Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 38. ПРАВОПИС НЕ І НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

524. Прочитайте. Визначте в реченнях слова з префіксом не. Назвіть слова, ужиті з часткою не.

1. Мене, як немовлятко, сповиває і тісно в’яже музика (Д. Павличко). 2. І якусь невідому зажуру навіває та пісня мені (В. Симоненко). 3. Навіть співи звучали і щиро, й нещиро (В. Сосюра). 4. Нам не слава потрібна, не тучі, а ясна неозора блакить (А. Малишко). 5. Спогади докучливі, як нежить (В. Симоненко). 6. Якщо хочеш вчинити зло, сім разів подумай — і не вчини, а добро роби не думаючи! (М. Рильський).

Якими частинами мови є слова з префіксом не та слова, які з часткою не пишуть окремо?

✵ Розкажіть про написання не з іменниками, прикметниками та прислівниками. Звіртеся з таблицею.

НЕ 3 ІМЕННИКАМИ, ПРИКМЕТНИКАМИ, ПРИСЛІВНИКАМИ

Не ПИШУТЬ РАЗОМ, ЯКЩО:

слово без не не вживають: Нечупара охайному не до пари. Не буду вмиватись, а то ще ненароком сороки вхоплять (Народна творчість).

додаванням не утворюється слово з протилежним лексичним значенням (його можна замінити синонімом)

щастя — нещастя (біда)

великий — невеликий (малий)

високо — невисоко (низько)

Не ПИШУТЬ ОКРЕМО, ЯКЩО:

у реченні є протиставлення

не стосується присудка

Пишайся не бровами, а пирогами (Народна творчість).

Після дощу капелюх не потрібний (Народна творчість).

ОРФОГРАМА:

не з іменниками, прикметниками, прислівниками

525. Серед поданих слів випишіть лише ті, що без не не вживаються. Розберіть виписані слова за будовою.

Незабаром, нещодавно, необхідність, неуважний, ненадовго, неписьменний, ненапад, нетерплячка, незлостивий, нелад, немовля, немічний, незмірний, неповноцінний, невід, невтомно, непоборний, непрацездатний, несмачний, нестача.

- Якими частинами мови є виписані слова?

526. Перепишіть, знімаючи риски. Позначте в словах орфограму «не з іменниками, прикметниками, прислівниками».

1. Я до не/стями люблю Україну, вишивку гарну, червону калину (Я. Ковальова). 2. І кожен в світі — не/повторність, чи то людина, чи крилатий птах (А. Листопад). 3. Художник має бути не/вмирущим (B. Сторожук). 4. Виглядай мене в віконечко, не/забаром я прийду (Олександр Олесь). 5. Нам був не/нависний злодійський лад (М. Тарновський). 6. Не/квапом плуганиться вечір (Є. Гуцало).

- Позначте в словах орфограму «не з іменниками, прикметниками, прислівниками».

✵ У виділеному слові позначте місце наголосу.

✵ Поясніть, що для вас означає любити Батьківщину.

527. Прочитайте. Поясніть написання з не виділених слів.

1. Як же недобрим бути, коли небо таке голубе! (В. Свідзинський). 2. Приємно перестать із недругом сваритись (П. Куліш). 3. А десь на дні душі ворушиться неспокій (В. Раєвський). 4. Я світ обійшов, я своїми руками неправду боров, на двобої йдучи (Яр Славутич). 5. Як нерозумно випрошувати те, чого можеш досягти сам! (Г. Сковорода).

528. Перепишіть прислів’я, подані в дужках слова замінюючи на самостійно дібрані синоніми з не.

1. Спокій воду п’є, а (тривога) мед. 2. (Мала) біда, що минула середа. 3. Вмить нічого не буває, все (важкої) праці чекає. 4. З малої іскри часто буває (великий) вогонь. 5. (Кривою) дорогою йдучи, мало попереду побачиш.

- Позначте в словах орфограму «не з іменниками, прикметниками, прислівниками»

529. Перепишіть прислів’я, знімаючи риски та завершуючи вибраними з довідки та поставленими в потрібній формі словами.

1. Будь не/впертим, а … . 2. Хата славна не/убиранням, а … . 3. Роби не/силою, а … . 4. Живи не/минулим, а … . 5. Їдь не/швидко, а … .

ДОВІДКА

Розум. Відвертий. Впевнено. Прийдешнє. Частування.

530. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Не/гнів, а ніжність — наша вічна сила (О. Теліга). 2. Не/сум, а жаль мене бере великий (П. Куліш). 3. Я теж не/трутнем, а мурахом із ранніх літ трудився й ріс (Д. Луценко). 4. Людині для польоту потрібна сила духу, а не/пір’я (О. Ільченко). 5. В бою страшний не/ворог, а відступник (П. Перебийніс). 6. Поезія — це не/дорога, а прірва почуття (Г. Чубач).

- Позначте в словах орфограму «не з іменниками, прикметниками, прислівниками».

✵ Як ви розумієте зміст останнього речення? Поясніть.

531. Перепишіть. Підкресліть у кожному з речень граматичні основи.

1. Брехня не солодка, а правда гірка (Г. Чубач). 2. Нам не страшні ворожі тучі і низьколоба клевета (М. Рильський). 3. Я не одинокий, бо зо мною спів (В. Сосюра). 4. Творчість — це не звично і не випадково. Як не чисте серце, то не чисте й слово (О. Довгий).

- Поясніть написання не з виділеними словами.

532. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть написання не з дієсловами. За потреби зверніться до таблиці.

1. Не вм..рає душа наша, не вм..рає воля! (Т. Шевченко). 2. Можна мати усе, та не мати Ві..чизни (П. Перебийніс). 3. Я не люблю, коли кр.. чать, ненавиджу, коли лякають (В. Коротич). 4. В..сока думка в’юнит.. ся не вміє (Л. Костенко). 5. Незчулися, як і зима м..нула (Панас Мирний). 6. Хіба не бач..те, як небо голубіє? (Олександр Олесь).

- Позначте в словах орфограму «не з дієсловами».

533. Перепишіть прислів’я, знімаючи риски. Обґрунтуйте написання не з дієприкметниками. За потреби зверніться до таблиці.

1. За не/сказане слово не буває соромно. 2. За не/сказане зопалу гірке слово соромно не буває. 3. Не/обдумане вчасно діло померехтіло й згоріло. 4. Не/обдумане діло взяло й згоріло. 5. Не/посіяне зерно не дасть сходів. 6. Вчасно не/посіяне зерно може не прорости.

- Позначте в словах орфограму «не з іменниками, прикметниками, прислівниками».

534. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Поясніть написання не з дієприслівниками. За потреби зверніться до правила.

1. Сніги зійшли немов навіки і сліду не лишивши нам. Земля розплющила повіки своїм не вірячи очам (Л. Дмитерко). 2. А за березами важніли хмари не знаючи куди занести дощ (М. Стельмах). 3. І в’януть трави смарагдові з квіток не зводячи очей (Олександр Олесь). 4. Я ходив навпрямки не питавши броду скуштував розлуку я на смак, як воду (М. Сингаївський).

535. Розкрийте значення фразеологізмів. Обґрунтуйте написання не з дієприслівниками, що входять до їхнього складу.

1. Не/моргнувши оком. 2. Не/минаючи нагоди. 3. Не/роблячи розголосу. 4. Не/розгинаючи спини. 5. Не/тямлячи себе.

- Із двома фразеологізмами складіть речення, запишіть їх.

536. Перепишіть, знімаючи риски.

1. На світі більше, ніж зірок у неба, не/кволих душ, а пристрасних, хоробрих (П. Воронько). 2. Люблю я вулиці замріяного Львова, де кожний камінець — не/вимовлене слово (О. Гай Головко). 3. Там край лежить не/міряний, не/знаний, земля народів інших і племен (Л. Костенко). 4. А вдалині, мов видиво, стоїть століттями не/зрушений Житомир (Борис Тен). 5. Тиша ловить у не/від хвилин переплин (Б. Олійник). 6. Не/квапно крутиться земля, життя хутчіше кружля (Б. Базилевський). 7. Моя правда завжди насторожі, не/впускає брехню у мій дім (В. Білас).

- Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Роздивіться логотипи різних українських міст і областей. Спробуйте пояснити. чому митці обрали саме такі символи і девізи. Які почуття вони намагалися вкласти у свої роботи? Розкажіть, яким ви бачите логотип місця Україні, що вам подобається найбільше. У розповіді вживайте різні частини мови з не.

537. Перепишіть, знімаючи риски. Завершіть текст трьома-чотирма реченнями про те, які мистецькі твори вітчизняної культури слід, на вашу думку, показати світові. У складені вами речення введіть слова з не.

Українська держава зможе по-справжньому утвердитися в світі передовсім духовністю, що не/схожа на інші, а тому цікава. Адже матеріальним достатком Європу не/здивуєш. Духовна культура — то єдина не/ ординарна, виняткова сила нашого народу, яка зараз перебуває у стані стислої пружини перед вивільненням.

За Р. Іваничуком

- Лексичне значення слова культура з’ясуйте за Тлумачним словничком.

✵ Обґрунтуйте написання не з різними частинами мови.

Ні (ані) пишуть разом із:

✵ іменниками, прикметниками, прислівниками, які без ні не вживаються: нікчема, нісенітниця, ніяковий, нівроку, аніяк;

✵ заперечними займенниками: ніхто, нічий (але ні до кого, ні перед чим) та заперечними прислівниками: ніде, ніяк, ніколи, анітрохи, нізащо (але ні за що).

Ні (ані) пишуть окремо в:

✵ реченнях із заперечним присудком: Ніхто не вимовив ні слова;

✵ фразеологізмах: ні туди ні сюди, ні тут ні там.

ОРФОГРАМА:

ні (ані) з різними частинами мови

538. Перепишіть прислів’я, знімаючи риски. Поясніть написання ні зі словами.

1. За гроші не/купиш ні/ батька, ні/матері, ні/родини. 2. Ні/хто майстром враз не/став. 3. Ледачому й лінуватися ні/коли. 4. Живий ведмідь шкури ні/за/що не продасть. 5. Якщо грубо, ні/кому не любо. 6. Дотримуй у всьому міри, то не/матимеш ні/в/чому потреби. 7. Голий ні/зливи, ні/дощу не боїться. 8. Риба без кісток не водиться ні/в/якій водиці.

- Позначте в словах орфограму «ні (ані) з різними частинами мови».

539. Розкрийте значення фразеологізмів. До кожного з них доберіть із довідки фразеологізм-синонім.

Ні грач ні помагач; ні пір’я ні луски; ні собі ні людям; ні холодно ні жарко; ні шиє ні поре.

ДОВІДКА

Ні пуха ні пера; і не болить і не свербить; ні кує ні меле; і сам не гам і іншому не дам; ні швець, ні кравець, ні на дуду грець.

- 3 двома парами фразеологічних синонімів складіть речення, запишіть їх.

✵ Поясніть написання ні з різними частинами мови у фразеологізмах.

540. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та знімаючи риски. Поясніть написання ні зі словами.

1. Не/ховаю у пам’ять ні/чого, пер..д нею ні/з/чим не/таюсь (Л. Перебийніс). 2. Ні, цей народ із крові і з..млі я не/віддам ні/кому і ні/защо! (М. Вінграновський). 3. Ні/що й ні/коли не/минає марно (Б. Олійник). 4. Величі справжній не/треба сп..ратись на плечі ні/кчем (Б. Симоненко). 5. Любов не/має ні/кінця ні/краю (П. Перебийніс). 6. Не/хочу я ні/вічності, ні/слави (Л. Костенко).

- Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Запитання і завдання для самоперевірки

✵ Чим службові частини мови відрізняються від самостійних?

✵ 3 якою частиною мови найчастіше вживають прийменники?

✵Які прийменники називають простими, складними, складеними?

✵ Які прийменники пишуть разом, окремо, через дефіс?

✵ Яка роль сполучників у мові?

✵ Що є підставою поділу сполучників на сурядні та підрядні?

✵ Яка роль у мові часток? Наведіть приклади.

✵ Які частки називають формотворчими? Модальними?

✵ Які правила написання частки не стосуються всіх частин мови?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити