Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення. Двоскладне речення

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

193.

Знайдіть правильну відповідь.

1. Складений підмет у реченні

А Димить подекуди листя, згорнуте в купи (Є. Гуцало).

Б Марія Олексіївна Приймаченко була не тільки прекрасним художником, а й талановитим постом.

В А скільки таких островів, більших і менших, розкинулося на привільних дніпровських водах… (Є. Гуцало).

Г Українська поетеса Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року в містечку Ржищеві в учительській сім’ї.

2. Речення, де іменник викопує синтаксичну роль підмета, подано в рядку

А То — наше слово, то — щоденне чудо, / То — сонця зір крізь каменя більмо… (Д. Павличко).

Б Я на сторожі коло їх / Поставлю слово (Т. Шевченко).

В О слово рідне! Мудре і прадавнє, / Ти виросло з могутньої землі! (М. Лещенко).

Г Слово жило і буде жити, / Поки народ мій буде жить! (В. Криволап).

3. Речення зі складеним дієслівним присудком подано в рядку

А Пісня лине в піч, м’яко б’ється над просторами лугів (Г. Тютюнник).

Б Пішло й пішло чиєсь дитинство (О. Гончар).

В За своєю суттю людина продукт космосу (М. Ткач).

Г Ми нестримно і бездумно продовжуємо вичерпувати надра Землі (В. Кандиба).

4. Речення, у якому немає означення, подано в рядку

А Яблуні стоять уже голі-голісінькі (Є. Гуцало).

Б Яблука, налляті холодним соком, світяться, і їх видно здалеку (Є. Гуцало).

В Каламутне морс скаженіло (М. Коцюбинський).

Г Звичайно, бувають ситуації, коли ми отримуємо й цікаву інформацію (І. Томан).

5. Речення, де обставина виражена іменником, подано в рядку

А Море дедалі втрачало спокій (М. Коцюбинський).

Б Зранку по-весняному широко порозсувались обрії… (Є. Гуцало).

В Спіти цвітуть і взимку (Є. Гуцало).

Г Синє морс хвилювалось і кипіло на березі піною (М. Коцюбинський).

6. Речення з складеним іменним присудком подано в рядку

А Сивий полин і листатий подорожник кущилися обабіч дорога, злегенька припорошені пилом (Г. Тютюнник).

Б Лист на дубах ще був цупкий, густий, зелений (Є. Гуцало).

В Співа моя душа, прозора і крилата, любові сповнена до всього і усіх (В. Сосюра).

Г Велике місто лежало на березі, чисте, вимите грозовими дощами, по-весняному прибране (В. Собко).

7. Речення, у якому немає додатка, подано в рядку

А І кожна мова неповторна, / Одноманіття світ збіднить (Д. Білоус).

Б Дорожи українською мовою, / Рідна мова основа життя (Д. Білоус).

В Пригадай згадай мову ланів / Й слово мами своєї (М. Горловий).

Г Не треба думати мізерно… / Безсмертя є ще де-не-де… (В. Григоренко).

8. Речення з додатком, що виражений дієсловом, подано в рядку

А І думи, і Вкраїну милу / Любить заповідав Тарас (Д. Білоус).

Б Слова прості і щирі вибирай, /І розум, і краса душі у слові (С. Жук).

В Дніпро у наших душах обмілів, / як річечка в спекотне довге літо (О. Завгородній).

Г У нас піснями тепла вся земля, / Піснями вишні туляться до хати (Н. Ібракаєва).

9. У реченні Зело і слово рідної землі єдиний подих, світло неділиме (Л. Каширіна) тире між підметом і присудком стоїть

А за правилом завжди

Б як виняток

В залежно від інтонації

Г як авторський знак

10. Варіанти речень з обставиною місця подано в рядку

А Дощик перестав і все по-новому запахло, посвіжішало, заблищало (Г. Тютюнник).

Б Митець думає не тільки розумом, але й серцем (О. Довженко).

В Здалеку гора Княжа як бурий ведмідь превеликий, що розлігся на березі ріки (Є. Гуцало).

Г Завтра улюблене слово лінивих (Народна творчість).

11. Правильно підкреслені члени речення в реченні, яке подано в рядку

А Я до тебе, мово, так горнуся щиро, / У слова вслухаюсь рідні і прості.

Б Я до тебе, мово, так ГОРНУСЯ щиро, / У слова вслухаюсь рідні і прості.

В Я до тебе, мово, так ГОРНУСЯ щиро, / У слова вслухаюсь рідні прості.

Г Я до тебе, мово, так горнуся щиро, / У слова вслухаюсь рідій і прості (Л. Лужецька).

12. Порушено особливий тип зв’язку підмета з присудком у реченні, яке подано в рядку

А Чимало проблем виникло через глобальне потепління.

Б Хтось із присутніх передав секретареві зборів записку.

В П’ятсот двадцять один виборець з’явилися па виборчу дільницю.

Г ЖЕУ оголосіте про тимчасове припинення постачання гарячої води у зв’язку із запланованим ремонтом тепломережі.

194.

Спишіть текст. Поясніть розділові знаки. Підкресліть члени речення.

Потребу вивчення іноземних мов піхто не ставить під сумнів. Це ознака освіченої, культурної людини. Тільки па звук рідно! мови відгукується людське серце тріпотливим биттям, тільки рідна мова зігріває душу, дасть натхнення й окрилить. .Завзято осягайте безмежні океани рідної мови, тукайте в них коштовні перлини слів і висловів, доладних форм і точних конструкцій, заглиблюйтеся в рідномовну стихію! (З журналу).

195.

1. Перевірте, скільки часу вам знадобиться, щоб безпомилково записати абетку. Пронумеруйте записані букви. Розшифруйте подану нижче криптограму.

2. Ознаки якого жанру ви визначили у висловлюванні? Наведіть власні приклади висловлювань такого жанру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити