Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення. Двоскладне речення

Я і українська мова та література

§ 17. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Порядок слів у реченні залежить від граматичного складу й змісту висловленої думки. В українській мові можна по-різному розташовувати слова в реченні, проте ВІЛЬНИЙ порядок слів має певні обмеження.

Як правило,

• підмет стоїть перед присудком;

• означення — перед означуваним словом;

• додаток — після присудка;

• обставина — після присудка або перед ним.

Такий порядок слів називається прямим.

Для зворотного порядку слів (Інверсії) характерне таке розташування членів речення:

а) присудок стоїть перед підметом;

б) означення — після означуваного слова;

в) додаток — перед присудком.

Зворотний порядок слів (інверсія) не змінює синтаксичної будови речення, а лише наголошує, підсилює значення певних членів речення. Інверсія широко використовується в художньому стилі як один із засобів стилістичного увиразнення мови.

Наприклад: Реве та стогне ДНІПР ШИРОКИЙ.

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі.

Горами хвилю підійма (Т. Шевченко).

Жаль світу цілогоземлі і неба жаль (М. Рильський).

Виділення слова в усній мові посиленням наголосу називається логічним наголосом.

Ти (а не хтось інший) слухаєш мене уважно?

Ти слухаєш (не займаєшся чимось іншим) мене уважно?

Ти слухаєш мене (а не іншого) уважно?

Ти слухаєш мене уважно (не відволікаючись)?

186.

1. Прочитайте текст. Знайдіть інверсію в першому реченні, поясніть мету її використання.

Ми, українці, нація дуже давня, і свою духовну культуру наші пращури почали творити задовго до християнського періоду в Україні. І тепер ми собі не уявляємо Різдва без куті. Великодня без писанки, Святої Трійці без клечання. Усі ми відзначаємо свято Купала, на Введення закликаємо щастя на майбутній рік, на Катерини кличемо долю, а на Андрія дівчата ворожать. Усе це наша дохристиянська культура, наша найдавніша традиція (За О. Воропаєм).

2. Визначте порядок слів у виділеному реченні.

Стиль і синтаксис

Для кожного мовного стилю характерний свій синтаксис — словосполучення й речення певної будови. За синтаксисом можемо визначити, до якого стилю належить текст, а в художньому стилі — пізнати, хто автор того чи того висловлювання.

Синтаксичний лад мови найтісніше пов’язаний із темпом і ритмом мовлення. Прочитаймо, наприклад, поетичні рядки: Летим. Дивлюся, аж світає, / Край неба палає, / Соловейко в темнім гаї/ Сонце зустрічає.

Синтаксична будова фрази нагадає нам характерний для Шевченкової поезії ритм віршової мови.

Непоширені прості речення, об'єднані в складне речення, мають однаковий порядок слів. Ця однотипність створює певне враження від зображених картин природи.

Кожне просте речення — це окремий кадр, а нанизування речень — ніби зміна кінокадрів. Синтаксис поетичних рядків навіює елегійний, тобто мрійливий, настрій від споглядання краси літнього вечора.

У питальних реченнях зворотний порядок слів чітко не виявляється. Основним засобом підкреслення значення слова є його логічне наголошення.

187.

1. Прочитайте вірш. Випишіть речення з інверсією. Поясніть, з якою метою вжито зворотний порядок слів у цих реченнях.

Пісенька про космічного гостя

Достигають яблука ранети.

Рання осінь листя золотить.

Гарпий хлопець з іншої планети,

може, завтра в гості залетить.

Діло звичне міжпланетні мандри.

Усміхнеться, зніме свій шолом.

Скаже: «Там, в сузір'ї Саламандри,

твій коханий бив тобі чолом».

Я спитаю: «Є у вас поети?

Як по-марсіанськи — макогін?

Знаєш, там туманність Андромеди,

Хай не йде так часто на обгін».

Він посидить, трохи відпочине,

Цей мій дивний, нетутешній гість.

Планетарно синіми очима

про безмежний космос розповість.

Прийдуть люди з ним погомоніти,

хлібом-сіллю я їх пригощу.

Передам йому для Береніки

білі айстри в крапельках дощу.

Перевірю техніку в ракеті,

розкажу, як звуться журавлі.

Хай посіє в себе на планеті

жменьку слів із нашої землі.

Апарат космічний загуркоче,

пропливе смарагдовий кортеж…

Добре, я коли-небудь заскочу.

Ти в якій галактиці живеш?

Л. Костенко

2. Якими словами поетеса привертає увагу до української культури, до наших звичаїв?

188.

Спишіть подані речення, підкресліть головні й другорядні члени. Перебудуйте речення, змінивши порядок слів. Запишіть нові речення, підкресліть у них головні та другорядні члени. Поясніть різницю між прямим і зворотним порядком слів, обґрунтовуючи відповідь записаними реченнями.

Ніч змінює день. Весло зачепило відро. Шторм наздоганяє сильний вітер. Егоїзм убиває любов.

189.

Прочитайте вислови. На яке слово в кожному реченні, на вашу думку, має падати логічний наголос?

1. Історія вчить лите тих, хто її вивчає (В. Ключевський).

2. Учітеся, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь (Т. Шевченко).

3. Любіть Україну всім серцем своїм

і всіми своїми ділами… (В. Сосюра).

4. Багато в світі дивних див,

Та найдивніше з них людина (Евріпід).

190.

1. Прочитайте вірш. Випишіть питальні речення. Поясніть порядок слів і логічний наголос у цих реченнях.

Тиха елегія

Коли мене питають: «Любиш ріки,

річки, і річечки, і потічки?» —

відмовчуюсь: вони в мені навіки,

а для мого народу на віки…

Коли мене запитують: «Народу

чи зможеш прислужитись, як і де?»

мовчу: на ясні зорі, тихі води

хай випадкове слово не впаде…

Коли мене питають: «Любиш землю,

степи, озера, яблуні в саду?»—

я знов мовчу: від них не відокремлю

себе й тоді, як в землю перейду…

Коли мене питають: «Рідну мову

чи зміг би поміняти на чужу?» —

моя дружина сину колискову

співає тихо… Краще не скажу…

Коли мене питають: «Україну

чи зможеш ти забуть па чужині?»—

кричу: «Кладіть отут у домовину

живим!.. Однаковісінько мені…»

В. Підпилий

2. Поміркуйте, у яких конкретних образах виявляється любов автора до Батьківщини.

Вчимося культури мови

Слова вдячності, навіть такі прості, звичні, повертаються до нас сторицею, тому не забувайте говорити їх:

• Дякую!

• Спасибі.

• Прийміть мою щиру вдячність.

• Хочу подякувати Вам.

• Безмежно вдячний.

• Дозвольте висловити Вам подяку.

• Щиро вдячний і зворушений Вашою увагою.

191.

1. Прочитайте усмішку.

Маленька дівчинка заходить до магазину й просить ляльку.

— Ось ця, — показує продавець, — уміє ходити, кричати, плакати, сміятись і навіть пити.

Ви знаєте, у мене вже є сестричка, яка все це робить. Я б хотіла просто ляльку.

2. Перебудуйте речення в тексті усмішки, використовуючи знання про прямий і зворотний порядок слів. Як впливає така перебудова на зміст і емоційне забарвлення висловлювання?

Повторюємо орфографію

192.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Ро(з, с)ташовуюч(и, і) по/різному, висловле(н, нн)а думка, зворотн(и, і)й порядок слів, інверс(и, і)я, лог(і, и)чний наголос, хто/сь інш(и, і)й, чимо/сь ІНШ(І, и)м, не/відволікаюч(і, и)сь, укра(і, ї)нці, (Р, р)іздво, (С, с)вята (Т, т)рійця, свято (К, к)упала, дохр(е, и)сти(а, я)нська культура, між/планетні мандри, тума(н, нн)ість (А, а)ндромеди, сузі(ря, р'я) (с, С)аламандри, по/марс(і, и)анськ(и, і), сі(л, лл)ю, корте(ж, дж), коли/небудь, не/обхідно, ці(н, нн)ості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити