Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

ДОВІДКОВЕ БЮРО

СЛОВНИЧОК ТЕРМІНІВ

Афікс (лат.) — частина слова, що має певне граматичне значення: префікс, суфікс, закінчення. Словотворчі афікси утворюють нові слова, словозмінні — виражають відношення слова до інших слів.

Генетична пам’ять — інформація про предків, що на клітинному рівні передається у спадок наступним поколінням, зумовлюючи специфічні форми духовної культури народу.

Духовне життя — думки, почуття, переживання, взаємодія з іншими людьми та суспільством, основу яких становить духовний світ людини — її цінності та світогляд.

Духовне здоров’я — основа духовного життя особистості, залежить від того, що людина цінує, як ставиться до духовної культури (науки, релігії, мистецтва, моралі), як оцінює й реалізує свої здібності та можливості, як ставиться до інших людей. Цей аспект здоров’я пов’язаний з іншими п’ятьма: фізичним, емоційним, розумовим, суспільним, особистим.

Духовна енергія — внутрішня сила людини, що виявляється в її упевненості у власних силах, усвідомленні своєї потрібності та корисності людям, великодушності, радісному відчутті фізичної сили та внутрішньої свободи, права мати й обстоювати власну точку зору.

Інновація (лат.) — нововведення в галузі науки, техніки, освіти, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду.

Історична пам’ять — сукупність наукових і ненаукових знань та масових уявлень представників певного народу про спільне минуле, що передаються з покоління в покоління.

Масова культура (популярна культура, поп-культура) — культура, популярна серед широких верств населення, елементи якої виявляються повсюди: у ЗМІ, одязі, кулінарії, розвагах і т.ін.

Національний характер — сукупність психологічних та поведінкових ознак, особливостей, притаманних певній національній спільності, що відрізняють її від інших.

Риторичне запитання — запитання, яким висловлюють ствердну думку, або ж на нього відповідає той, хто його ставить.

Риторичне звертання — звертання до відсутніх людей, персонажів твору, предметів і явищ з метою привернути до них увагу, виявити до них своє ставлення.

Тенденція (лат.) — 1. Напрям розвитку чого-небудь. 2. Прагнення, намір, властиві комусь або чомусь. 3. Провідна думка, ідея художнього або наукового твору.

Технологія — сукупність знань, відомостей про послідовність окремих дій (трудових операцій) у процесі створення або виробництва чого-небудь.

Традиція — 1) Досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично й передаються з покоління в покоління. 2) Усталена норма, манера поведінки, погляд, переконання.

Суспільство споживацтва (споживання) — суспільство, система цінностей членів якого характеризується невгамовним бажанням придбання й використання матеріальних благ, що виходить далеко за межі потреб існування і відбувається на шкоду духовним інтересам. Саме з купівлею і споживанням матеріальних цінностей члени такого суспільства пов’язують уявлення про особисте щастя і досягнення життєвих цілей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити