Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 5. НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

89. Прочитайте козацькі прислів’я. Обґрунтуйте написання не з дієсловами. Звіртеся з таблицею.

1. Козача потилиця ворогам не хилиться. 2. Козак журби не має, з біди не заплаче. 3. Козацькому роду немає переводу. 4. Щирий козак ззаду не нападає. 5. Заради волі козак нехтує небезпекою. 6. Незчувся козак, як згубив кобеняк. 7. Козак як не дочує, то вгадає.

Поясніть лексичне значення виділеного слова.

НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

РАЗОМ:

ОКРЕМО:

якщо без не дієслово не вживається:

нехтувати, незчутися;

якщо дієслово має префікс недо-:

недочувати, недобачати

В усіх інших випадках:

не знати, не цвісти, не встигати, не допомагати, не впоратись

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: треба розрізняти присудкове слово немає (нема), яке завжди з не пишуть разом, та дієслово третьої особи однини теперішнього часу (він, вона або воно не має), яке з не пишуть окремо.

ОРФОГРАМА:

не з дієсловом

90. Прочитайте прислів’я. Обґрунтуйте написання не з дієсловами.

1. Рідного гнізда не цурайся. 2. Холодна стіна не гріє, чужа чужина не пожаліє. 3. Перекотикамінь мохом не обросте. 4. Не живемо, щоб їсти, а їмо, щоб жити. 5. Нехтувати здоров’ям — нехтувати життям. 6. Курець не помічає, як здоров’я з димом випускає. 7. Хто старе поминає, той щастя не має. 8. Немає приповідки без правди. 9. Не спіши ненавидіти за першу шкоду. 10. Страху немає там, де не бояться. 11. Донос слухають, донощика ненавидять. 12. Хитрий що недочує, то вигадає.

- Витлумачте значення перших двох прислів’їв. Уживайте дієслова з не. а Визначте прислів’я, у яких йдеться про почуття. Витлумачте суть цих почуттів. За потреби зверніться до Словничка назв почуттів.

91. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки дієслова з не.

1. Мокрий дощу … . 2. За воду не дякують і гроші … . 3. Кисла яблуня солодке яблучко … . 4. У чужім оці скіпку бачить, а в своїм дрючка …. 5. Що завгодно віддаси, як … . 6. З бідою не знатися — і щастя … .

ДОВІДКА

(Не)доїси. (Не)платять. (Не)вродить. (Не)добачає. (Не)боїться. (Не)поривай. (Не)доробишся. (Не)знайти.

- Позначте в словах орфограму «не з дієсловом». Написання дієслів з не обґрунтуйте відповідними правилами.

92. Перепишіть прислів’я, знімаючи риски. Поясніть написання не з дієсловами.

1. Лісу не/має без калини, а села без болота. 2. Дівчина без коси не/ має краси. 3. Ліків не/має тільки від старості і смерті. 4. Хто розуму не/ має, тому й коваль не/вкує. 5. Не/має троянди без колючок. 6. Книжка язика не/має, а розуму навчає 7. Хто людей не/поважає, сам поваги не/має. 8. Без труда не/має плода. 9. Ніколи не треба не/хтувати товариською допомогою.

93. Прочитайте фразеологізми, розкрийте їхні значення. Поясніть написання не з дієсловами.

1. (Не)мати Бога в душі. 2. (Не)доїдати шматка хліба. 3. (Не)дати порошині впасти. 4. У нього тільки пташиного молока (не)має. 5. На дорозі (не)валяється. 6. (Не)має відбою.

Із двома фразеологізмами (на вибір) складіть і запишіть речення. Позначте в словах орфограму «не з дієсловами».

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: дієслова з префіксом недо- не можна сплутувати з дієсловами із часткою не та префіксом до- (не досягти, не доїхати). Префікс недо- вживають у дієсловах, що означають неповний вияв дії.

ПОРІВНЯЙТЕ:

РАЗОМ

ОКРЕМО

недочувати — погано чути

не дочути — не дослухати до кінця

недобачати — погано бачити

не добачити — не помітити

недоїдати — голодувати

не доїдати — не спожити всю страву

94. Перепишіть прислів’я. Виділіть у дієсловах префікси недо- та до-. Розберіть ці дієслова за будовою. Обґрунтуйте їхнє написання.

1. Лихий кухар або пересолить, або недосолить. 2. Рибу перевари, а м’ясо не довари. 3. Недочув глухий, що недобачив сліпий, як утікав кривий. 4. У глухого й німого справи не допитаєшся. 5. Краще недоговорити, ніж переговорити.

95. Перепишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Рідна мати моя, ти ночей (не)доспала (А. Малишко). 2. Старому було вже за вісімдесят, він (не)дочував і (не)добачав (В. Земляк). 3. Е! Вже (не)добачаю нитку в голку встромити (Остап Вишня). 4. Огонь (не) догорів, а тихо пригасав (М. Рильський). 5. Спадають бджоли на покоси, нектару трав (не)допили (М. Масло).

96. Перепишіть речення, знімаючи риски. При цьому зважайте на записане в дужках лексичне значення слова. Звіртеся з поданою після вправи таблицею. Позначте в словах орфограму «не з дієсловом».

1. Не/здужає (хворіє) Катерина, ледве, ледве дише (Т. Шевченко). 2. Не/здужаю (не зможу) третього хліба з’їсти (Народна творчість). 3. Не/славити (ганьбити) треба ледарів, а не чесних людей. 4. Працюють люди чесно, як їх не/славити (не прославляти) за це? (3 газети). 5. Глухо зітхали хвилі, чайки не/покоїлися (хвилювалися) над озером (Олесь Гончар). 6. Сумно усвідомлювати, що видатний кінорежисер Олександр Довженко не/покоїться (не похований) у рідній землі (З виступу на конференції).

ЗАПАМ ’ЯТАЙТЕ: написання деяких дієслів з не залежить від їхнього лексичного значення.

ПОРІВНЯЙТЕ:

РАЗОМ

ОКРЕМО

Неславити — ганьбити

Не славити — не прославляти

Непокоїтися — хвилюватися

Не покоїтися — не бути похованим

Нездужати — хворіти

Не здужати — не могти

97. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Не/славте кобзаря словами золотими! Колись він заблищить між душами ясними! (П. Куліш). 2. Не/знеславлю зброї нашої козацької, не посоромлю роду нашого (Н. Рибак). 3. Одна паршива овечка усю отару не/славить (Народна творчість). 4. Вітрець із берега не/покоїв море (О. Донченко). 5. Рук не/здужаю підняти, бо не їла й не пила (П. Тичина).

- Поясніть, чому збірку своїх поезій Тарас Шевченко назвав «Кобзар». У відповіді використайте дієслова не славити — неславити.

• Які художні твори про кобзарів ви знаєте? Розкажіть про них, уживаючи дієслова з не.

Чи дивилися ви фільм «Поводир»? Дізнайтеся про нього більше і підготуйтеся до обговорення з однокласниками. Уживайте дієслова з не.

98. Перепишіть, знімаючи риски та вставляючи пропущені літери.

1. Не/ма на світі України, не/має другого Дніпра (Т. Шевченко). 2. Ще не/вмерла козацькая мати! (Б. Хмельницький). 3. Не/зітхай, а працюй, марно часу не/гай! (Б. Грінченко). 4. Не/поміча хв..лин людина, а час прудкий свій к..лим тче (Д. Луценко). 5. Рушник ж..ття час шив і не/дошив (В. Крищенко). 6. Я не/навиджу рабства кайдани (П. Грабовський). 7. Не/договорено багато і не/дослухано, на жаль (П. Воронько).

- Розкрийте зміст першого речення. У відповіді використовуйте дієслова з не.

• Як ви гадаєте: патріотизм — це почуття чи якість людської вдачі? Звіртеся зі словником.

• Позначте в словах вивчені орфограми.

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ

99. Прочитайте вірш. На яке свято печуть жайворів? Про який процес праці тут розказано?

…Мама жайворів пекла.

Тісто вимісить гарненько

На краєчечку стола.

Й за рядком іще рядочок

Їх садовить на черінь,

На капустяний листочок,

У гарячу світлотінь…

А потому змастить крила

Кожній пташечці жовтком

Й після печі їх укриє

Вишиваним рушником.

Валентин Мороз

- Лексичні значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

• Які окремі дії виконуються при випіканні жайворонків?

• Чи можна ці дії виконувати в іншій послідовності? Чому?

• Визначте стиль висловлювання. Назвіть почуття, вкладені автором у поезію.

• Які особливості художньої розповіді про виконання дій?

100. Прочитайте текст спочатку мовчки, потім — уголос.

Писанки

У дохристиянські часи писанка виконувала роль оберега. Наші предки вірили в магічну силу писанки. Глиняні писанки, якими відганяли злі сили, були знайдені в давніх похованнях. В Україні археологи виявили близько двадцяти міст, що були центрами виготовлення цих амулетів.

Нині писанка пов’язана з християнським святом Великоднем.

Ось що розповідає легенда. Коли Ісуса Христа вели розпинати, йому назустріч трапився убогий чоловік, який ніс яйця в кошику на базар продавати. Хрест був важкий, і Спаситель падав під його тягарем. Чоловікові жаль стало Божого Сина. Він лишив кошик на дорозі й пішов допомогти Ісусові й ніс хрест аж до місця розп’яття. Коли ж повернувся до кошика, побачив, що яйця обернулися на писанки.

Способи виготовлення писанок різні. Найпростіший із них такий. У зроблений із тонкої бляхи писачок наливають розтоплений віск. Виписавши воском на шкаралупі яйця орнамент, яйце занурюють у фарбу. Ті місця, де було помальовано воском, залишаються білими. Місця, воском не помальовані, набувають потрібного кольору.

Щоб віск розтопився, яйце трохи підігрівають. Після цього білі місця розфарбовують іншим кольором.

Яйця, пофарбовані одним кольором, називають крашанками. їхні кольори мають певну символіку. Червоне яйце означає радість, життя, любов. Блакитне уособлює небо, повітря, здоров’я. Зелене означає багатство та врожай.

Про писанки збереглося багато легенд. Одна з них стверджує, що від кількості писанок залежить доля світу. Доки пишуть писанки, світ існуватиме. Отже, пишіть писанки!

За О. Ковальчук та О. Воропаєм

- Витлумачте лексичне значення виділених слів. Звіртеся із Тлумачним словничком.

• Визначте тему та головну думку тексту.

• Складіть план тексту, запишіть його.

• За планом усно перекажіть текст.

101. Виконайте проект «Особливості писанкових візерунків». Поцікавтеся матеріалом про писанкарство, експонованим у музеях народної творчості. Матеріал про такі музеї зберіть у мережі Інтернет.

- Розробіть кілька ескізів писанок, розпишіть за цими ескізами писанки.

• Організуйте в школі (або класі) виставку створених учнями писанок.

• Складіть усний опис найкращої з писанок.

Іван Сколоздра. Писанкове дерево


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити