Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Односкладне просте речення. Повне і неповне речення

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ПОВНЕ ТА НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ»

Односкладним називається речення, у якому граматична основа виражена одним головним членом і не передбачає наявності другого головного члена. Головний член односкладного речення подібний за формою до підмета або до присудка двоскладного речення.

Односкладні речення з головним членом, що подібний до присудка

Тип речення

Форма вираження головного члена

Приклад

Означено-особове (головний член називає дію, що стосується певної особи, яка прямо не називається, але на неї вказує особове закінчення головного члена)

Дієслово 1 -ї або 2-ї особи однини чи множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу; дієслово наказового способу

Ізнову йдемо (О. Гончар). Обступи мене, ліс (Л. Костенко).

Узагальнено-особове (головний член називає дію, що стосується узагальненої особи, тобто одночасно кожного й усіх)

Дієслово 2-ї особи однини чи множини дійсного та наказового способів, рідше — дієслово 1 -ї особи множини, 3-ї особи множини теперішнього або майбутнього часу

Що посієш, те й пожнеш (Народна творчість).

Від добра добра не шукають (Народна творчість). Що маємо, не бережем, а втративши — плачемо (Народна творчість).

Неозначено-особове

(головний член називає дію, що виконується невизначеною або навмисне не названою особою)

Дієслово 3-ї особи множини теперішнього чи майбутнього часу або форма множини минулого часу

Танцюють, співають, веселяться на вулицях (О. Довженко).

Подалися в зелений хвойник (С. Хаврусь).

Безособове (головний член означає дію або стан, що мисляться як незалежні від будь-якого діяча)

Безособове дієслово; особове дієслово, ужите в безособовому значенні; безособова дієслівна форма на -но, -то; прислівник; слово немає; неозначена форма дієслова; треба, можна, доцільно, потрібно + неозначена форма

Суму кожному вистачає, природі теж (М. Стельмах).

Не злічити мені цих зірок (В. Сосюра).

Вечірньою свіжістю тягло від потоку (0. Гончар). Шквалом вітру відірвало величезну крижину і погнало разом з рибалками в море (О. Гончар)

Односкладне речення з головним членом, що подібний до підмета

Тип речення

Форма вираження головного члена

Приклад

Називне (головний член стверджує наявність предметів, явищ без вказівки на дії чи процес)

Іменник у називному відмінку або сполучення числівника з іменником у родовому відмінку множини

Чорна-чорна та глибока ніч (Леся Українка). Багато людей.

Односкладне речення може бути частиною складного речення.

Повним називається речення, у якому не порушена послідовність синтаксичних зв’язків між членами речення.

Неповним називається речення, у якому пропущено один чи галька членів, установлюваних із контексту або мовної ситуації.

Серед неповних речень розрізняють: еліптичні, контекстуальні, ситуативні.

Пропущеними в неповному реченні бувають як головні, так і другорядні члени.

Неповними реченнями можуть бути й односкладні, і двоскладні речення.

У неповному реченні на місці пропущеного члена (членів) речення тире можемо ставити або не ставити. Тирс замінює пропущений член (найчастіше присудок) при логічному виділеній наявних членів речення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити