Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Односкладне просте речення. Повне і неповне речення

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ПОВНЕ ТА НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ»

Односкладним називається речення, у якому граматична основа виражена одним головним членом і не передбачає наявності другого головного члена. Головний член односкладного речення подібний за формою до підмета або до присудка двоскладного речення.

Односкладні речення з головним членом, що подібний до присудка

Тип речення

Форма вираження головного члена

Приклад

Означено-особове (головний член називає дію, що стосується певної особи, яка прямо не називається, але на неї вказує особове закінчення головного члена)

Дієслово 1 -ї або 2-ї особи однини чи множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу; дієслово наказового способу

Ізнову йдемо (О. Гончар). Обступи мене, ліс (Л. Костенко).

Узагальнено-особове (головний член називає дію, що стосується узагальненої особи, тобто одночасно кожного й усіх)

Дієслово 2-ї особи однини чи множини дійсного та наказового способів, рідше — дієслово 1 -ї особи множини, 3-ї особи множини теперішнього або майбутнього часу

Що посієш, те й пожнеш (Народна творчість).

Від добра добра не шукають (Народна творчість). Що маємо, не бережем, а втративши — плачемо (Народна творчість).

Неозначено-особове

(головний член називає дію, що виконується невизначеною або навмисне не названою особою)

Дієслово 3-ї особи множини теперішнього чи майбутнього часу або форма множини минулого часу

Танцюють, співають, веселяться на вулицях (О. Довженко).

Подалися в зелений хвойник (С. Хаврусь).

Безособове (головний член означає дію або стан, що мисляться як незалежні від будь-якого діяча)

Безособове дієслово; особове дієслово, ужите в безособовому значенні; безособова дієслівна форма на -но, -то; прислівник; слово немає; неозначена форма дієслова; треба, можна, доцільно, потрібно + неозначена форма

Суму кожному вистачає, природі теж (М. Стельмах).

Не злічити мені цих зірок (В. Сосюра).

Вечірньою свіжістю тягло від потоку (0. Гончар). Шквалом вітру відірвало величезну крижину і погнало разом з рибалками в море (О. Гончар)

Односкладне речення з головним членом, що подібний до підмета

Тип речення

Форма вираження головного члена

Приклад

Називне (головний член стверджує наявність предметів, явищ без вказівки на дії чи процес)

Іменник у називному відмінку або сполучення числівника з іменником у родовому відмінку множини

Чорна-чорна та глибока ніч (Леся Українка). Багато людей.

Односкладне речення може бути частиною складного речення.

Повним називається речення, у якому не порушена послідовність синтаксичних зв’язків між членами речення.

Неповним називається речення, у якому пропущено один чи галька членів, установлюваних із контексту або мовної ситуації.

Серед неповних речень розрізняють: еліптичні, контекстуальні, ситуативні.

Пропущеними в неповному реченні бувають як головні, так і другорядні члени.

Неповними реченнями можуть бути й односкладні, і двоскладні речення.

У неповному реченні на місці пропущеного члена (членів) речення тире можемо ставити або не ставити. Тирс замінює пропущений член (найчастіше присудок) при логічному виділеній наявних членів речення.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити