Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення. Двоскладне речення

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ*

Просте двоскладне речення має одну граматичну основу. Граматичну основу простого двоскладного речення становлять підмет і присудок головні члени речення.

Підмет називає те, про що йдеться в реченні. Підмет відповідає на питання хто? що?

Присудок називає те, що відбувається з підметом. Присудок відповідає на такі питання: що робить підмет? що з ним робиться? який він є? хто чи що він? у якому стані він перебуває?

Розрізняємо простий і складений підмет. Про способи вираження підмета див. с. 52.

Присудок буває простий і складений. За значенням і способом вираження розрізняють складений дієслівний присудок та складений іменний присудок.

Про способи вираження присудка див. с. 57, 59, 62.

Просте двоскладне речення буває непоширеним і поширеним. Непоширене речення складається тільки з підмета й присудка (граматичної основи), поширене має ще й другорядні члени речення. Другорядні члени речення поширюють граматичну основу, тобто уточнюють, конкретизують її зміст.

До другорядних членів речення належать означення, додаток, обставина.

Означення другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий?

Додаток другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, і відповідає на питання непрямих відмінків.

Обставина другорядний член речення, який указує на ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки або називає спосіб, міру, місце, час, причину, умову, за яких відбувається дія.

Прикладка це означення, виражене іменником.

Обставина характеризує насамперед дієслово-присудок. Про види обставин див. с. 83.

Важливо пам'ятати правила вживання розділових знаків:

• тирс між підметом і присудком (с. 63);

• відокремлення комою порівняльного звороту (с. 87);

• орфограму «Правопис прикладки» (с. 72).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити