Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Односкладне просте речення. Повне і неповне речення

Я і рідна природа

§ 19. Односкладне означено-особове речення

1. Чи змінюються дієслова за числами?

2. Які є способи дієслів?

3. Які є часи дієслів?

4. Як змінюються дієслова в теперішньому часі?

Означено-особовим називається односкладне речення, у якому головний член означає дію, що стосується певної особи (я, ти, ми, ви), яка прямо не називається, але на неї вказує особове закінчення головного члена: І зноВУ йдемо (О. Гончар).

Головний член означено-особового речення — це:

— дієслово 1-ї або 2-ї особи однини чи множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу;

— дієслово наказового способу.

Головний член означено-особового речення може мати форму складеного дієслівного присудка: Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх (Л. Костенко).

204.

Спишіть слова та словосполучення. Зазначте спосіб, час, особу, рід (де можна), число дієслів.

Зачепила б, люблю, поливали, матимеш, співайте, гомонять, подолай, змусиш, ділитиму, було, боронив, маєш, сказав би, віддавай, збираються, посмішать.

205.

1. Спишіть текст, поставивши дієслова в дужках у формі 1 -ї особи множини теперішнього часу.

Мозковий штурм

«Мозковий штурм» — це ефективний метод колективного обговорення, пошуку рішень, що спонукає викликати уяву та творчість вільним виявленням думок усіх учасників. Під час «мозкового штурму» дотримуємося таких правил: 1. (Намагатися) зібрати якомога більше ідей щодо запропонованої проблеми. 2. (Примушувати) працювати свою уяву. 3. Не (відкидати) жодної, навіть фантастичної, незагальноприйнятої думки. 4. Не (критикувати) висловлювання інших. 5. Не (перебивати) учасників обговорення.

2. Прочитайте текст «Мозковий штурм», замінивши дієслова в дужках на дієслова у формі 3-ї особи множини наказового способу. Який із варіантів тексту можна назвати інструкцією, а який — порадою?

3. Поясніть роль означено-особових речень в інструкціях, правилах, порадах.

206.

1. Спишіть тексти. Підкресліть головний член у простих односкладних означено-особових реченнях. Визначте форму вираження головного члена речення.

***

Обступи мене, ліс, як в легенді про князя Хетага,

коли кінь був убитий, і він уже ледве брів.

Обступи мене, ліс! Хай зупиниться вся ця ватага,

хай удариться люттю об спокій твоїх стовбурів.

Я побуду з тобою. Я тихо з тобою побуду.

Нахилися до мене і дай мені жменьку суниць.

Подивлюся на сонце. Поклонюся знайомому дубу.

Розпитаю, як справи у сосен, і звірів, і птиць.

Л. Костенко

***

Хто ж такий князь Хетаг?

Старовинна осетинська легенда розповідає, що князь Хетаг тікав від ворогів. Урятувати князя міг тільки ліс, що даленів попереду. Але копя вбили, сили покидають… І Хетаг звернувся з молитвою до неба: «Прошу, допоможіть мені, небесні сили!» Небо відгукнулося: «Біжи до лісу!» Та ліс дуже далеко. Не встигнути князеві. І вдруге озвалися небеса: «Ліс до Хетага!» Умить перед князем постала густа діброва, це був порятунок, це було життя, дароване небом.

2. Порівняйте віршовий і прозовий тексти. Яку роль відіграють у них означено-особові речення?

3. Застосувавши метод «мозкового штурму», сформулюйте висновок до теми «Природа і наше фізичне та психічне здоров’я».

Добірні зерна мовиL

207.

1. Прочитайте текст. Випишіть означено-особові речення.

Гордіїв вузол уживається на позначення складної, заплутаної справи. Вислів розрубати гордіїв вузол означає «швидко, несподіваним способом розв’язати складну заплутану справу».

За легендою, наведеною давньогрецьким істориком Плутархом (I—II ст. н. е.), фрігійці дослухалися поради оракула. Відтак обрали царем першого, хто зустрівся з возом біля храму Зевса. Це був простий хлібороб Гордій. На пам'ять про своє несподіване звеличення Гордій поставив у храмі Зевса свій віз, прив'язавши ярмо до нього дуже заплутаним вузлом.

Відомий давньогрецький полководець Александр Македонський дізнався про пророцтво оракула («той, хто розплутає гордіїв вузол, стане володарем усієї Азії»). Отож довго не міркував, а розрубав вузол мечем.

Багато хто тепер і не пам'ятає давньогрецької легенди, а ось вислів з неї — гордіїв вузол — живе й досі… Наприклад, в Інтернеті часто пишуть про затори на дорогах, про те, що на вулицях стоять кілометрові черги машин і що доїхати вчасно, скажімо, до вокзалу просто неможливо. От і кажуть, що давно пора розрубати цей гордіїв вузол, тобто розв'язати цю транспортну проблему.

2. Запишіть стислий переказ легенди про походження фразеологізму гордіїв вузол, використовуючи означено-особові речення.

208.

1. Прочитайте текст. Зверніть увагу на вживання двоскладних речень із займенником я.

На зарослій зозулиним льоном купинці стоїть отакенне красноголовище! Шапка на ньому не менше полумиска, а ніжка завдовжки з мою руку. Спочатку я його називаю старостою, а далі отаманом над красноголовцями. Такого я ще ніколи не бачив!

Я підбігаю до нього, приміряюся з усіх боків, милуюся. Далі я бережно збираю його й кладу па бриль, бо в бриль його шапка не влазить. Буде тепер чим похвалитися дома! А он тіль-тіль проклюнувся грибочок, у нього ще й ніжки нема, а шапочка навіть не встигла почервоніти. Він ще маля. Хай росте й розуму, і тіла набирається. Я за тобою завтра прийду. Ох, і вдався ж ранок сьогодні! Я назбирав повнісіньку торбу ще й бриль красноголовців. У село я їхав, неначе переможець! (За М. Стельмахом).

2. Чому збирання й споживання грибів потребують особливої уваги й обережності? Відповідаючи, використайте означено-особове речення, у якому головний член матиме форму складеного дієслівного присудка.

209.

1. Прочитайте речення. Випишіть назви творів, збірок, які є означено-особовими реченнями. Якими частинами мови виражені головні члени виписаних речень?

1. Поезія «Чого являєшся мені у сні?» Івана Франка це один із найкращих зразків інтимної лірики. 2. У збірці «Будь мечем моїм» Олександр Олесь формулює своє кредо — стати постом-громадянином, провісником національно-визвольної ідеї. 3. У поезії Михайла Старицького «Не сумуй, моя зірко кохана» показані щирі, світлі почуття ліричного героя. 4. «Люблю чернігівську дорогу…» Ліни Костенко — це дивосвіт, у якому читач знаходить красу, спокій природи, зв'язок з історією рідного народу.

2. Доберіть із збірок поезій назви творів, які за синтаксичною будовою є означено-особовими реченнями. Запишіть ці назви, а також імена та прізвища авторів віршів.

210.

Прочитайте текст. Випишіть односкладні речення. Означено-особові речення перебудуйте на двоскладні.

Тополина заметіль

Над містом гуляє тополина заметіль. Сонце. Гарячий вітер. І білі пухнасті сніжинки сідають па волосся, одяг, обличчя.

Іду, ніби казкою. А під ноги м'яко стелиться білосніжне мереживо. Дехто з дорослих чомусь сердиться, коли тепла м'яка пушинка сяде на одяг чи волосся. Може, тому, що білий пух сіє сивину на скронях? Мені ж здається, що вони просто бояться відчинити двері казці.

Я ж дуже люблю лапаті невагомі сніжинки, що злітають із дерев. Люблю тополину заметіль. Сама тополя ніби казковий персонаж. Вона хотіла дотягнутися верхів’ям до сонця, але не могла розлучитися з рідною землею (3 учнівського твору).

211.

Напишіть твір (вісім-десять речень) про ваші враження від зустрічі з природою, використавши два-три означено-особових речення.

212.

Прочитайте усмішку. Замініть виділені речення: двоскладне на односкладне й навпаки.

П’ятирічна Іринка насипала в малесеньку мисочку піску, налила води й розмішує.

Що ти робиш? запитала бабуся.

— Кашу варю.

— Гречану?

Яка вийде, відповіла Іринка.

213.

Складіть і запишіть: а) текст телеграми; б) есемес-повідомлення, використавши подані означено-особові речення.

Запізнююсь. Іду в метро. Скоро буду. Стою в пробці. Зачекайте, будь ласка. Зустріч переношу на завтра. Прилітаємо вчасно. Зустрічайте. Не хвилюйтесь. Не зустрічайте. 3 аеропорту доїдемо па таксі. Цілуємо.

Вчимося культури мови

Слово відносини здебільшого використовується як термін у дипломатії, історичних текстах, у виробничій і суспільній діяльності людей (економічні відносини, виробничі відносини, відносини між державами): Проблема контролю над керівництвом приватизованих підприємств є однією з головних у процесі переходу до ринкових відносин.

Слово стосунки вживаємо, коли говоримо про взаємні контакти між людьми (стосунки з батьками, стосунки з друзями): Народне звичаєве право це сукупність традиційних неписаних норм, якими регулювалися стосунки й поведінка людей.

Слово взаємини означає «зв’язки», «взаємні стосунки»: Етнографія вивчає культуру й побут народів світу, їхнє походження, розселення та культурно - побутові взаємини.

Повторюємо орфографію

214.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Означено/особове речення, (з, с)бираються, бе(з, с)ме(ж, жж)я, пр(е, и)красний, могутніс(т, тт)ю, лю(т, тт)ю, ро(з, с)питаю, тіль/тіль, л(е, и)генда, красно/головці, не/скінче(н, нн)і під/земні п(е, и)чери, най/кращ(и, і)й, поет/громадянин, національно/визвольна ідея, (щ, шч)ирі, зам(е, и)тіль, воло(с, сс)я, обли(ччя, ча), стел(е, и)ться, мереж(е, и)во, біло/сніжне, серд(е, и)ться, де/хто, не/вагомі сніжинки, есемес/повідомлення, не/хвилюйтесь, аеро/порт.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити