Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2. ЧАСТИНИ МОВИ

44. Подані словосполучення запишіть у такій послідовності:

а) іменник + прикметник;   в) дієслово + іменник;

б) іменник + іменник;    г) дієслово + прислівник.

Цікава книжка; читати зацікавлено; герой оповідання; переказували на уроці; обговорювали з цікавістю; говорили натхненно; несподівані оцінки; влучні характеристики; значна користь; очікували продовження; екранізація твору; яскраві враження; значний вплив; чудові спогади.

- Із двома-трьома словосполученнями складіть речення (усно).

• Який розділ науки про мову вивчає словосполучення й речення, а який — вивчає частини мови?

Слово вивчають різні розділи науки про мову.

Якщо лексикологія досліджує лексичне значення, походження й уживання слів, СЛОВОТВІР — способи їхнього творення, ОРФОГРАФІЯ — правила написання слів, СИНТАКСИС вивчає слова як будівельний матеріал для словосполучень і речень, то слова як частини мови вивчає розділ науки про мову — МОРФОЛОГІЯ.

45. Прочитайте прислів’я. Визначте в кожному самостійні та службові частини мови. Поясніть відмінність між ними.

1. На кожній скатертині свій хліб. 2. Язик буває гостріший за шаблю. 3. Золото не іржавіє, розумний чоловік не зазнається. 4. Мудра людина не починає спілкування зі слова «я». 5. Рот — один, вух — двоє, кажи раз, але слухай сорок два рази. 6. Говорив жартома, а висловив усе, що хотів. 7. Язика нікому не пришиєш.

- Визначте лексичні та граматичні значення виділених слів.

• Який розділ науки про мову досліджує лексичне значення, походження й уживання слів? їхні граматичні значення?

• 3 якого погляду вивчає слова синтаксис?

46. Із поданих слів складіть і запишіть речення. Для цього самостійні частини мови поставте в потрібній граматичній формі.

1. Геніальний, три, скрипаль, сидіти, стебло, одне, на. 2. Вага, стебло, зламатися, розлетітися, джміль, та, від, і. 3. Літак, джміль, гудіти, собі. 4. Джміль, вони, гудіти, собі, спросоння, до, і.

- У записаних реченнях назвіть службові частини мови. Яка їхня роль у мовленні?

• У першому із записаних речень підкресліть усі члени речення.

47. Прочитайте вірш Любові Забашти, доберіть до нього кілька варіантів заголовків. Що відбиває кожен з них — тему чи головну думку тексту? Якими частинами мови виражений кожен заголовок?

Живе одинока людина,

Чому ж ми проходимо мимо?

Живе одинока людина,

Ніким у житті не любима.

І серце у неї відкрите

Для ласки людської й привіту,

Печальним льодком оповите,

Віддалене горем від світу.

Чому ж ми не прийдемо в хату,

Її не покличем з собою?

І буде одна вікувати

Людина з своєю журбою,

Нам легше, бо ми не самотні,

Ходімо ж до неї в світлицю!

І серце людини з безодні

Полине за нами, як птиця.

- Визначте лексичні й граматичні значення виділених слів.

• Укажіть слова, ужиті в переносному значенні, розкрийте ці значення.

• Визначте вжитий у вірші фразеологізм, поясніть його значення.

• Чи є самотні люди серед ваших знайомих? Чи доводилося вам їм допомагати? У чому і як? Розкажіть про це.

48. Перепишіть, у кожному з речень підкресліть усі члени речення. Визначте, якою частиною мови виражений кожен член речення. Звіртеся з таблицею.

1. Немає вищої святині за чисте сяйво доброти (О. Довгий). 2. Коли я чую, як підлітки сторонніх старших людей називають «батя», «дідок», «бабулька», а своїх батьків позаочі називають «мої предки», я ніяковію. Любов і повагу до батьків, старших людей, як і працьовитість, гідність, у наших родинах виховують змалку (Л. Орел). 3. Навіть за війну гірші деякі людські якості: боягузтво, зрадництво, егоїзм (Е. Хемінгуей).

- Визначте в реченнях слова — назви почуттів. Витлумачте суть цих почуттів.

Звіртеся зі Словничком назв почуттів.

• Кого називають «людьми старшого віку»? Чи є такі люди у вашій родині?

У вашому будинку? Серед ваших знайомих?

Наведіть приклади ситуацій, коли ви можете допомогти літній людині. Поясніть, чим і як. Чи допомагають старшим родичам ваші батьки? Чому робити це необхідно? Підготуйтесь розповісти про це в класі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити