Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення. Двоскладне речення

Я і українська мова та література

§ 12. Речення поширені й непоширені. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення

За наявністю чи відсутністю другорядних членів речення бувають поширеними й непоширеними

Поширені речення

Непоширені речення

Головні члени речення + другорядні члени речення: Цікава й копітка робота над твором виконуєтьсяповільно.

Тільки головні члени речення: Робота виконується.

131.

1. Прочитайте текст. Об’єднавшись у групи, виконайте окремі завдання: перша група виписує поширені речення, друга група виписує непоширені речення.

Хто навчить мене літати

Вміє ластівка літати.

Вміють коники стрибати.

Щука плавати уміє.

Кріт завзято землю риє.

Дощ іде.

Ручай біжить.

Кіт наївся і лежить.

Джміль гуде.

Мороз тріщить.

Мишеня в норі пищить.

Гриб росте.

Повзе змія…

Ну а що умію я?

Я умію розмовляти,

Танцювати і співати,

Вмію плавати, стрибати,

Їсти, бігати, лежати,

І свистіти, і тріщати,

Жартувати і пищати,

І повзти, подібно змію.

А літати я не вмію.

Може, хто мене навчить?

Озивайтесь, не мовчіть!..

Г. Фалькович

2. Перша група перебудовує виписані речення на непоширені. Друга група непоширені речення робить поширеними.

3. Проаналізуйте, які другорядні члени ви додали, щоб непоширені речення стали поширеними. Назвіть другорядні члени, які ви скоротили, перебудовуючи поширені речення на непоширені.

Другорядними називаються члени речення, що пояснюють головні або залежні від головних інші другорядні члени речення. До другорядних членів речення належать: означення, додаток, обставина.

Означення

Додаток

Обставина

вказує на ознаку предмета

означає предмет

вказує на ознаку дії (місце, час, причину, мету, спосіб)

Питання

який? чий?

котрий?

кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на (у) кому? на (у) чому?

де? куди? звідки? коли? чому? як? з якою метою?

Підкреслення

(хвиляста лінія)

(пунктирна лінія)

(риска-крапка)

ПрикладиМісто (яке?) Чернігів розташоване (на якому?) на правомуберезі Десни.

Я милуюся (чим?) каштанами (під чим?) під травневим дощем.

Школярі (коли?) навесні поїхали (куди?) на екскурсію (куди?) до Умані.

132.

Спишіть речення. Підкресліть головні та другорядні члени. Визначте тип речення за складом граматичної основи. Відповідь обґрунтуйте.

1. Цитринове сонце, смарагдовий ліс. 2. Всі мости ще кленові. 3. Всі коні іще вороні. 4. Мокрі ниви, і порожній шлях (Із тв. Л. Костенко).

Означення — це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий?: День трудовий давно погас з турботами своїми (В. Сосюра).

Означення пов’язане з означуваним іменником — підметом, додатком, іншим членом речення, вираженим іменником.

Розрізняють узгоджене та неузгоджене означення.


Роль означення виконують

Приклади

Узгоджене

Прикметник

Вінець хліборобської праці — щедрі жнива (В. Скуратівський).

Дієприкметник

Під ногами хлюпав розталий сніг.

Займенник

Про історію нашої країни можна розповідати, згадуючи такі слова-поняття: козак, чумак, хлібороб, кобзар.

Числівник

Ще треті півні не співали (Т. Шевченко).

Прикметниковий або

дієприкметниковий

зворот

На столі, застеленому рушником, лежав хліб, а поряд — сіль.

Неузгоджене

Іменнику непрямих відмінках

У Данилка ніс картоплею.

Словосполучення

Він побачив людину середнього віку.

Неозначена форма дієслова

Традиція збирати випускників існує в школі здавна.

Прислівник

Дорога ліворуч була розмита.

Присвійні займенники його, її, їх

Я слухаю його розповідь уважно.

133.

Прочитайте текст. Випишіть означення з означуваним словом. Позначте, якими частинами мови виражені означення.

Спогад

Це був футбольний матч у спортивному таборі відпочинку. Весь мій загін - фанати київського «Динамо» готувався до матчу серйозно. Традиція тренуватися, вигадувати підбадьорювальні кричалки, малювати плакати емоційного змісту існувала в таборі здавна.

Я пам’ятаю момент, яким гарним був мій приятель Майборода, коли впевнено та стрімко біг з м’ячем. Я захоплено верещала, а він біг і біг, і якось ніхто вчасно не зрозумів, що він біжить прямо на мене. Ось він заніс поту, ударив по м'ячу, а я і далі заохочувала футболіста схвальним криком, а вже за миті», коли м’яч влучив мені в око й відкинув за лаву-дровиняку, я корчилася на землі від болю. Отак я отримала єдину в цьому спортивному поєдинкові травму.

Майборода зблід. Матч припинили. Наш фізрук натомість не розгубився, він прикладав мені до ока почергово заморожену курку, що піднесли кухарі з їдальні, та шматок масла. Він розповідав, що мені дуже пощастило, бо «м’яч більший за моє обличчя, тому синця може й не бути». Він це назвав «правилом великого предмета». Далі він розповідав, як було б погано, якби Майборода поцілив у мене тенісним м’ячем, більярдною кулею або ж м’ячиком для пінг-понгу. «Тоді ти була б вся синьо-чорна, та жах, а зараз в тебе такий симпатичний рум’янчик на щічках! Ти лишень подивися», — і він тримав люстерко так, щоб я могла на себе подивитися. Рум’янчик дійсно був, око ліворуч трохи попливло, але я почувалася майже щасливою (За Л. Денисенко ).

134.

Відредагуйте подані словосполучення, добираючи з довідки відповідні слова. Складіть і запишіть з відредагованими словосполученнями короткі речення.

Зуродовані дерева, розстроєне місто, старинний будинок, любимий куточок, равнодушна людина, громадський долг, настояща краса.

Довідка: улюблений, понівечений, розбудований, байдужий, справжній, старовинний, громадянський, обов’язок.

135.

Прочитайте текст. Чи однакову синтаксичну роль виконують у тексті виділені слова? Як це визначити?

Собор стоїть над селищем у задумі, один серед тиші, серед світлої акацієвої ночі, що більше навіть не на піч схожа, а на якусь, сказати б, антиніч. Вона тут незвичайна, ця антиніч, вона мовби зачаклована видивом собору, заслухана німої музики його округлих, гармонійно поєднаних бань, наростаючих ярусів, його співучих ліній (О. Гончар).

136.

Об’єднавшись у групи, доберіть означення до запропонованих слів за зразком.

Зразок. Тиша незвичайна, незаймана, урочиста, насторожена, важка, непорушна, гнітюча, ранішня.

Мова, література, Батьківщина, парод.

137.

Спишіть речення. Підкресліть означення, виражені дієприкметниковими й прикметниковими зворотами.

1. Тож будьмо свідомими того, що кожен українець є спадкоємцем глибокої і мудрої нації, багатої духовно і морально, і не ганьбімо пам'яті наших пращурів (Г. Лозко). 2. Реймське Євангеліє тоді маловідомий книжковий раритет, створений у першій половині XI століття і тоді ж назавжди вивезений з України (М. Тимошик). 3. Пронизаний світлом літнього сонця, простір між стовбурами манив загадковим затишком (Є. Гуцаю). 4. Галявина була як райдужне око старого лісу, як зелене кругле озерце, як жива парасолька, виткана з мільйонів пелюсток (О. Донченко). 5. Є у лісі закуток найглухіший з усіх закутків. Залетить туди часом зозуля, та ні разу своє «ку-ку» не вигукне на гілці й уже поспішає геть, налякана завороженою тишею (О. Донченко).

138.

Випишіть із підручника «Українська література. 8 клас» сім-вісім речень з означеннями. Підкресліть іменник, з яким пов’язане означення. Визначте їхню граматичну форму.

Вчимося культури мови

Цінна рідкісна річ або рідковживане слово це раритет. Цінність раритету в тому, що він рідко трапляється. Наприклад: Раритет у сучасних шкільних бібліотеках повне зібрання творів класиків української літератури.

Реліквія — річ, яку особливо шанують як пам'яті» про минуле. Цінність речі-реліквії в тому, що їй багато років, століть. Наприклад: Сімейна реліквія коралове, як колись казахи, добре намисто.

139.

Спишіть речення. Визначте й підкресліть означення, звертаючи увагу на питання.

1. Нові квітки па килимах рука (чия?) дівчини вишиває (М. Рильський). 2. Шафа (яка?) для одягу ховалась у кутку (В. Собко). 3. Червоніло ціле морс колосків (яких?) пшениці. 4. Вони вийшли на галявину (яку?) з високими вербами. 5. В українського народу збереглося багато повір’їв (яких?) про воду, вогонь, місяць, сніг тощо (М. Дмитренко). 6. Свого часу перед нашим народом було поставлене завдання (яке?) підкорити природу у своїх інтересах. І все це здійснювалось під гаслом: (яким?) «Усе для блага людини» (В. Кандиба). 7. Від епохи (якої?) гіпотез (яких?) про будову планет і світового простору люди перейшли до епохи (якої?) ракетно-космічних досліджень і польотів. Дорогу (яку?) в космос давно відкрито (І. Мінасян).

140.

Складіть і запишіть речення, у яких подані слова та сполучення слів виконували б роль означень.

Шити, з вишивкою, вчитися, у клітинку, праворуч, па двадцять поверхів, над дорогою, на Харків, з відкритою душею, врізнобіч, молодшого шкільного віку, організувати, для розваги, співати, ліворуч, обабіч.

Зразок. Бажання шити з’явилося в мене на уроках трудового навчання.

141.

Запишіть з пам’яті текст улюбленої пісні, у якому було б якомога більше означень. Визначте форму їх вираження.

І пензлему і словом

142.

1. Розгляньте ілюстрацію. Прочитайте уривок з ритмічного перекладу Леоніда Махновця поеми «Слово про похід Ігорів, Ігоря, сина Святослава, внука Олега».

…І сказав Ігор до дружини своєї:

«Браття і дружино!

Лучче ж би потятим бути,

аніж полоненим бути.

Так всядьмо, браття, на свої бистрії коні

та на Дін синій поглянем».

Тоді вступив Ігор князь в золоте стремено

і поїхав по чистому полю.

Сонце йому тьмою путь заступало;

ніч, стогнучи йому грозою, птиць збудила;

свист дикий встав поблизу:

див кліпс з верху дерева —

велить прислухатись землі незнаємій:

Волзі, і Поморію, і Посуллю,

і Сурожу, і Корсуню,

і тобі, тмутороканський ідол!

І половці небитими дорогами

побігли до Дону великого;

кричать вози їх опівночі,

мов лебеді сполохані.

Г. Якутович. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1977р.

2. Випишіть означення з означуваними словами. Роль яких художніх засобів виконують у тексті означення?

143.

Виконайте тестове завдання.

Інфінітив любити є означенням у реченні

А Любити — це важка праця.

Б Спробуй любити своїх близьких.

В Життя вчить пас любити й ненавидіти.

Г Мистецтво любити дається тільки людині.

Ґ Ми живемо, щоб любити.

144.

Прочитайте текст. Знайдіть у тексті означення. Поясніть їх роль у розкритті змісту усмішки.

У Пізній вечір. Даринка читає якусь книжку. — Лягай спати, — нагадала мама. Ні, люба мамочко, у мене є серйозне завдання — прочитати цю книжку сьогодні. Чому саме сьогодні? Бо в анотації є вказівка «для дітей восьми десяти років», а мені завтра буде одинадцять.

Повторюємо орфографію

145.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Означе(н, нн)я, друго/рядний член, не/сиділи, відсутніс(т, тт)ю, виспажл(е, и)ва, пошир(е, и)ні речення, не/пошир(е, и)ні речення, (дж, ж)міль, не/вмію, вип(е, и)сані речення, узгодж(е, и)не, хлібо/робська, (а, с)покон/віку, інт(е, и)лектуальні, духовно/творча, старови(н, нн)ий, гармонійно/поєднаний, п(е, и)люстки, спадко/ємець, мало/відомий, рар(и, і)тет, пові(рья, р’я), ро(з, с)христана, своє/часне, р(е, и)ф(е, и)рендум, (а, о)п(а, о)тація, оди(н, нн)адцять.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити