Підручник Українська мова 7 клас - Глазова О.П. - Освіта - 2015 рік

Любі семикласники!

ВСТУП

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У РЕЧЕННЯХ

§ 2. ЧАСТИНИ МОВИ

§ 3. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 4. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

§ 5. НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

§ 6. ВИД ДІЄСЛОВА

§ 7. ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА

§ 8. ЧАСИ ДІЄСЛОВА

§ 9. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

§ 10. МИНУЛИЙ ЧАС ЗМІНИ ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ

§ 11. МАЙБУТНІЙ ЧАС

§ 12. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (дійсний, умовний, наказовий)

§ 13. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ УМОВНОГО СПОСОБУ

§ 14. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

§ 15. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

§ 16. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

§ 17. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

§ 18. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

§ 19. ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

§ 20. АКТИВНІ І ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ. ТВОРЕННЯ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

§ 21. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

§ 22. ПЕРЕХІД ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРИКМЕТНИКИ ТА ІМЕННИКИ

§ 23. ПРАВОПИС Н У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА НН У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 24. НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

§ 25. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

§ 26. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

§ 27. ТВОРЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ НЕДОКОНАНОГО І ДОКОНАНОГО ВИДУ

§ 28. НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

§ 29. ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

§ 30. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

§ 31. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

§ 32. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС І РАЗОМ

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 33. ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

§ 34. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

§ 35. ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ

§ 36. ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

§ 37. ПРАВОПИС ЧАСТОК

§ 38. ПРАВОПИС НЕ І НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

§ 39. ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

ДОВІДКОВЕ БЮРО

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

СЛОВНИЧОК ТЕРМІНІВ

СЛОВНИЧОК НАЗВ ПОЧУТТІВ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити