Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 37. ПРАВОПИС ЧАСТОК

517. Прочитайте подані в двох колонках речення. Поміркуйте: від чого залежить написання часток через дефіс або окремо.

А докопаюсь-таки до щастя (А Малишко).

Щастя не шукають, а таки здобувають (Народна творчість).

Люди, чогось не так-от швидко ростуть, як би їм хотілося (М. Стельмах).

Зимова от чорнішає земля (Є. Маланюк).

Якщо частки бо, но, то, от, таки стоять безпосередньо після слів, до яких відносяться за замістом, їх пишуть із цими словами через дефіс: Будуємось, будуємо-таки (М. Влад).

Якщо ж ці частки стоять не відразу після такого слова, їх пишуть окремо: І ми таки прийдем (А Малишко).

Якщо між частками бо, но, то, от, таки і словами, з якими вони пов’язані за змістом, стоїть інша частка, частки пишуть окремо: сказав же таки.

Формотворчі частки з усіма словами пишуть окремо: прочитав би, сказала б, хай буде, нехай скажуть.

ОРФОГРАМА:

написання часток окремо і через дефіс

518. Прочитайте. Визначте частки, поясніть їхнє написання.

1. Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали! (Т. Шевченко). 2. Лиш правда е вічна, а то все трава (П. Тичина). 3. Чиясь-то молодість ясна у двері стукає мої (А Малишко). 4. Читали ми книжку в короткі спочинки, дбайливо складали подерті сторінки. Які то бувають на світі книжки! (П. Воронько). 5. Світ мені усміхається тепло, і розлуки немає-таки (П. Перебийніс). 6. А я ж таки козацького роду-плоду, то й не звик ще потурати на пригоду (М. Вороний). 7. Ми на Вкраїні таки український народ, а не просто населення, як це у звітах дається (В. Баранов).

- Чим, на вашу думку, народ відрізняється від населення?

519. Перепишіть, знімаючи риски. Поясніть написання часток.

1. Який/бо ти, дідусю, став суворий! (Леся Українка). 2. Якби/то я міг повернути неповторную юність мою! (В. Сосюра). 3. Діду, ви старомодні. А розправте-но плечі! Де ж то видано, діду, так/бо діло не піде! (П. Перебийніс). 4. Якби, якби/то юність знала, а старість мудрая могла! (В. Сосюра). 5. Отак/бо, друже мій великий, усе минуле ожива (А Малишко). 6. Музика кличе: ходи/ж/бо сюди! (М. Петренко). 7. Правда/бо чиста, й добро із красою з’єдналися щільно (Б. Грінченко). 8. Гори! Які/ж/бо ви високі! (В. Касіян).

- Позначте в словах орфограму «написання часток окремо і через дефіс».

• Розкажіть про свого дідуся або бабусю. Уживайте різні за значенням частки.

520. Перепишіть прислів’я, уписуючи на місці крапок дібрані з довідки частки.

1. До торби грамоти додай-… мішок розуму. 2. Не так-… він діє, як словами сіє. 3. Сиди-…, Тетяно, ще зовсім рано! 4. Улита їде — колись-… буде. 5. Посієш «якби», то виросте «якби-…».

ДОВІДКА

Бо, но, то.

- Які з уписаних часток синонімічні? Свою думку підтвердіть прикладами.

521. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. Така ти невеличка, моя перепеличко, а голосочок (то) який! (Л. Глібов). 2. Чогось (от) серце тремтить од того співу (Олена Пчілка). 3. Синичка малесенька, наче колібрі, якось (то) існує в своєму калібрі (І. Драч). 4. Солов’їна пора недовга, тим (то) й пісня найкраща в світі. (М. Луків).

- Розкажіть про свою улюблену пташку. У відповіді вживайте частки бо, но, то, от, таки.

Роздивіться репродукції картин художниць Валентини Панко, Жозефіни Уолл і Ольги Миколайчук. Поясніть, чому кожна з них назвала свою картину «Птах щастя». А як уявляєте птаха щастя ви?

Підсилювальну частку же (ж) пишуть від слів окремо: Чи ж неповторне можна повторити? (П. Костенко).

Якщо же (ж) входить до складу сполучника або частки, то зі словом пишуть разом: теж.

522. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Зростай/же, добрий, пречудовий світе! (П. Тичина). 2. Нехай/же сад всесвітній устає! (М. Рильський). 3. Пригадую Мадонну Рафаеля. Мистецтво вічне, вічне/ж/бо життя (Д. Павличко). 4. Хай хто хоче, той плаче. Я/ж весело зціплюю зуби (О. Забужко). 5. Я ж/бо не дуже, а я собі збоку, тільки трішки поп’ю я весняного соку (А. Малишко). 6. Прикрашаймо/ж землю свою, юні друзі, щодня, щогодини! (М. Рильський). 7. А час працює все/ж/таки на нас (Г. Коваль).

- В останньому реченні підкресліть усі члени речення.

• Укажіть речення, ускладнені звертаннями, поясніть у них розділові знаки.

523. Перепишіть, знімаючи риски та вставляючи пропущені літери.

1. Дівч..но, дівч..но, що робити, скажи/но (О. Маковей). 2. Я спитав/ таки сус..да про Ганнусю (Т. Шевченко). 3. Галя забулася коротеньким сном до ранку тут/таки коло в..конечка (Марко Вовчок). 4. Уже/ж/ бо весна, Андрію, ход..м дж..рело копати! (А. Малишко). 5. А ти/б, мет..лику, не дуже/то гордився, бо ти недавно сам із гус..ні вродився (Л. Боровиковський). 6. Не слід/бо й справді сумувати, що груш., немає на в..рбі (О. Кониський).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити