІДРЯДНОСТІ

єднальні: і (й), та (у значенні і), і… і, ні…ні (ані… ані);

протиставні: а, але, та (у значенні але), проте, зате, однак;

розділові: аби, чи, хоч, або… або, чи…чи, не то…не то, чи то…чи то.

часові: коли, доки, як тільки, перед тим як, після того як, з того часу як;

причинові: бо, тому що, через те що, завдяки тому що, оскільки, у зв’язку з тим що;

мети: щоб, для того, аби, з тим щоб;

умовні: як, якщо, якби, коли, коли б;

допустові: хоч, дарма що, хай, не зважаючи на те, що; наслідкові: так що, так що й;

порівняльні: як, мов, мовби, ніж, наче, неначе, начебто, нібито;

з’ясувальні: що, щоб, як.

481. Сполучники сурядності та підрядності запишіть у дві колонки.

Однак; але; то… то; аби; щоб; тому що; немов; незважаючи на те, що; дарма що.

- З'ясуйте за таблицею, до якої групи за значенням належить кожен сполучник сурядності та підрядності.

• Які із сполучників синонімічні? Відповідь підтвердіть прикладами.

482. Перепишіть, вибираючи з дужок сполучник. Свій вибір обґрунтуйте.

Понеділок (і, й) вівторок; субота (і, й) неділя; лютий (і, й) березень; новий (і, й) старий; синя (і, й) жовта; Оксана (і, й) Олена; Богдан (і, й) Назар; тут (і, й) там; туди (і, й) сюди.

- Складіть і запишіть речення, ускладнене однорідними членами, які поєднано єднальними сполучниками.

483. Прочитайте, визначте сполучники. До якого розряду кожен із них належить? До якої групи за значенням? Звіртеся з таблицею.

1. Природі не завдавай біди та шкоди (Українське прислів’я). 2. Велике дерево захистить і від сонця, і від зливи (Індонезійське прислів’я). 3. Нема такого дерева, щоб на нього птиці не сідали (Українське прислів’я). 4. Хоч скрізь глухар літає, вічно в нього глиця на обід (Карельське прислів’я). 5. Солов’я по пісні впізнають, а папугу по пір’ю (Китайське прислів’я). 6. Нащо вороні грати на акордеоні, коли вона знає своє «кра»? (Українське прислів’я). 7. Журавлі чи у вирій летять, чи додому вертаються, а все курличуть (Білоруське прислів’я).

- Поясніть, що поєднують сполучники в кожному з речень.

• У якому з речень сполучник повторюється?

За вживанням сполучники бувають неповторюваними, повторюваними і парними:

СПОЛУЧНИКИ

Неповторювані

а, але, проте, зате, однак

Забаглося не почесті, а творчості (М. Сингаївський)

Повторювані

і-і, ні-ні, не то-не то,

то-то, чи-чи,

чи то-чи то

Чи гойдаю слово на калині, чи гукаю в ночі горобині? (В. Бровченко).

Парні

хоч… але; не стільки… скільки; коли (якщо)… то; не тільки… а й (але й); як… так і

Якщо хочемо бути людьми, то не будьмо такі безголосі! (О. Лупій).

484. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Укажіть сполучники неповторювані, повторювані та парні.

У творенні мови беруть участь і сивий людський досвід і закохана юність і дитяча уява. Кожен з нас має не тільки користуватися рідним словом а й шанувати його, оберігати й леліяти. Тоді слово буде запашним і квітучим сповненим правдивості й поетичності.

З журналу

- Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.

• Позначте в словах орфограми.

Роздивіться листівки із серії «Прикрась життя українською», що поширюються мережею Інтернет. Якими словами української мови прагнули би прикрасити життя ви? Підготуйте вдома такі листівки, подаруйте їх рідним і друзям.

Кому ставлять перед другим із розділових сполучників, які поєднують однорідні члени речення: Мисливець уцілить або в білку, або в гілку (Народна творчість), або частини складного речення: Чи сніг в степу біліє, чи сонце сліпить очі? (Б. Грінченко).

Між частинами складного речення перед сполучниками сурядності або підрядності ставлять кому: День погас, і все спочило (Т. Шевченко). Ані птиця не пурхала, ані вітер не віяв (Марко Вовчок).

485. Перепишіть, розставляючи розділові знаки.

1. Якщо сильний переможе одного то розумний подолає тисячу (Башкирське прислів’я). 2. Хоч око бачить далеко а розум прораховує далі (Казахське прислів’я). 3. Не стільки лінивий робить скільки приміряється (Якутське прислів’я). 4. Як багато думатимеш, так мудрим будеш, як багато гратимешся так дитям станеш (Казахське прислів’я).

- Укажіть сполучники повторювані та парні.

• Позначте в словах орфограми.

486. Прочитайте. Визначте сполучники сурядності та підрядності. Поясніть розділові знаки між частинами складних речень.

1. Дніпро тече, і хвиля в серце б’є (П. Перебийніс). 2. Лиш визрів ранок, а вже зріє вечір (Т. Севернюк). 3. Стара верба то змовкне, то рипить (С. Йовенко). 4. Чи то батько обіймав дерево, чи то дерево обіймало батька (Є. Гуцало). 5. Нахиляються верби, щоб із річки напитись води (В. Раєвський). 6. Чи знаєш ти найкращу в світі пісню, як ліс шумить? (Р. Купчинський).

487. Запишіть прислів’я, дібравши закінчення з довідки.

1. Гори руйнує землетрус … . 2. Навіть сніг спалахне … . 3. Ніхто не тужить … . 4. Невдаха до моря добереться … . 5. Кобила за вовком погналась … . 6. Коли змія постаріє … .

ДОВІДКА

… проте сама вовкові в зуби попалась….на ній жаба верхи катається…. а воно вже висохло….якщо ти вмієш його запалити….доки йому здоров’я служить…. а дружбу руйнує слово.

- Визначте сполучники, з’ясуйте, до якого розряду та групи за значенням кожен із них належить. Звіртеся з таблицею.

За будовою розрізняють сполучники:

• прості: і (й), а, але, чи, бо;

• складні, утворені поєднанням в одне слово двох частин мови: зате (за + те), якби (як + би), якщо (як + що);

• складені, утворені з кількох слів: тому що; для того щоб; перед тим як; завдяки тому що; задля того щоб; унаслідок того що; дарма що; у міру того як; так що.

Складні сполучники пишуть разом: щоб, проте, немов, неначебто.

У складених сполучниках усі слова пишуть окремо: та й; тому що; дарма що; для того щоб; після того як.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: кому при складеному сполучнику ставлять одну — перед усім сполучником.

ОРФОГРАМА:

написання сполучників разом і окремо

488. Прочитайте. Визначте сполучники прості, складні та складені.

«Хто сильніший — Іван Сила чи Спайдермен?» — таке запитання можна почути в залі після того, як згасне екран. Звісно, так запитують або малі діти, або неуважні глядачі. Усі інші усвідомлюють, що найбільша сила — не в м’язах, а в незборимості людського духу, адже саме в цьому переконує фільм.

Незважаючи на те, що події, про які йдеться, розгортаються в Європі на початку XX століття, вони викликають велику цікавість. Прототип головного героя — цирковий український силач Іван Фірцак, якого в 1928-му році визнали най- сильнішою людиною планети. На піку кар’єри він припинив виступи за кордоном задля того, щоб повернутися на Батьківщину.

Цікаво, що для встановленого в рідному селі Івана Фірцака пам’ятника атлетові позував заслужений майстер спорту України, володар титулів «Найсильніша людина України» (2000-2005 pp.) та «Найсильніша людина світу» (2004, 2007 pp.), Василь Вірастюк. Славетний український стронгмен виконує у фільмі хоч і не головну, зате важливу роль.

«Я вже змучився пояснювати своїм дітям, що відомі за мультфільмами "супермени" — вигадані персонажі. Захоплюватися ними можна було б, якби не було реальних прикладів наших співвітчизників, які наполегливою працею досягли своєї мети!» — розповідає Василь Вірастюк. Сам спортсмен розпочав активні тренування з десяти років.

Сьогодні, як і завжди, можна «зробити себе» так, як свого часу це зробив герой фільму. Звідси й слоган кінотвору: «Правда завжди переможе».

- Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

• Укажіть у тексті сполучники, що поєднують однорідні члени речення, та сполучники, які поєднують частини складних речень.

• За якою книжкою знято кінофільм «Іван Сила»? Які ваші враження від літературного першоджерела? Які почуття викликав у вас головний герой твору?

• Складіть опис зовнішності знаменитого богатиря (усно). Використайте в описі сполучники.

Пам’ятник Івану Фірцаку на його батьківщині

489. Перепишіть прислів’я, знімаючи риски.

1. Дарма/що він малий, а й старого навчить. 2. Не думай про страх, та/й не буде його. 3. Для/того/щоб рибку впіймати, маєш рано встати. 4. Він так робить, мов/би мокре горить. 5. Така гарна: після/того/як на двір вийде, три дні пси виють, б. Пожалів, як вовк порося, від’їв ніжки та/й усе.

490. Визначте в реченнях сполучники. У вказаній послідовності розберіть їх як частину мови.

1. Добре ім’я дорожче за великі багатства, а доброзичливість могутніша за срібло й золото (З Біблії). 2. Життєві істини прості, неначе батьківські поради. Не все можливо у житті купити чи продати (П. Перебийніс). 3. Ми спроможні зрушить гори, якщо всі силами зберемось (В. Климентовська). 4. Бог для того послав на землю ніч, щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала людина (М. Стельмах). 5. І допоки житиме на світі пісні української душа, будемо звеличені й зігріті (В. Бровченко).

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ СПОЛУЧНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

1. Сполучник. Що він з’єднує.

2. Який він за призначенням: сурядності чи підрядності.

3. Який за будовою: простий, складний чи складений.

4. Особливості написання (якщо є).

Комп’ютери й шаблі однаково минають (І. Павлюк).

ЗРАЗОК УСНОГО СЛОВОТВІРНОГО РОЗБОРУ

Й — сполучник, поєднує однорідні члени речення, сурядності, єднальний, простий.

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО СЛОВОТВІРНОГО РОЗБОРУ

491. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки. Зробіть розбір сполучників як частин мови (усно).

1. Лише борись а щастя не вт..че (Л. Костенко). 2. Ти слово радості скажи коли п..чалиться людина (М. Сингаївський). 3. Доки е дорога й рух доти брате ми бе.. смертні (Б. Олійник). 4. З людьми вітаюся і в., сел о мені що з ними я свій хрест і свій вінок н..стиму (М. Рильський). 5. Просяєш світлістю ума поміж народами всіма та скоро згасн..ш якщо в тебе народу рідного нема (Д. Павличко).

- Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.

• Що уособлюють дорога, вінок і хрест? Пригадайте кілька фразеологізмів, які містять ці слова.

• Поспостерігайте за мовленням однокласників і дорослих. Які за будовою сполучники трапляються найчастіше, а які — найрідше? Поясніть чому.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Зі сполучниками не можна сплутувати так звані сполучні слова, які, поєднуючи частини складного речення, є членами речення. Сполучні слова вживаються в реченнях, у яких одна частина є головною, а друга (інші) — залежною.

Сполучне слово є членом речення залежного речення: Лиш той не знає смерті, хто творить життя (В. Сосюра).

У ролі сполучних слів можуть бути займенники і прислівники: який, що, чий, хто, де, куди, звідки, коли та ін.

492. Перепишіть. Визначте складні речення, підкресліть у них граматичні основи. Укажіть сполучні слова.

Богатир — міфічний оборонець української землі, який виявляє надлюдську силу та здібності. Це улюблені персонажі нашого фольклору: Кирило Кожум’яка, Ілля Муромець, Добриня Микитич, Іван Побивал, Котигорошко та ін. Усі вони об’єднані пристрасним бажанням служити батьківщині, обороняти землю від зміїв та іншої нечисті. Особливу категорію богатирів становлять у народній уяві богатирі-діти, що виявляє народну надію на майбутні покоління, ідеал народної сили, яка не старіє, вічно молодіє й оновлюється.

З підручника народознавства

- Якими частинами мови виражені сполучні слова?

• Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть ужиті в них розділові знаки.

• Позначте в словах орфограми.

• Упізнайте українських богатирів на ілюстраціях і підготуйте рекламні слогани-підписи, які б розповідали про їхні подвиги.

Кого із наших сучасників можна, на вашу думку, назвати богатирями? Свою думку обґрунтуйте.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити