Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Односкладне просте речення. Повне і неповне речення

Я і рідна природа

§ 18. Головний член односкладного простого речення

Кожне речення має граматичну основу, яка виражається двома головними членами (у двоскладному реченні) або одним головним членом (в односкладному реченні).

В односкладному реченні основний зміст зосереджений в одному головному члені речення й не передбачає наявності другого головного члена. Головний член односкладного речення може бути подібний за формою до підмета або до присудка двоскладного речення.

Порівняймо

Двоскладне речення

Встає сонце.

Налетів сильний вітер.

Односкладне речення

Світає.

Сильний вітер.

196.

1. Спишіть текст. Знайдіть односкладні речення. Підкресліть у них головний член речення. Який головний член у двоскладному реченні він нагадує?

Дніпро! Синя після твого дитинства, ось він уже вдарив у вічі блакиттю, могутнім розливом світла, вигнувся дутою биків, забілів мереживом піни з високої греблі… І величезна бетонна гребінка биків, і крани над греблею, і схожий на казковий палац будинок електростанції на правому березі усі ці споруди зливаються тут у єдине ціле, постають як єдиний гармонійний витвір, розпочатий природою та завершений людиною. Сила й гармонія. Блиск і чистота (За О. Гончаром).

2. Запишіть висловлювання про Дніпро, використовуючи односкладні речення.

197.

Спишіть текст. Назвіть односкладні речення, проаналізувавши підкреслені граматичні основи. До якого головного члена у двоскладному реченні подібний головний член вибраних односкладних речень?

Співають солов'ї.

Чуєш їх уперше цієї пізньої весни. Повітря ворушиться від їхніх голосів, а що солов’їв не видно в примарному досвітку, то здається, немов не воно само співає й тьохкає, що це воно само так заходиться в екстазі.

Смутний великий місяць низько повис над землею. Той МІСЯЦЬ такий полюдськи виснажений, що хочеться подивитись на нього раз і вдруге…

Після цього світанку весна вже не таїться. Тепла й зелені прибуває. Єство твоє довірливо розкривається назустріч сонцю (За Є. Гуцалом).

198.

Прочитайте речення. Випишіть односкладні речення, у яких головний член подібний до підмета.

1. Краса. Краса невимовна. Краса нерукотворна (Ю. Збанацький). 2. Окрім поодиноких лісових сторожок, тут нічого не зустрінеш (Ю. Збанацький). 3. Перший приморозок (Є. Гуцало). 4. Уночі, ідучи звідкись чи кудись, раптом згадаєш про небо… (Є. Гуцало). 5. 3 усіх садків пахло нагрітою на сонці корою дерев, набубнявілими бруньками… (Є. Гуцало). 6. Гарно видно дерево на обрії (Є. Гуцало). 7. Довгі, непомірно довгі зимові вечори (Г. Тютюнник).

199.

Розгляньте репродукцію картини С. Васильківського. Складіть за нею й запишіть міні-твір (десять-дванадцять речень), використовуючи односкладні речення.

І пензлем, і словом

С. Васильківський. На греблі. Воли коло броду. 1900-і роки

200.

1. Складіть і запишіть речення з поданими дієслівними формами.

Розвидняється, похолодало, дощить, сутеніє, мрячить, хочеться, сниться, пощастило, замело, вечоріє.

2. Чи всі речення належатимуть до розряду односкладних?

201.

У якій колонці подано правильні варіанти вживання слів і словосполучень? Обґрунтуйте відповідь для кожного з варіантів. Складіть і запишіть речення з ними.

Патріот Батьківщини

Патріот України

Гігантський мегаполіс

Мегаполіс

Опозиція проти когось

Опозиція до когось

Пам'ятний сувенір

Річ на спомин (пам’ятний подарунок)

Моя автобіографія

Автобіографія

Майстерний віртуоз

Віртуоз (майстерний виконавець)

Повний аншлаг

Аншлаг

Головний пріоритет

Пріоритет (першість)

У південь

Опівдні

Попав у мішень

Влучив у ціль

Попав на дорогу

Втрапив на дорогу

202.

Розгляньте фотографію. Виберіть із текстів вправ § 18 односкладне або двоскладне речення, яке можна використати як підпис до фото. Складіть міні-твір (п'ять-сім речень) за ситуацією, зображеною на фотографії.

Повторюємо орфографію

203.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Одно/складне рече(н, нн)я, блаки(т, тт)ю, (з, с)пів/відносний, мереж(е, и)во, б(е, и)то(н, нн)а гребінка, (з, с)хожий, електро/станц(и, і)я, заверше (н, нн)ий, не/мов, по/людськ(и, і), подивитися в/друге, не/таїться, пр(е, и)буває, на/зустріч сонцю, по/одинокі сторо(ж, ш)ки, у/ночі прокин(е, и)шся, си(ж, дж)у, патр(и, і)от, гіган(с, тс)ький, мега/поліс, опозиц(и, і)я, річ на/спомин, сув(е, и)нір, авто/біо/графія, пр(и, і)ор(и, і)тет, пр(и, е)стижний, президен(сь, тсь)ка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити