Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Односкладне просте речення. Повне і неповне речення

Я і рідна природа

§ 21. Односкладне неозначено-особове речення

Неозначено-особовим називається односкладне речення, у якому головний член називає дію, що виконується невизначеною або умисне не названою особою: Танцюють, співають, веселяться на вулицях (О. Довженко). Головний член у неозначено-особових реченнях виражений дієсловом 3-ї особи множини теперішнього й майбутнього часу, формою множини минулого часу.

У неозначено-особових реченнях основна увага зосереджується на дії, а не на її виконавцеві.

225.

1. Спишіть речення. Підкресліть граматичну основу в кожному реченні.

1. У залі світили світло, здіймали з меблів покровці… (М. Коцюбинський). 2. От прийшли у город, походили по базару… (Г. Квітка-Основ'яненко). 3. В палітрі щастя любові колір не так вже й часто розпізнають Т. Севернюк). 4. Всіх приймали, всіх вітали, всім уміти догодити (Леся Українка). 5. До Пушкіна йтимуть незарослою стежкою, бесідуватимуть з ним і в музейній, і в дібровій тиші (Р. Лубківський). 6. Звуть українською тебе в нас, вишне (В. Василашко). 7. Нас чекають, нас знають, нас люблять, нам вірять, нас ждуть (С. Галябарда). 8. А у селі не забувають Карпа… (М. Коцюбинський). 9. Нічого не говорили поміж себе (О. Гончар).

2. Позначте категорію часу та особи головного члена речення.

226.

1. Прочитайте текст. Визначте в односкладних реченнях, хто є виконавцем названої дії.

Ось ми і на знайомому місці — на ділянці, укритій сухою травою з пухнастими мітелками. Тут збирають опеньки. За смаком ці гриби не поступаються, мабуть, і м’ясу. Чи то засмажені в маслі, чи засушені і зварені з капустою, чи замариновані й змащені олією… Додають до них ще прянощів.

Охочих збирати дари лісу було доволі. Та ми не сумували, бо добре знали таємниці тихого полювання.

Під обід до нас підійшли грибники із сусіднього села.

Подалися разом у зелений хвойник. Знімаємо хвою очам не віриться: які-то гарні сімейки опеньків!

Набрали цього добра повні сумки, сітки й поліетиленові мішечки. А опеньки, як на гріх, наче з-під землі все вилазять та вилазять.

Поверталися додому, коли вже смеркалося. Увімкнувши світло, їхати обережно. Зупинилися. Спостерігали, як зникають за чорними горами останні промені червоного сонця, запиваючи позолотою легкі хмарки (За С. Хаврусем).

2. Випишіть неозначено-особові речення.

3. Чому збирання грибів називають «тихим полюванням»? Відповідаючи, використайте неозначено-особове речення.

227.

1. Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Поясніть уживання неозначено-особових речень у цьому тексті.

Відтворюючи цифри на письмі, послуговуються такими правилами:

1. Кількісні числівники від 0 до 9 пишуть словами (окрім випадків, коли це одиниці вимірювання: 9 га, 6 см).

2. Порядкові числівники нульовий дев’ятий найчастіше записують словами.

3. Порядкові числівники, записані цифрами, як правило, подають із нарощенням. Нарощення складається з однієї літери (12-ї пари, 23-х учасників, 17-й день) або з двох літер, якщо числівник закінчується на приголосну + голосну (10-та річниця).

4. Складні прикметники, першою частішою яких є числівники, пишуть словами або в числово-словесній формі (двадцятиградусний мороз, 8-процентний розчин).

2. Складіть вісім-десять речень із числівниками, використовуючи правила, наведені в тексті вправи.

І пензлем, і словом

228.

1. Прочитайте текст. Визначте граматичні основи речень. Які речення переважають у тексті — двоскладні чи односкладні?

Відомий художник Микола Глущенко неперевершений майстер пейзажу. У творчому доробку художника багато картин, на яких зображена природа України в різні пори року.

Уражає кількість створеного М. Глущенком понад 10 000 картин. Його мистецькі твори несуть у собі поезію та красу життя. Митець зізнавався: «Я люблю природу. Я не можу бути спокійним, коли бачу якийсь пейзаж. Найбільше люблю весну, голубий березень, сніг, що вже набрався вологою, обважнів і дихає, а крізь нього пробивається нове життя. Улюблена тема зміїні стану природи, особливо її весняне пробудження, із дзвінкоголосими струмками, що вирватися на волю із зимового полону, з першою зеленню, яка народжує світлі почуття радості й оновлення. Хіба не може дивувати біло-рожевий цвіт яблунь, вишень, чисте, прозоре повітря, морозяна свіжість ранків?..»

2. Напишіть твір за картиною М. Глущенка. У тексті використовуйте неозначено-особові речення.

М. Глущенко. Яблуневий сад. 1973 р.

229.

Розгляньте текст протоколу (с. 256-257). Яку роль виконують неозначено-особові речення в тексті офіційно-ділового стилю? Обґрунтуйте відповідь.

230

Прочитайте текст. Запишіть, замінивши виділені двоскладні речення односкладними неозначено-особовими.

До вибору чаїв потрібно підходити індивідуально.

Наприклад, зелений чай має антибактеріальну, антирадіаційну й антисклеротичну дію. Він ефективно знижує вміст цукру в крові та покращує її склад. Однак дієтологи не радять людям похилого віку захоплюватися зеленим чаєм.

Червоний чай зміцнює шлунок і є гарним сечогінним засобом. Тому він незамінний у літньому віці.

Узагалі, дітям і підліткам спеціалісти рекомендують пити слабо заварені чаї. У період статевого дозрівання лікарі радять перейти на зелений чай.

Крім того, для людей розумової праці зелений чай це справжня знахідка! (З газети).

231.

1. Прочитайте текст. Визначте граматичні основи в простих реченнях.

Стаття 13

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні й інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу […] є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності пароду відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині й суспільству… (З Конституції України).

2. Користуючись визначенням неозначено-особового речення, поясніть, чому в тексті Конституції не можуть бути використані речення, у яких дійова особа мислиться неозначеною, нечіткою.

232.

1. Прочитайте вірш.

Люблю мови.

Люблю перекладати з інших

Мов на рідну.

І саме тому

Люблю блукати лісом,

Бо певен,

Що найбагатша

Мова —

Це мова красивих дерев.

Мені здається іноді,

Що мої вірші —

Це оповідання дерев,

Які мені вдалося підслухати

І перекласти.

М. Тернавський

2. Напишіть міні-твір про дерева, використавши неозначено-особові речення.

233.

Знайдіть неозначено-особове речення серед наведених. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Не знаю. Не відаю. І колінную перед відомим… (І. Драч).

2. Щасливі щастя не шукають (Народна творчість).

3. Мотор вимкнули й підняли на корму. Узялися за весла (С. Хаврусь).

4. Жену від себе голоси поля… (М. Коцюбинський).

Вчимося культури мови

234.

1. Перевірте себе. Чи всі з наведених слів ви наголошуєте правильно?

Нови́й

Ви́падок

Фахови́й

Одина́дцять

Чотирна́дцять

Руко́пис

Листопа́д

Валови́й

Нести́, несемо́

Кварта́л

Цеме́нт

Центне́р

2. Складіть діалог на довільну тему, використовуючи подані слова й правильно наголошуючи їх.

Повторюємо орфографію

235.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

(З, с)б(е, и)рають, засмаж(е, и)ні, охоч(и, і)х було до/волі, які/то гарні, полі/ет(и, і)ленові міш(е, о)чки, як/на/гріх, з/під (3, з)емлі, поверталися до/дому, (з, с)постерігали, (з, с)пикають, оста(н, нн)і пром(е, и)ні ч(е, и)рвоного со(н, лн)ця, не/означено/особові, двадцяти/градусний, офіційно/діловий, атмо/сферне повітря, те(р, рр)итор(и, і)я України, пр(е, и)родні р(е, и)сурси, конт(е, и)нентального шельф(а, у), відповідно до закон(а, у), (К, к)онст(е, и)туц(и, і)я України, оповіда(н, нн)я.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити