Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Односкладне просте речення. Повне і неповне речення

Я і рідна природа

§ 23. Односкладне називне речення

Називним називається односкладне речення, у якому стверджується наявність предметів і явищ без вказівки на дію чи процес: Ніч. Тиша. Біле, біле поле (В. Сосюра).

Головний член, подібний до підмета, виражений іменником у Н. в. або кількісно-іменниковим словосполученням: Весна. П’ять білих птахів. Багато людей. Називне речення може поширюватись узгодженими й неузгодженими означеннями, додатками: Чорна-чорна та глибока ніч… (Леся Українка). ШУМ лісу. Скрипіння старих сосон. Спогади про дитинство.

249.

Спишіть речення. Підкресліть головний член у називних реченнях.

1. Багряне сонце. Дужка золотава / стоїть над чорним каптуром гори.

2. Годуйте коней. Неблизька дорога. / Благословіть в дорогу, матері.

3. Осінній день, осінній день, осінній! / О синій день, о синій день, о синій!

4. Пекучий день… лісів солодка млява… / смага стежок… сонливиці левад…

5. Звичайна собі мить. Звичайна хата з комином. / На росах і дощах настояний бузок.

6. Струшується сад, як парасолька. / Мокрі ниви, і порожній шлях.

7. Тремтіння віт, і жах, і насолода, / шаленство злив у білому вогні!

8. Цитринове сонце, смарагдовий ліс! / Заломлене літо крізь тисячі лінз.

9. А вітер, вітер, вітер!.. / Як шарпає той вітер!.. (За Л. Костенко).

250.

Спишіть речення. Визначте тип односкладних речень. Обґрунтуйте відповідь.

1. Музика дощу (О. Гончар). 2. Скелі і вода (О. Гончар). 3. Парило і робилося душно (Г. Тютюнник). 4. Добре було сидіти на яблуні (Є. Гуцало). 5. Свіжими, оновленими очима дивишся, ясніше розумієш і сприймаєш (Є. Гуцало). 6. Жовтень (Є. Гуцало). 7. Безвітряна піч (Є. Гуцало). 8. Осінь. Похмурий час. Перший мороз. Листопад (П. Дорошко). 9. Десять чорних кімнат, налитих пітьмою по самі вінця (М. Коцюбинський). 10. Дай мені спокій (М. Коцюбинський).

251.

1. Прочитайте назви рубрик і гасел із рекламних видань. До якого типу односкладних речень належать ці назви? Чому, на вашу думку, цей тип односкладних речень часто вживається в рекламі?

Найкраща ціпова пропозиція! Стильне та сучасне авто! Успішна покупка! Гарантія. Сервіс. Запчастини. Мрія, втілена в металі. Бізнес баз зайвих витрат. Авто для бізнесу. Літо з друзями. Вищий клас за смішні гроші. Найвигідніші кредити!

2. Об'єднавшись у групи, прорекламуйте ваше місто, село як можливий центр туризму. Використовуйте односкладні називні, узагальнено-особові, безособові речення.

252.

1. Установіть відповідність. Для виконання цього завдання ознайомтеся зі змістом підручника «Українська література. 8 клас».

1

І. Карпенко-Карий

А «Давня казка»

2

В. Дрозд

Б «Васильки»

3

В. Підпалий

В «Іван Вишенський»

і

Леся Українка

Г «Сто тисяч»

5

I. Малкович

Ґ «Білий кінь Шептало»

6

В. Сосюра

Д «Тиха елегія»

7

I. Франко

Е «Свічечка букви ї»

Є «Дорогою ціною»

2. Який тип односкладних речень обрано як назву творів? Поясніть, чому використано саме такий тип речень.

253.

1. Прочитайте текст. Випишіть односкладні називні речення.

Далі вже нічого немає. Самий простір. Саме безмежжя. Смужка суші — вузька необжита коса, відділившись від стену, простяглась у відкрите море. Крізь обрій, крізь небо пронизалася й далі пішла не видно їй кінця. Загубилася в імлі.

Безліч пташиних гнізд. Їх ніхто не руйнує. Оксан повітря, не отруєного нічим. Гармонія буття! Тут почуваєшся тільки часткою чогось великого часткою цього безмежжя, цієї синьої вічності.

Найкрайніший край землі, заповідність, чистота.

Стоїть людина — кільцює птахів. Маленька дівоча рука один по одному бере з котика легкі алюмінієві персні, надіває на пташину ніжку, ловкенько пристібує на пій як амулет, як знак спілки людини й птаха… Лети!

Закільцьованих пускаєш із руки в роздолля моря й небес, в оту безкордонну синяву і блакить, пускаєш і таке маєш враження, що не буде їм смерті, твоїм птахам, що злітають вони з твоєї долоні на вічне життя.

Улюблена праця. Душевна рівновага. Добрі люди. А також ця безконечна бура коса з вітром, із сонцем, з дикими пісками та міцним присмаком свободи (За О. Гончаром).

2. Складіть до цього тексту план так, щоб пункти плану були оформлені як називні речення.

3. Сформулюйте особисто для себе висновок, прочитавши текст. Використайте лише називні речення.

254.

Випишіть із будь-якого підручника дев’ять-десять речень — назв параграфів. Визначте тип речень за структурою граматичної основи. Яку закономірність ви помітили? Зробіть висновки.

Стиль і синтаксис

Синтаксичний термін «називне речення» прозорий: таке речення тільки називає предмет, не вказуючи, що він робить або що з ним робиться. Називні речення властиві різним стилям, але мета їхнього вживання не однакова. Складаємо, наприклад, план прочитаного твору й користуємося називними реченнями. Вони допомагають стисло передати зміст прочитаного. Гортаємо підручник і ознайомлюємось із назвами параграфів — називними реченнями. Теми лекцій, назви телепередач, назви розділів будь-якого документа офіційного стилю переважно мають синтаксичну будову називних речень. Вони виконують інформаційну роль — сприяють швидкому ознайомленню з тематикою повідомлень тощо.

У художньому стилі називні речення стисло, лаконічно зображують зовнішній і внутрішній стан людини, природи. Вони звичні в поетичних текстах, коли уява автора об'єднує поняття різних предметів. Поет прагне передати цілісне враження від сприймання певного простору й відповідного настрою, як-от у рядках П. Тичини:

І сонце, й день, і вишня в цвіті,

І творчості крилата мить…

або Є. Маланюка:

Весна. Жита. Довершеність поліття.

За плодоносним серпнем — сірий сум.

У кінці називного речення, як правило, ставиться крапка. Проте в художньому тексті після називних речень часто ставлять три крапки, щоб читач уявив: картина не закінчена, вона може бути продовжена, бо це лише окремі штрихи, короткі моменти настрою, порівняймо:

О люба Інно, ніжна Інно!

Я — сам. Вікно. Сніги…

П. Тичина

Називні речення виконують роль зачинів у поетичних роздумах:

Весна.

А вітер — наче восени.

Чекає дощ зірватися щомиті.

Л. Костенко

У художній прозі називні речення вживаються як ознака внутрішньої мови персонажа, спогадів, авторських ліричних міркувань тощо.

255.

До поданих речень доберіть і запишіть синонімічні односкладні називні речення.

1. Ллє дощ. 2. Настала різнобарвна осінь. 3. Опустилася тиха літня ніч. 4. Прийшли нові часи. 5. Ми побачили лісове озеро. 6. Почалися канікули. 7. Кружляє перший сніг. 8. Розквітли перші проліски. 9. Спурхнула маленька пташка.

256.

Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Яку роль у тексті виконують називні речення? Обґрунтуйте відповідь.

Голосіїв. Місцевість. Розташований між Добрим Шляхом, Деміївкою, Теремками, Феофанією і Мишоловкою. Голосіївський ліс. Походження назви невідоме. Згадується 1541 року як володіння Києво-Печерської лаври. Хутір Голосіївський (1617). Голосіївський район. Є вулиця, площа та провулок Голосіївські.

При визначенні виду речення треба звертати увагу на порядок слів, логічний наголос. Порівняймо:

Теплий літній день (односкладне називне речення, поширене неоднорідними означеннями).

День теплий, літній (двоскладне непоширене речення з однорідними присудками).

Вчимося культури мови

Природні умови, у яких живе людина, усе, що її оточує, це навколишнє середовище. Кажемо: навколишні села, навколишня дійсність, навколишні звуки, усе навколишнє.

Довкілля - синонім до словосполучення «навколишнє середовище».

Не варто вживати словосполучення оточуюче середовище, оскільки українській мові не властиві дієприкметники на -уч-ий, -юч-ий.

Повторюємо орфографію

257.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Чорна/чорпа ніч, кількі(с, ст)но/іме(н, нн)икове слово/сполуче(н, нн)я, не/близька дорога, осі(н, нн)ій день, п(е, и)кучий день, п(а, о)расолька, пр(и, і)звище, бе(з, с)вітряна ніч, листо/пад, для бізнес(а, у), най/вигідніші кр(е, и)дити, ви(ш, щ)ий кла(с, сс), патр(и, і)оти, бе(з, с)ме(ж, жж)я, ву(з, зь)ка не/обжита коса, ні/чим не/отруєне повіт(р, рр)я, (Г, г)олосіївський район, алюміні(є, йо)ві перс(н, тн)і, (а, о)мулет.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити