Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Односкладне просте речення. Повне і неповне речення

Я і рідна природа

§ 22. Односкладне безособове речення

Безособовим називається односкладне речення, у якому головний член повідомляє про дію або стан, що сприймаються як незалежні від будь-якого діяча: Ще вчора туманилось і супилось… (Є. Гуцало).

Безособове речення повідомляє про явища природи, фізичний і психічний стан людини.

Роль головного члена безособового речення виконує:

а) безособове дієслово або особове, що має безособове значення: Тим часом розвиднялося, світало (М. Рильський). Пахне липою медово (В. Сосюра);

б) безособова форма дієслова на -но, -то: На галявині вже збудовано хату, засаджено городець (Леся Українка);

в) прислівник (може поєднуватися з дієсловами бути, стати, починати, робитися тощо): Біло, чисто попід наметами (Леся Українка). Мені стало прикро (Я. Баш);

г) незмінне слово немає (нема), а також дієслова не було, не буде: Яких тільки вечорів немає на світі (Є. Гуцало);

ґ) неозначена форма дієслова (інфінітиві: Не злічити мені них ЗІРОК (В. Сосюра);

д) слова треба, можна, доцільно тощо, які можуть поєднуватися з інфінітивом: До чистої мети треба іти чистою дорогою (Леся Українка).

236.

Спишіть речення. Визначте спосіб вираження головного члена в кожному реченні.

1. Як любо весною, як любо (В. Сосюра). 2. Добре там живеться, де гуртом сіється й ореться (Народна творчість). 3. Краю плавням не було (М. Коцюбинський). 4. Пахлополином, тишею, спокоєм віяло звідусіль (А. Головко). 5. Ой у паті жито копитами збито (Народна творчість). 6. Матір ні КУПИТИ, НІ заслужити (Народна творчість). 7. Уранці нічого не можна було пізнати (О. Донченко). 8. Листоношу було кинуто на пісок (Ю. Яновський). 9. У гаю, гаю вітру немає (Т. Шевченко). 10. На язиці густо, а на ділі ПУСТО(Народна творчість). 11. То в жар, то В холод кидає (Л. Костенко). 12. Отак і сталось (Л. Костенко). 13. Не спалося ні миті (Л. Костенко). 14. Там треба рУК, І зброї, і плечей (Л. Костенко). 15. Кілька днів мрячило, капало, сиво туманилось (Є. Гуцало).

237.

1. Спишіть уривки з віршів.

1. Мало великим себе уявляти, / Треба великим буть.

2. Можна все на світі вибирати, сину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину.

3. І хочеться бути дужим, / І хочеться так любити… (В. Симоненко)

2. Підкресліть граматичні основи в кожному простому реченні, що входить у складне. Визначте тип кожного простого речення за складом граматичної основи.

238.

1. Прочитайте тексти. Випишіть безособові речення.

Текст 1

У літній день із високого берега материка можна бачити на обрії, у відкритому морі, чималий острів. Місцеві жителі назвали його Чаїним. Ніде, мабуть, на всьому Півдні немає кращих медоносів, як на Чаїному. У травні й у червні весь вій цвіте. Острів майже безлюдний. У незайманих його травах, що де-не-де змінюються густими заростями очеретів, літо й зиму живе на привіллі сила-силенна дикої птиці, ніким не стріляної, не полоханої (За О. Гончаром).

Текст 2

Заняття в школі закінчено. Кабінет прибрано. Чергові помили підлогу. Полили квіти. Дошка блищить, як нова: її витерли. Потрібні для завтрашніх запять книжки та наочне приладдя підготовлено. Кабінет обладнано необхідними технічними засобами. Усе налаштовано для завтрашньої цікавої дискусії.

2. Замініть речення другого тексту на двоскладні.

Стиль і синтаксис

Безособові речення, які називають явища природи, фізичний і психічний стан людини, властиві насамперед художньому стилеві. Наприклад: Гримить! Тайна дрож пронимає народи (І. Франко). Полиняло, оджовтіло, зголубіло. Всі печалі мої встигли на експрес (Б. Олійник). Забіліли сніги… замело (Б. Олійник). Не спалося, а ніч — як море (Т. Шевченко). Стало радісно й тепло на душі від таких слів (І. Маркова).

Безособові речення вживаються тоді, коли потрібно підкреслити стихійність певної дії, стан, який не залежить від волі людини. Тобто найголовніше в таких реченнях власне дія, а не той, хто її виконує. Наприклад: Повідлітало і не стало. І стало тихо в небесах (М. Вінграновський). Для переможців олімпіади замовлено екскурсію до столиці.

Коли треба наголосити на результаті дії, необхідності її виконання, надати висловленню вигляду інструкції, правила, вказівки, так само використовують односкладні безособові речення. Отже, односкладні безособові речення — характерна ознака наукового та офіційно-ділового стилю. Наприклад: Книжку відредаговано й передано до друкарні. Треба дотримуватися правил догляду за зубами. Для безпеки персонального комп'ютера потрібно регулярно запускати анти вірусну програму.

239.

1. Прочитайте вірші. Розберіть перші два речення кожного вірша за членами речення. Випишіть односкладні безособові речення.

Задощило знову задощило,

Разом з ним прийшло Похолодало.

Потім завітає «Засніжило,

А на зміну буде Зноврозтало.

Я ж чекаю теплого Пригріла,

«Забуяла й 3нову все розквітла.

Вони будуть. «Згодом. Ну а поки

«Задощило знову задощило.

В. Градиський

І все на світі треба пережити.

І кожен фініш — це, по суті, старт.

І наперед не треба ворожити,

І за минулим плакати не варт.

Хай буде все небачене побачено.

Хай буде все пробачене пробачено.

Хай буде вік прожито як належить.

На жаль, від нас нічого не залежить.

Л. Костенко

2. Знайдіть у віршах авторські неологізми. Пригадайте хоча б один випадок з вашого життя, коли неологізм створили ви, ваші родичі, друзі. Складіть і запишіть коротку розповідь про це.

240.

Доберіть до односкладних безособових речень синонімічні двоскладні речення. Запишіть їх.

1. Котилося громом. 2. Сипне дощем. 3. Його поранило в руку. 4. Загримить громом. 5. Її заколисало піснею. 6. Війнуло спогадами. 7. Заспівало солов’єм.

241.

Доберіть до двоскладних речень синонімічні односкладні безособові. Запишіть їх.

1. Я хочу подорожувати. 2. Повіяв холодний вітер. 3. Пахнуть троянди. 4. Іде дощ. 5. Мете сніг. 6. Пропало світло. 7. Я не розгадаю цю загадку. 8. За вікном ллє дощ. 9. Квартира була відремонтована. 10. Сьогодні був мороз.

242.

Доберіть до односкладних безособових речень двоскладні або іншого типу односкладні речення. Запишіть їх за зразком.

Зразок. Неглибоко (безособове речення). Річка не глибока (двоскладне речення). Побачили неглибоку річку (неозначено-особове речення). Ми побачили неглибоку річку (двоскладне речення). Бачу неглибоку річку (означено-особове).

1. Видно кожний камінчик, кожну черепашку. 2. Від білих, наче обшитих перкалем, стовбурів на галявині світло й урочисто. 3. Гарно в Довгому Бору будь-якої пори року. 4. Багато кущів і дерев посаджено тут. 5. Хороше дивитися па урочище з віддаленого підвищення. 6. Не передати словами красу. 7. Довелося котити мопеда по валках розбитої дороги. 8. Цікаво було пантрувати за качками під час добування ними корму (За С. Хаврусем).

243.

1. Запишіть дієслова у дві колонки: а) дієслова, що означають явища природи; б) дієслова, що означають фізичний або психічний стан людини.

Минулося, вдалося, задощило, світає, підмерзає, щастить, повезло, хурделить, примарилось, не віриться, не судилось, занесло, таланить, трусить, завіяло.

2. Складіть і запишіть односкладні речення, використовуючи дієслова з обох колонок. Визначте тип записаних речень.

244.

1. Розгляньте фото. Прочитайте зразки рекламних гасел. Яке з них ви б обрали як підпис до зображеної ситуації? Який тип односкладних речень представлений у наведених гаслах?

1. Про престиж можна мріяти, а можна його придбати.

2. Треба думати глобально, а платити мінімально.

3. Курс знижено та зафіксовано!

4. У нас можна не економити па собі!

5. Годі мріяти - треба діяти!

2. Придумайте й запишіть рекламні гасла на екологічну проблематику, оформлені як безособові речення.

245.

1. Прочитайте усмішку. Назвіть безособові речення. Запишіть їх.

У зоопарку:

— Мамо! Купи мені слона!

— А чим ми його будемо годувати?

— Нічим. Тут написано: «Годувати слона суворо заборонено!»

2. Наведіть приклади подібного вживання безособових речень. Поміркуйте, чому речення, що містять певні заборони, є здебільшого безособовими.

246.

1. Прочитайте текст. Зверніть увагу, що питальні речення за структурою граматичної основи є односкладними безособовими. Назвіть у них головний член речення.

Як ви думаєте?

1. Чи варто вітатися з людиною на далекій відстані? (Ні, не варто. Найзручніша дистанція — три-чотири кроки).

2. Коли доцільно першою вітатися жінці? (Коли вона наздоганяє чоловіка; якщо чоловік набагато старший за віком).

3. Чи можна кричати привітання знайомому, який стоїть на протилежному боці вулиці? (Ні. Привітання жестом буде достатньо).

4. Чи потрібно знімати рукавички для привітання? (Чоловікові — так, жінці — за бажанням).

2. Скористайтеся при нагоді наведеними порадами.

3. Складіть і запишіть міні-твір на тему однієї із ситуацій, запропонованих у тексті вправи. Використайте односкладні речення, у яких головний член подібний до присудка.

247.

1. Запишіть речення. Підкресліть у них головні та другорядні члени речення.

1. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. 2. Жити б і брататися. 3. Боже милий! Як хочеться жити і любити / Твою правду, і весь світ обняти. 4. Не завидуй багатому. 5. І немає злому на всій землі безкінечній веселого дому. б. Тяжко-важко в світі жити сироті без роду. 7. Молітесь Богові одному, молітесь правді на землі. 8. Сльозами моря не долить (3а Т. Шевченком).

2. Визначте тип речень за складом граматичної основи. Поясніть зміст одного з афоризмів. Використовуйте у своєму поясненні односкладні речення різних типів.

Повторюємо орфографію

248.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Без/особові рече(н, нн)я, фіз(и, і)чний і пс(и, і)хічний етап, (з, с)будовано, у/по(е, є)дна(н, нн)і, не/означена форма діє/слова, інфін(и, і)тив, не/злічити, не/можн(а, о) було пізнати, вітр(а, у) не/має, на/язи(ку, ці), мат(е, и)рик, на обрі(і, ї), ні/де, мабу(д, т)ь, медо/носи, май/же бе(з, с)людний, у не/займаних травах, де/не/де, оч(е, и)рет, пр(е, и)ві(л, лл)я, сила/силе(н, нн)а, ні/ким не/стріляна птиця, відр(е, и)монтована, галяв(е, и)на, уроч(и, і)ще, з ві(д, дд)але(н, нн)ого підвище(н, нн)я, пр(е, и)мар(е, и)лось, будь/яка, веч(е, о)ріє, міні/мально, на/ві/що, не/треба, не/варто, проти/лежний бік.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити