Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення. Двоскладне речення

Я і українська мова та література

§ 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин

165.

Прочитайте текст. Яким членом речення є виділені слова? Поставте до них питання.

Остап із Соломією потиху спустили пліт па річку. Biн хлюпнув і глибоко осів у воду. Коли Соломія примостилася па плоті, Остап одіпхнув од берега й тоді скочив. Пліт захитався й пропустив воду. Прудка течія крутнула ним і понесла вниз. Остап опирався бистріші з усієї сили, але його кіл мало що помагав: пліт несло серединою ріки. Якийсь час пливли вопи в тумані, поміж берегами, одірвані од землі й безпомічні. На превелику силу вдалося врешті вибитися з течії й наблизитись до берега (За М. Коцюбинським).

Обставина — це другорядний член речення, який указує на ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки або називає спосіб, міру, місце, час, причину, умову, за яких відбувається дія:

Рідна мово моя українська!

В світі гордо, натхненно звучи! (Н. Красоткіна).

У реченні обставина характеризує насамперед присудок, а також інші члени речення, виражені дієсловом, прикметником або прислівником.

Роль обставини виконують

Приклади

Прислівник

Люди змагалися з вогнем урукопаш (О. Гончар).

Дієприслівник, дієприслівниковий зворот

Ліс, наблизившись, перетворився з голубого в зелений (О. Гончар).

Обійшовши кошару, пастухи лягли на спочинок біля багаття (Г. Тютюнник).

Іменник з прийменником і без прийменника

Мені показували з кручі Дніпро (Г. Коцур). Спочатку Федір ішов стернею, потім вибрався на польову дорогу (Г. Тютюнник).

Неозначена форма дієслова

Прилітає зозуленька над ними кувати (Т. Шевченко).

166.

Спишіть речення. Підкресліть обставини. Укажіть, чим вони виражені.

1. Оглядаючись і прислухаючись, вони зійшли на берег. 2. Над селом стояв звичайний в осінню пору туман. 3. Угорі синіла смужечка погідного неба. 4. Незабаром заблищало крізь комиш спокійне дзеркало озерця. 5. Вони рушили в дорогу. 6. Остап пішов подавитись дорогу (За М. Коцюбинським).

167.

1. Скориставшись схемою, складіть і запишіть речення з обставинами, вираженими неозначеною формою дієслова.

2. Перебудуйте записані речення, замінивши обставину неозначеною формою дієслова, синонімічним складним реченням.

Зразок. Друзі прийшли привітати мене.

Друзі прийшли, щоб привітати мене.

Види обставин за значенням

Вид

Питання

Приклади

1. Способу дії

як? яким способом?

Дуби ростуть поволі, неквапливо (М. Рильський).

Дід з хлопчиком у два ціпи молотили жито (Ю. Яновський).

2. Міри й ступеня

наскільки? якою мірою? скільки разів? у скільки разів? як багато?

Вся споруда злегка коливалася (Ю. Яновський).

3. Місця

де? куди? звідки? яким шляхом?

Тут навіть повітря, здавалося, несло в собі золотисті відтінки (О. Гончар).

4. Часу

коли? доки? відколи? як довго?

Небо вдень велике, а вночі ще більше (О. Гончар).

5. Причини

чому? через що? 3 якої причини?

Од переляку на його лобі виступив холодний піт (Іван Нечуй-Левицький).

6. Мети

з якою метою? для чого?

Стомилися хлопці, присіли спочити (П. Воронько).

Сюди за щастям я забрів (В. Сосюра).

7. Умови

за якої умови? у якому випадку?

Ми у грозах радісно зростали, щоб у дні ці сонячні прийти (В. Сосюра).

8. Допустові

незважаючи на що?

Незважаючи на маленький вітерець, парило і робилося душно (Ґ. Тютюнник).

168.

1. Спишіть текст, ставлячи питання до обставин за зразком. Підкресліть обставини. Визначте вид обставин за значенням.

обст. способу дії

Зразок. Брати жили, як то кажуть, (як?) душа в душу.

Небо підіймалося чисте, по-весняному високе. Схід попереду рожевівся. Позаду у вранішній синяві потопав білий Поділ, уставав над ним високий собор на стрімкій кручі. Попереду за річкою танули ліси, що тяглися звідси й угору понад Ворсклою, і вниз до Дніпра. Трав’янисті луки злегка сивіли рясною росою. Ми замріяно брели тими луками, залишаючи на сизому яскраво-зелені сліди. Річки, схованої в берегах, ще не видно було, але вона вже відчувалася за свіжістю й прохолодою, якою тягло від неї.

Сонце мало ось-ось зійти, воно вже розросталося червоним кущем у верхів'ї річки, і течія, повита низькими білястими серпанками пари, уся спалахнула (За О. Гончаром).

В. Колесник. Вид на Поділ. 1965 р.

2. Використовуючи обставини місця (поблизу, там, униз, звідти, звідусіль), способу дії (уважно, повільно, безупинно, мимохідь, мальовничо, несподівано), міри й ступеня (чимдуж, надмір, злегка, щонайбільше, якнайкраще), підготуйте усний твір — опис вашої місцевості.

169.

Прочитайте текст. До якого мовного стилю належить цей текст? Знайдіть у тексті обставини, визначте їх вид.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права

Стаття 6

1. Право на життя є невід’ємним правом кожної людини. Це право охороняється законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

2. У країнах, де не скасовано смертну кару, смертні вироки можуть виноситися тільки за найтяжчі злочини відповідно до закону.

5. Смертний вирок не виноситься за злочини, учинені особами, молодшими за вісімнадцять років, і не виконується щодо вагітних жінок.

Добірні зерна

170.

1. Прочитайте текст. Випишіть обставини, указавши, якими частинами мови вони виражені.

Фігаро тут, Фігаро там про людину, яка може викопувати водночас кілька різних справ.

Ці слова взяті з каватини Фігаро, що звучить у першій дії опери Дж. Россіні «Севільський цирульник», яку композитор написав у 1816 році (лише уявіть собі!) за два тижні.

Спритний, розумний Фігаро це персонаж п’єси «Севільський цирульник» французького драматурга Бомарше. Цей герой подобається зазвичай усім глядачам він діє дотепно й винахідливо. На ньому тримається весь сюжет, бо Фігаро потрібен усім! Події відбуваються в Іспанії у вісімнадцятому столітті.

Цікаво, що в австрійського композитора Моцарта теж є комедійна опера «Весілля Фігаро». Її сюжет так само взято з комедії Бомарше. Опера «Весілля Фігаро» Моцарта була написана на тридцять років раніше, ніж «Севільський цирульник» Россіні. А ось вислів Фігаро тут, Фігаро там став крилатим саме завдяки твору Россіні.

Отож виходить, що події в п’єсі відбуваються в Іспанії, а крилатий вислів прийшов у нашу мову завдяки популярності опери італійського композитора. З поглядів сьогодення глобалізм у дії!

2. Поясніть лексичне значення виділених слів. Складіть власні речення з цими словами.

171.

Складіть і запишіть речення, використовуючи подані прислівники. Роль яких обставин вони виконують у реченнях?

Прислівники способу дії: сам па сам, вдало, по-нашому.

Прислівники міри і ступеня: ледве, дотла, утричі.

Прислівники причини: згарячу, тому, спересердя.

Прислівники мети: па зло, напоказ, навмисне.

172.

Спишіть текст. Підкресліть обставини місця.

Народився Іван Котляревський у місті співучому та мужньому, у маленькому полтавському будиночку на горі біля собору у старовинній українській хатці, із вікна якої було далеко видно. Унизу, за Ворсклою, розгорталися в заобрійну далеч мальовничі простори рідної Вкраїни, а звідти попід самі вікна підступало морс народного життя, з його журбами й радощами, із чародійними південними вечорами, сповненими поезії, яка бентежила душу то пісню-задумою, то лукавим жартом, то щемкою сльозою (За О. Гончаром).

173.

Прочитайте подані сполучення іменника з прийменником. Складіть і запишіть із ними речення. Визначте їх синтаксичну роль у записаних реченнях.

Без відома, без причини, без сумніву, без збитків, без вагань, па доказ, на знак згоди, час від часу, до лиця, день у день, з чуток, за згодою.

Вчимося культури мови

Найуживанішою й прийнятною для всіх стилів мови є форма говорити українською.

Вислови говорити по-українському й говорити по-українськи ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ в розмовному стилі.

174.

Прочитайте усмішку. Знайдіть обставину. Для якого мовного стилю характерна така лексика?

Діалог друзів-восьмикласників:

— А ти ким хочеш стати?

— Ландшафтним дизайнером.

— Прикольно!

— Авжеж, класно ж на бульдозері їздити.

Повторюємо орфографію

175.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

У/руко/паш, бе(з, с)людно, душа/в/душу, (з, с)легка, не/забаром, яскраво/зелені, (з, с)хований, ро(з, с)росталися, ось/ось, с(е, и)рпанок, вчинив по/нашому, сам/на/сам, на/зло, на/показ, (з, с)/пересердя, (з, с)/гарячу, утрич(и, і), до/лиця, діяти по/українськ(и, і), день/у/день, на/доказ, пісня/задума, б(е, и)нтежити, чаро/дійні, по/переду, по/під, лан(ш, дш)афт, д(и, і)зайнер, ріка (В, в)орскла.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити