Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення. Двоскладне речення

Я і українська мова та література

§ 8. Способи вираження підмета

Простий підмет виражається одним словом або словосполученням, що є назвою одного поняття.

Простий підмет може мати різні граматичні форми.

Граматична форма

Приклади

1. Іменнику Н. в.

ВИСОКИЙ ЛІСмовчав навколо (В. Мисик).

2. Займеннику Н. в.

Слово, пісне, думо Кобзарева, ви — окраса й суть мого життя… (Г. Чупринка). Це — з українських лук вам голос журавлиний! (М. Рильський).

3. Будь-яка самостійна або службова частина мови, яка виконує в реченні синтаксичну функцію підмета.

Жалібний платить лвічі (Народна творчість).


Коли б уci oдурені прозріли коли б уci убиті ожили (В. Симоненко).


Один в любов, а ДРУГИЙ В містику, а третій в небо, де орли (П. Тичина).


Твоє «завтра» хвилює мене. Життя прожити — не поле перейти.


«КУ-КУ-КУ-КУ» тобі віщує долю (Народна творчість).


«Не» — заперечна частка.

4. Словосполучення, сполуки слів, речення, що є назвою одного поняття.

«І вражою злою коов'ю волю окропіте» — з дитинства знайомі слова! (О. Гончар).

Біла Церква — сучасне місто.

«Лихий попутав» — оповідання Панаса Мирного.

Іван Франко — ПРОРОК У СВОЇЙ Вітчизні.

98.

1. Прочитайте текст. Випишіть по два простих двоскладних речення з підметом у формі іменника та займенника.

Шевченкові словесні образи

Яке невичерпне багатство почуттів в оцій квітці рідної мови Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє.

Тиха липнева година. Сонце щойно сховалося за обрієм. Ми йдемо з дітьми в поле, сідаємо на стерні й слухаємо титлу скошених трав. Вона якась тривожна, насторожена й печальна. Усе, що співало, раділо, купалося в сонячному промінні, — усе готується на нічний спочинок. Далекі пагорби вкриваються легкою вечірньою млою. Дивіться, діти, як вечірня мла ніби переливається через краї ярів і долин. Стелиться нивами, пнеться на пагорби. Гори чорніють ніколи не зітреться з дитячої пам'яті почуттів цей чарівний образ. Поле якось ніби принишкло, загортаючись у сутінки. Від річки потягло прохолодою, затихли пташки, тільки ще наш степовий співунець-цвіркун пробує смичком струну своєї скрипки, а з ярів пливуть усе нові й нові хвилі вечірньої мли… Поле німіє (В. Сухомлинський).

2. Як В. Сухомлинський показав своїм вихованцям поетичний світ Т. Шевченка? Чи сподобався вам підхід автора?

99.

Виразно прочитайте вірш. Випишіть із кожної частини складних речень підмет і присудок. Яку роль відіграють підмети в цій поезії? А присудки? Усно перебудуйте речення так, щоб у них не було присудків. Як змінився текст вірша? Обґрунтуйте відповідь.

Садок вишневий коло хати

Садок вишневий коло хати.

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сім'я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тільки дівчата

Та соловейко не затих.

Т. Шевченко

100.

Прочитайте текст. Випишіть прості двоскладні речення, у яких підмет виражений прикметником. Підмет відповідно підкресліть.

Людина це істота, жива система, що є нерозривною єдністю біологічного і соціального, тілесного й духовного, родового та індивідуального.

Біологічне в людині — це залежність її від природних процесів Землі, Космосу, Усесвіту. Людина живе, відчуваючи у своїх біоритмах пульсацію Космосу. Будь-які зміни в ньому впливають па стан людської психіки й організму в цілому.

Соціальне в людині — це її залежність від певного суспільства й причетність до його життя. Суспільство, оточення може змінювати людину.

Тілесне показує будову тіла, особливості розумової діяльності, тип нервової системи тощо.

Духовне в людині її здатність творити свій внутрішній світ, відмінний від навколишньої дійсності.

Родове відрізняє людину від інших живих істот. Індивідуальне це колір волосся, шкірний візерунок па пальцях, тембр голосу, спосіб поведінки тощо (З підручника).

І пензлем, і словом

101.

1. Прочитайте текст.

Художника Василя Тропініна не випадково привабила постать українського національного героя Устима Кармелюка (за гіпотезою, саме він зображений на картині). Допитливі знають, що це ім’я назавжди пов’язане з Поділлям. Ось як про це сказав Іван Драч: Сплять вітри на блакитних постах, / спить Поділля — земля Кармелюків.

В. Тропінін. Українець середніх років. 1818р.

«Славним лицарем» називав Кармелюка Тарас Григорович Шевченко. Постать керівника повстанського руху 1813-1835 рр. овіяна легендами.

Це був ватажок, який боровся за справедливість, допомагав бідним. Його ув’язнювали, висилали до Сибіру, але чотири рази Кармелюк тікав і продовжував боротьбу. «За Сибіром сонце сходить» — пісня, автором якої народ вважає Кармелюка.

Створити образ непокірного Кармелюка було внутрішньою потребою В. Тропініна: сам художник був за походженням кріпаком, тому добре знав життя бідняків. Певніш час він жив у подільському селі Кукав ці, куди заслав його господар разом з іншою челяддю. Тут В. Тропінін прожив не один рік, написав цілу низку картин, спроектував і розписав сільську церкву.

Портрет Кармелюка відображає уявлення В. Тропініна про вольову й рішучу людину. За переказами, Устим був не дуже високий, але плечистий, кремезний, надзвичайно сильний. Художник зобразив рішуче обличчя, гострий погляд, коротко підстрижене волосся.

Увагу привертають посріблені інеєм вуса Кармелюка, засмагле, обвітрене обличчя. Підкреслено національний одяг Кармелюка. Це вишита сорочка, кунтуш.

До образу Устим а Кармелюка зверталися такі письменники: М. Старицький, Марко Вовчок, Степан Васильченко, В. Кучер.

2. У виділених реченнях визначте граматичні основи, вид і форму вираження підмета.

3. Об’єднайтесь у групи й проведіть обговорення картини художника, історію її написання тощо, а також доповніть свої розповіді інформацією про Устима Кармелюка.

За будовою підмет буває простий і складений.

Складений підмет виражається словосполученням.

Складений підмет

Приклади

1. Сполучення іменника або особового займенника у формі Н. в. з іменником (або іншою частиною мови в значенні іменника) у формі Ор. в. з прийменником з (із)

Федір з Олексієм — рідні бра - ти.

Ми з тобою йдемо стежкою в саду (М. Рильський).

2. Сполучення іменника, що має кількісне значення, з іменником у формі Р. в. мн.

Тисячі зірок дивилися з неба.

3. Сполучення власне кількісного числівника з іменником у формі Н. в. мн. або Р. в. мн. чи одн.

П'ять братів довго шукали один одного. Дві книжки лежать на столі.

4. Сполучення числівника або займенника з іменником (іншою частиною мови в значенні іменника) у формі Р. в. з прийменником з (із).

Перший із них уже тренувався в спортзалі. Котрась із дівчат заспівала улюблену пісню.

5. Сполучення іменника, що означає угруповання людей або тварин (зграя, юрба, ватага тощо), з іменником у формі Р. в. мн.

Обабіч по схилах гір розсипалися отари кіз та овець (О. Гончар).

6. Сполучення іменника із значенням міри (кілограм, міри, метр) з іменником у формі Р. в. одн.

Кожний літр молока і центнер хліба — нелегка людська праця.

7. Сполучення дієслова в інфінітиві (бути, залишатися, здаватися) з іменником у формі Ор. в. одн. чи мн.

Бути визволителем — це благородно (О. Гончар).

102.

1. Об'єднавшись у групи (чотири-шість учнів), складіть і запишіть фантастичні оповідання за поданими тематичними реченнями.

1. У 2999 році внаслідок загадкових космічних катаклізмів змінилась орбіта Сонця.

2. Штаб спасіння Сонячної системи шукає можливості порятунку.

3. Плай спасіння, запропонований нами, схвалено!

4. Бути землянином — це відповідально.

2. Зачитайте твори. Обговоріть їх. Визначте найбільш вдалі. Зверніть увагу на використання складених підметів.

103.

Спишіть Уривки з віршів. Підкресліть граматичні основи у двоскладних реченнях. Визначте вид підмета (простий чи складений).

1. Є така благодать —

Чути мамину мову,

Коли в пій мерехтять

Зорі в синь вечорову.

В. Бабич

2. Промовляти одвічне жадання,

Наче бачити чисту блакить…

Кожен голос то наше дихання.

Кожним звуком нам серце болить.

М. Сингаївський

3. Я — українець, я не малорос,

Пишаюсь родом тисячокорінним…

Тарас за мене мучився й боровсь,

Щоб я зробився зерням України.

В. Кочевський

Вчимося культури мови

В українській мові з'явилися нові запозичення: інвестиція, інвестор, аудитор, брокер, менеджер, маркетинг. Змінюється економічне життя нашої країни, а з ним і мова.

Однак, уживаючи іншомовні слова, треба знати, що вопи означають, і вживати їх доречно: інвестиція вкладення; інвестор особа, яка вкладає гроші в певний проект; аудитор людина, яка проводить перевірку; брокер посередник; менеджер фахівець з управління, організатор; маркетинг, торгівля, продаж, організація збуту товарів.

104.

1. Об'єднавшись у групи (чотири-шість учнів), дайте визначення процесам, назви яких наведені нижче. Визначення запишіть, порівняйте результати роботи в групах.

Навчатися, самореалізовуватися, співпереживати, творити, удосконалюватися, займатися миротворенням.

2. Роль яких членів речення виконують наведені дієслова в записаних визначеннях?

105.

1. Установіть відповідність. Складіть і запишіть речення — визначення понять, наведених ліворуч.

1 не

А промислове місто

2 «Реве та стогне Дніпр широкий»

Б роман Панаса Мирного

3 Кривий Ріг

та Івана Білика

4 «Хіба ревуть воли, як ясла повні»

В протиставний сполучник

5 але

Г заперечна частка


Ґ рядок із балади Т. Шевченка


Д обласний центр Волинської області

2. У записаних реченнях установіть вид підмета та форму його вираження.

106.

Прочитайте усмішку. Знайдіть у ній складені підмети. Складіть із ними власні жартівливі визначення.

У Мама з татом і дідусь із бабусею знають, що енергія — це те, чого вдосталь у кожної дитини, поки її не попросили щось зробити.

Повторюємо орфографію

107.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Л(е, и)тять лебі(д, т)ки, дума (К, к)обзарева, діє/пр(е, и)кметник, ку/ку/ку/ку, кро(вю, в'ю), не/вичерпне бага(ц, тс)тво, пташ(е, и)чка, ле(г, х)ка, плут(о, а)тарі, не/розривною єдніс(т, тт)ю, тіле(с, ст)нс, біо/р(і, и)тми, пульсац(і, и)я (К, к)осмос(а, у), будь/які, відмі(н, нн)ий, воло(с, сс)я, тембр голосн (а, у), біо/логія, процес(с, сс), місто Кривий (Р, р)іг, оба/біч, інвест(і, и)ц(і, и)я, ауд(і, и)тор, бро(к, кк)ер, мен(е, и)джер, маркет(і, и)нг.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити