Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ВСТУП

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

1. Чому мову називають скарбницею духовності народу?

2. У чому виявляється духовне життя народу?

3. Поясніть значення слів адресат і адресант.

1. 1. Прочитайте текст. Перекажіть зміст висловленої Іваном Огієнком думки.

Мова це наша національна ознака, у мові наша культура, ступінь нашої свідомості…

Мова душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб. І поки живе мова житиме й народ як національність. Не стане мови — не стане і національності: вона геть розпорошиться поміж дужчим народом.

2. Поясніть значення висловлювань.

Мова душа кожної національності (І. Огієнко).

Що багатша мова, то багатша думка (М. Рильський).

2.

1. Спишіть текст.

Наша духовна скарбниця це сотні тисяч народних пісень, казки, прислів’я та приказки, стародавні й сучасні тексти. У мові як духовній скарбниці зберігається історія, пам'ять про долю народу, його культуру, побут, сприймання навколишньої природи. Мова єднає всі покоління українців. Руйнуються най міцніш і фортеці, розсипаються кам'яні гори, зникають ріки й моря. Але думка, утілена в слові, переживає віки.

2. Знайдіть прикметники й дієприкметники, визначте їхню синтаксичну роль.

3. Як ви розумієте вислів: «Мова — духовна скарбниця народу»?

Добірні зерна мови

3.

Прочитайте текст. Поміркуйте, чи можна назвати неопалимою купиною нашу рідну мову. Обґрунтуйте і запишіть відповідь.

Неопалима купина про незнищенне, що не згорає, не підвладне часові, приваблює своїм сяйвом.

«Неопалима купина» це вислів із Біблії. Коли Мойсей пас вівці в пустелі, він побачив терновий кущ, що горів і не згорав. З вогню озвався Бог і закликав Мойсея вивести свій парод із неволі.

А ще за християнською традицією неопалима купина уособлює Богоматір, яка народила Ісуса Христа.

Неопалимою купиною українці називали рослину ясенець. У спекотний день вона виділяє ефірну олію, яку можна підпалити. Олія згорає, а ясенець знову цвіте.

Українці склали про неопалиму купину чимало легенд. Є в нашій літературі й книжка «Неопалима купила» Сергія Плачинди та Юрія Колісініченка. Вона розповідає про Роксолану, композиторів Максима Березовського, Артема Веделя… Неопалима купина поетичне відображення долі України й українського народу, його культури. Незнищенність нашої Батьківщини ось що символізує рожевоквітна неопалима купина.

4.

Розгляньте схему. Прокоментуйте, як мова пов'язана з людиною й навколишнім світом.

Характерна ознака людини — мова. За допомогою мови люди спілкуються між собою, пізнають світ, впливають на інших людей. Мова об’єднує всіх нас із навколишнім світом, нею щось повідомляють і отримують інформацію. Отже, мова — найважливіший засіб спілкування.

Мову називають енциклопедією життя. Різні наукові галузі, сфери діяльності людини ми не могли б осягнути, осмислити без мови. Отже, мова — найважливіший засіб пізнання.

Наша мова буває ніжна чи сувора, лагідна чи вимоглива, лаконічна чи розлога… Словом ми впливаємо на своїх співрозмовників: спонукаємо їх до активної дії, переконуємо в чомусь, шукаємо співчуття, викликаємо радість, захоплення. Отже, мова — найважливіший засіб впливу

5.

Намалюйте в зошиті таблицю. Запишіть у колонках ознаки мови, про які ви дізналися з попередньої рубрики «Запам'ятаймо!», за поданим зразком, доповнивши їх власними поняттями про функції мови.

Зразок

Спілкування

Пізнання

Вплив

Повідомлення

Природа

Прохання
6.

1. Відтворіть діалоги за поданими ситуаціями та метою спілкування (на вибір).

Ситуація 1. До вас прийшли друзі (друг, подруга). Мста вашого спілкування з ними: розважити гостей. Побудуйте діалог з ними па якусь цікаву тему (чотири-п'ять реплік).

Ситуація 2. Спілкування на екскурсії. Мета екскурсантів: запам'ятати місця, які відвідали під пас екскурсії і про які розповідав екскурсовод. Використовуйте вислови на зразок Уявіть собі… (п’ять-шість реплік).

Ситуація 3. Спілкування вранці з батьками. Мета спілкування: спонукати до активної дії збирання до школи (якими висловлюваннями вас будять і проводжають до школи батьки) (п'ять-шість реплік).

2. У відтворених ситуаціях спілкування використовуйте доречні вислови на зразок: відірватися від комп'ютерної гри, аж очі вбирає, заніміти від захоплення, ноги не носять тощо.

7.

1. Прочитайте текст.

Людина стійкої внутрішньої злагоди, Ганна Остапівна, па Марисю впливає заспокійливо, не раз у часи сумнівів вона підтримувала молоду вчительку своєю увагою й материнською добротою. Іноді Марисі здається, що й сама вона через багато-багато літ станс теж такою.

Коли сіли обідати, за столом Марися запитує несподівано:

— Хто вас виховував, Ганно Остапівно?

— Та хто ж: найперше батьки.

А якої педагогіки дотримувалися?

— Знала я, дочко, за ними принаймні три чесноти, що в народі досить поширені…

— Які ж?

Перша, що трудились обоє весь вік. Друга, що по правді жили. Ні на кого наклепу не звели, ні обмови, вуста свої ніякою брехнею не опоганили… А третя, що вірно між собою любилися. Ото вони й були для мене взірці, моральні наставники.

А далі хто вчив?

— Далі саме життя взяло в круті свої жорна (О. Гончар).

2. Поміркуйте, на якій педагогіці виховувалася Ганна Остапівна. Що ви можете сказати про виховання у вашій сім’ї? Які висловлення найчастіше використовують ваші батьки, спілкуючись із вами?

3. Випишіть із тексту фразеологізми й поясніть їх значення. Запишіть пояснення.

8.

1. Прочитайте уривок із поеми Лесі Українки «Давня казка». Випишіть речення, що передають пряму мову співців.

І пішло одважно військо

Через нетрі та пустині;

Не один вояк смутився

По своїй рідній країні.

Та коли вже надто тяжко

Туга серце обгортала,

То співці співали пісню,

Пісня тугу розважала:

«Не журись, коли недоля

В край чужий тебе закине!

Рідний край у тебе в серці,

Поки спогад ще не гине».

«Не журись, немарне пройдуть

Сії сльози й тяжка мука;

Рід пий край щиріш любити

Научає нас розлука».

Так вони співали, йдучи

Через дикії пустині,

Додавав той спів розвага

Не одній смутній людині.

2. У яких ситуаціях виявляється сила поетового слова, вплив пісенного слова?

3. Пригадайте, які слова називаємо крилатими (афоризмами). Які слова із записаного уривка звучать як афоризми?

9.

1. Прочитайте текст.

Згідно зі ст. 1 Конституції, Україна є правовою державою. Сутність правової держави полягає в демократизмі, народному суверенітеті як єдиному джерелі державної влади й у підпорядкованості держави суспільству. Основним у правовій державі є її підпорядкованість праву, захист громадян від можливого свавілля з боку держави та її органів. Атрибутами правової держави є: розподіл влади, незалежність суду, законність діяльності всіх органів держави, правовий захист людини та громадянина. Для правової держави характерним є те, що вона добровільно обмежує державну владу Конституцією як основним засобом такого обмеження та законами. Тому найважливішим принципом правової держави є принцип верховенства права (cт. 8 Конституції). Верховенство права означає передусім верховенство закону (3 підручника).

2. ЯКБИ розумієте зміст висловів верховенство права, верховенство закону? Дайте обґрунтовану відповідь, навівши приклади з життя.

І пензлем, і словом

М. Стороженко. Ілюстрація до «Кобзаря». 2003р.

10.

1. Розгляньте ілюстрацію М. Стороженка. Прочитайте уривок із твору Т. Шевченка «Великий льох» й уривок з роману У. Самчука «Волинь».

Стоїть в селі Суботові

На горі високій

Домовина України

Широка, глибока.

Ото церков Богданова.

Там-то він молився,

Щоб москаль добром і лихом

З козаком ділився…

Не смійтеся, чужі люде!

Церков-домовина

Розвалиться… і з-під неї

Встане Україна.

І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить,

І помоляться на волі

Невольничі діти!..

* * *

Іван і незнайомий вступили в темний прохід.

Кінця його не було видно, а справа й зліва проходу стояли прив’язані чудові коні.

На кого чекають ті коні? запитав Іван незнайомого.

— Після скажу, — відповів суворо той.

Мовчки пішов за незнайомим далі, аж поки н прийшли до найбільшого підземелля.

— Світла! сказав суворо незнайомий, і враз з'явилося світло. Було це справжнє світло дня, що від сонця лилося…

Скрізь, де гляне око, стояли столи, а коло них лави. На лавах сиділи різні дебелі люди, ніби вони заснули й когось чекали, хто їх побудить. Так гарно світило сонце, кликало до життя, манило, гріло… Але вони не чули того заклику. Усі спали. Усі до одного.

Боже мій, Боже мій! — не витримав і вигукнув Іван. Але чого ж ті люди сплять?

— Чекають тут па добрі вісті з ваших сіл. І як тільки почують: «Готово! Вставайте!» — усі встануть, усі прокинуться. Візьмуть зброю, посідлають ті коні й виїдуть. І буде то чарівний виїзд! Але тепер мусять спати вони ще сто літ, поки я не зустріну нову людину. Ця земля створена для людей живих, для людей розумних, для людей, які вміють самі над собою панувати, для людей, які неволі не знають.

2. Що спільного ви помітили в казці, яку навів У. Самчук, у зображенні на картині М. Стороженка і в уривку з твору Т. Шевченка? Відповідь запишіть.

11.

Розгадайте ребус і поясніть значення зашифрованого словосполучення. Доберіть до нього синоніми. У яких стилях мови вживається це словосполучення?

Повторюємо орфографію

12.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки. Написання слів і словосполучень можна перевірити, уважно перечитуючи тексти цього параграфа.

Адр(е, и)сант, с(вя, в’я)тощі, жит(е, и)ме, найці(н, нн)іше, не/стане, ро(з, с)поропши(т, ть)ся, ду(жч, щ)им, (з, с)б(и, е)рігається, спр(е, и)йма(н, нн)я, ро(зс, сс)ипаються, утіл(и, е)на, не/опалима купина, не/згорає, щось не/знище(нн, н)е, не/підвладне, т(и, е)рновий, ком(п’ю, пю)тер, накл(е, и)п, не/доля, не/журись, п(и, е)кучому, не/згасний, жи(т, тт)євих, спів/розмовник, пізна(н, нн)я, захопл(н, и)ння, не/могли/б, е(кс, с)курсовод, пр(е, и)наймні, по/правді жити, (шч, щ)иріш, нс/марне пройдуть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити