Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Я і мистецтво

§ 26. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення

285.

1. Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени речення.

1. Зелений світ, умитий росами, лящав, висвистував, видзвонював, лунко переливався щедрою розмаїтістю акордів, ладів, тонів. 2. Ніч, озеро, комиші шумлять шумлять дужо, тривожно. 3. А над озером, над очеретами, над світлою, залитою сонцем широчінню Чари-Комишів лише лелеки величаво плавають, із піднебесся оглядають місцину. 4. Унизу розкинувся сліпучий Дніпро, по ньому випирає з води знайоме Богданові з дитинства каміння, рудувате, ніби пригоріте, прижовкле на сонці. 5. А вранці знову сліпучість, і білосніжність, і якийсь уже не страшний після ночі двигіт ударів по всьому узбережжю. 6. Та все ж весна прийшла, розіллялася повінню. 7. Зійшла снігова вода, і всюди в плавнях, на вербах і лозняках, як ватерлінія весни, сохне листя торішнє, вимиті коси завислих трав. 8. Далі сріблиться потічок, теплий, прозорий, висвітлений до дна. 9. Закодовано у ній [воді] і гуркоти циклопу, і силу стихій, і горе чиєсь, — утілює в собі переблисковий плин самого життя (3 тв. О. Гончара).

2. На які питання відповідають підкреслені вами однорідні члени речення?

3. Які члени речення можуть бути однорідними?

Просте речення (односкладне і двоскладне) може бути ускладнене:

• однорідними членами;

• відокремленими членами;

• звертаннями;

• вставними словами (словосполученнями, реченнями).

Однорідними називаються два та більше членів одного речення, які стосуються того самого члена речення й виконують однакову синтаксичну роль. Однорідними можуть бути головні та другорядні члени речення: Наша дума, наша пісня не вмре, не загине (Т. Шевченко). Співає осінь ніжно і журливо (Д. Павличко). Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море (Т. Шевченко). Але часом одна здібна, щира, незалежна людина може зробити більше, ніж можуть зробити сотні залежних бюрократів (В. Винниченко). А знизу, з-під палуби, лине сумна, неголосна, зате рідна українська пісня (С. Плачинда). Однорідні члени поєднуються сурядним зв’язком. Засобами вираження сурядного зв’язку є інтонація переліку або протиставлення й сполучники сурядності.

В одному реченні може бути кілька рядів однорідних членів. Один ряд однорідних членів стосується одного члена речення. Наприклад, у реченні: Летіло у вирій птаство, забирало свої голоси, свій щебет, свої пісні, а залишало нам удома лиш очікування на своє повернення (Є. Гуцало) перший ряд однорідних членів — це однорідні присудки (летіло, забирало, залишало), пов’язані з підметом птаство; другий ряд однорідних членів — це однорідні додатки (голоси, щебет, пісні), пов’язані з присудком забирало.

286.

Спишіть Речення. Підкресліть однорідні члени. Якими сполучниками (єднальними, протиставними чи розділовими) з'єднані однорідні члени?

1. Розцвітай же, слово, і в родині, і у школі, й на заводі, і у полі пречудово, пречудово розцвітай же, слово! (П. Тичина). 2. Ой не хочу хатки, ані сіножатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка (Народна творчість). 3. Митець думає не тільки розумом, а й серцем (О. Довженко). 4. Чуття, і бажання, й надії! Живи і надійся на них (А. Малишко). 5. Червоніє круглолиций, горить, а не сяє (Т. Шевченко). 6. Небо то ніби плакало тихими дрібними сльозами, то цілі дні ніби ливцем лило сльози (І. Нечуй-Левицький).

На письмі однорідні члени з’єднані сполучниками сурядності або комами (зрідка — тире, крапкою з комою).

Розділові знаки між однорідними членами речення

Кома ставиться, якщо:

1) однорідні члени не з’єднані сполучниками: В ОДИН день затопило ліси, сінокоси, городи (О. Довженко);

2) два однорідні члени з’єднані протиставними сполучниками: Усмішка гостра, а однак сумна (Леся Українка);

3) однорідні члени з’єднані повторюваними сполучниками: Дід робив людям чи воза, чи сани, чи колеса, чи січкарню (М. Стельмах);

4) однорідні члени з’єднані парними сполучниками (кома ставиться перед другою частиною): Не лише силою треба боротись, а й умінням (Народна творчість);

5) однорідні члени з’єднані в пари (кома ставиться між парами): На клумбах пишно цвіли червоні канни і герані, бузкові ІРИСИ і жовті гвоздики (П. Панч); 6) другий однорідний член приєднується як доповнювальний елемент сполучниками ще й, та й, а також: Заспівали брати, ще й сестроньки (Народна творчість).

Кома не ставиться, якщо:

1) два однорідні члени з’єднані одиничними сполучниками і (й), та (у значенні і), чи, або: Вузенька стежечка щезала часом серед кам’яної пустелі або ховалася під виступом скелі (М. Коцюбинський);

2) два однорідні члени, що становлять стійкий вислів, з’єднані повторюваними сполучниками і… і, ні… ні (ні живий ні мертвий, ні в тин ні в ворота, і сміх і гріх, і холод і голод, ні з сього ні з того, ні дати ні взяти): Похнюпився Бурмило, стоїть ні в сих ні в тих (Л. Глібов).

Примітка. Вислови і слова / т. ін. (і таке інше), тощо не вважаються однорідними членами, перед ними кома не ставиться: Учні жваво обговорювали перші уроки з біології, алгебри, геометрії, фізики тощо.

Тире ставиться між двома однорідними членами, якщо другий однорідний член протиставляється першому або виражає причину, наслідок, доповнення, раптову зміну подій: Було колись — минулося, не вернеться знову (Т. Шевченко).

Крапка з комою ставиться між двома однорідними членами, якщо вони значно поширені або далекі за змістом: Розжеврене, червоне сонце низько спустилося; багряним світлом грало по деревах (Леся Українка).

287.

Спишіть текст, розставляючи розділові знаки в реченнях з однорідними членами.

Національний музей літератури України один із найпопулярніших загальнокультурних закладів країни. Ураховуючи великий внесок закладу в збереження національної літературної спадщини визначну роль у духовному житті суспільства ґрунтовну наукову роботу Указом Президента України від 29 травня 1999 року музею надано статус національного.

Музейна колекція налічує сьогодні понад 65 тисяч експонатів, безцінних пам’яток духовної культури українського народу. Серед них унікальні стародруки й рукописні книги першодруки і прижиттєві видання творів відомих письменників України їхні рукописи і меморіальні речі документи музичні інструменти твори образотворчого та декоративного мистецтва тощо.

Відвідувачі музею мають змогу побачити такі реліквії, як відома рукописна книга «Ліствиця» Іоанна Ліствичника примірник «Апостола» Івана Федорова прижиттєві видання та книжки з автографами Тараса Шевченка Івана Котляревського Пантелеймона Куліша Івана Франка рукописи Лесі Українки Михайла Старицького й Ольга Кобилянської меморіальні речі Панаса Мирного й Івана Нечуя-Левицького рідкісні фотографії як Марка Вовчка так і Марії Заньковецької.

Національний музей літератури України

288.

Прочитайте речення. Поясніть розділові знаки між однорідними членами. Випишіть речення з однорідними присудками.

1. Хвиля хитає комиші, вішає на кореневища верболозів лиштви білої піни. 2. Небо було високе, із сліпучою голубінню, без жодної хмарки. 3. За Ташанню діброви стоять у весняних розливах, а від чорного дуб’я й тінь у воді чорна, і брижі там ходять від вітру дрібненькі, але вороні, роздратовані, у несупокої. 4. Степ у цю пору весь залитий сонцем, огорнутий голубими димками весняних випарів, привільний, широкий і безконечний. 5. Розбуджена свіжим весняним повітрям, гіркуватим присмаком свіжозеленої землі, невтомним щебетанням жайворонка у високості, трубним криком журавлів, відчуває людина стремління пригорнути весь голубий світ. 6. Узбіччя дороги було поросле вівсюгом, степовими ромашками, полином. 7. Одного разу ішов із школи, забрів у високе жито, розіслав піджак і ліг, підклавши під голову книжки. 8. На лугах рудими шапками виднілися острівки, а далі розкинулися поля (З тв. Г. Тютюнника).

289.

1. Прочитайте текст. Випишіть речення з однорідними членами. Поясніть уживання розділових знаків між однорідними членами або їхню відсутність.

Чарівною птахою злітає музика, заповнює все довкола. Багаття оркестру все розгорається, усе вищає полум’я, усе палахкішим стає живодайний вогонь музики.

Симфонія Євгена Станковича «Я стверджуюсь» на слова Павла Тичини за дуже короткий час здобула любов і визнання. Високий романтизм, громадянський пафос, глибока людяність лейтмотив цього твору. За симфонію «Я стверджуюсь» Євгенові Станковичу була присуджена Державна премія імені Тараса Шевченка.

Чи думав колись малий Євген, бігаючи з хлопцями на свалявських полонинах, що буде композитором, чи мав на гадці, слухаючи по радіо симфонічну музику, що й сам колись буде її творцем?

— І не думав, і не гадав, — відказує композитор, — але музику любив змалку. У святкові дні, коли все навколо бриніло музикою та піснями, я й сам, здавалося, перетворювався на щемливу скрипку чи па дзвінку сопілку.

Ужгородське музичне училище згадує композитор із вдячністю. Адже стільки приємних і радісних хвилин подарували йому уроки теорії, гармонії музики, вивчення творчої спадщини світових і вітчизняних творців музики.

Навчаючись у Київській державній консерватори імені П. І. Чайковського, у класі видатного композитора Бориса Миколайовича Лятошинського, Євген Станкович тукає свій власний почерк, своє мистецьке обличчя. Його однаковою мірою хвилюють як історичні, так і сучасні, як епічні, так і ліричні сюжети. Він - автор багатьох симфоній, балетів, камерних, хорових, вокально-інструментальних творів, музики до кінофільмів, вистав тощо (За О. Доріченком).

2. Які пунктограми (крім пояснених вами) ви зауважили в тексті?

3. Розгляньте фотографію на с. 136. Пофантазуйте, яку мелодію виконує дівчина. Розкажіть, яка музика вас захоплює. Використайте речення з однорідними членами.

290.

1. Прочитайте уривок інтерв’ю зі славетним українським музикантом, композитором Валентином Сильвестровим. До якого стилю належить поданий текст?

— Що для Вас — музика?

По суті, дитяча справа. Дитячий погляд на життя… Митці складають вірші, музику — такі собі «дрібнички»… Щоправда, з часом ці «дрібнички» раптом можуть виявитися символами нації, формувати імідж держави.

— Чому Ви написали музичні твори на вірші Тараса Шевченка?

Батьки мої українці. Хоча й міські мешканці, а вдома говорили українською. Я закінчив українську школу в Києві, який був російськомовним. І ось після школи в мене залишилося таке відчуття, що Пушкін, Лєрмонтов — це справжня поезія, а Шевченко вторинний. Згодом мені його відкрили друзі-художники Григорій Гавриленко й Валерій Ламах, і я переконався, що це геніальний пост. Отож захопився ним по-справжньому.

«Кантати: на вірші Т. Шевченка» я написав ще в 1977 році. Там три Шевченкові тексти. «Думи мої…» і два з «Кавказу»: «За горами гори…» і «А поки що мої думи…». По суті, Батьківщиною Шевченка була не так територія України, як українська мова. Він же значну частину життя провів поза Україною.

Твір на вірші «Прощай світе, прощай земле…» увійшов до циклу «Тихі пісні».

У Шевченка є переклади псалмів, дуже відомі, а є вірші, по суті, псалми. «Реве та стогне Дніпр широкий…» це ж псалом. Я написав свою музику на ці вірші.

А раніше виник диптих «Два заповіти»: божественний і людський. «Отче наш» і «Заповіт» Шевченка… (За О. Чекан)

2. Випишіть із тексту по одному реченню з однорідними підметами, присудками, додатками, означеннями.

3. Проаналізуйте тексти Шевченкових творів, які згадав В. Сильвестров. Які рядки з них подобаються вам найбільше? Чи є в них речення з однорідними членами? Поясніть орфограму «Розділові знаки між однорідними членами речення».

291.

Уявіть собі ситуацію: вас познайомили з улюбленим співаком (художником, актором, спортсменом.. .). Змоделюйте ваш із ним діалог(п'ять-десять реплік), використовуючи речення з однорідними підметами, присудками, означеннями, додатками, обставинами. Запишіть діалог, підкресліть однорідні члени речення.

292.

Складіть і запишіть речення з поданими висловами. Як називаються ці вислови? Поясніть написання однорідних членів.

І швець і жнець, ні риба ні м’ясо, ні за що ні про що, ні собі ні людям, ні слуху ні духу, і вашим і нашим, ні туди ні сюди, ні в тин ні в ворота.

293.

Спишіть текст, поставивши на місці позначки • кому чи крапку з комою. Поясніть уживання коми та крапки з комою в реченнях з однорідними членами.

Стаття 24

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси • кольору шкіри • політичних • релігійних та інших переконань • статі • етнічного та соціального походження • майнового стану • місця проживания • за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки та чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності • у здобутті освіти й професійній підготовці • у праці та винагороді за неї • спеціальними заходами щодо охорони праці та здоров’я жінок • встановленням пенсійних пільг • створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством • правовим захистом • матеріальною та моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг жінкам і матерям (3 Конституції України).

294.

Випишіть із будь-якого підручника (або складіть самостійно) десять речень зі словосполученнями і так далі, і таке інше, і (та) інші, і тому подібне, тощо.

295.

Спишіть жартівливі фольклорні слова вдячності господарям. Знайдіть однорідні члени.

Спасибі за хліб, за кашу і милість вашу.

Спасибі за закуску — що не з’їв ні курку, ні гуску.

Спасибі за розсіл, а хліб свій, ще й сіль.

Благодареники за пухкі, смачненькі вареники.

Спасибі за рибу, а за раки нема дяки.

Дякувати за обід, що наївся дармоїд.

Дякую вам не за те, що грали, а за те, що перестали.

2. Які слова вдячності, відомі вам з народної творчості, використовуєте в спілкуванні?

296.

1. Прочитайте текст. Чому твори мистецтва можуть бути «заарештованими»?

21/ІХ [19]44

Над Десною музей-в’язниця…

Під музеєм у льоху під замком брудний «заарештований» музей. А в ньому під замком із сургучними печатями в’язні портрети XVII і XVIII століть і речі. Тут гетьмани й полковники, митрополити, жінки козацької старшини. Усе темне од часу й темряви в’язниці. Виконані прекрасними майстрами. Неначе я попав на той світ. І здається мені, що час від часу по ночах вони виходять із своїх рам на раду і розмовляють проміж собою, бо чого ж такі сумні й тяжко замислені обличчя на геть усіх портретах? Яка тута зв'ялила їхнє серце? Який сум і важка-преважка турбота в очах!

Часом до льоху заходять перевірити, чи всі в'язні є. Се визначало завжди зміну директора музею-в’язниці. Приходили в супроводі молодця з револьвером. Тоді портретам доводилося чувати різні сентенції про історію, політику, мистецтво. Потім двері замикали знову, гримів замок важкий мазепинських часів, і знову наступала тиша. І довго дивились Богдан з Іваном один на одного, дивилися щось років кільканадцять, аж поки одного разу не вилетіли в повітря, розірвані на шмаття німецькою бомбою, і не щезли в полум’ї великої пожежі (Із Щоденника» О. Довженка).

2. Перекажіть текст (усно), використовуючи речення з однорідними членами.

3. Складіть речення з однорідними членами, у якому назвіть прізвища історичних осіб, згаданих в останньому абзаці тексту. Запишіть утворене речення й підкресліть головні та другорядні члени.

297.

Складіть і запишіть речення з однорідними членами, які б відповідали схемам:

298.

1. Прочитайте текст. Поясніть лексичне значення слова синтетичне. Спишіть текст, розставивши розділові знаки.

Кіно мистецтво синтетичне. Кіно мистецтво колективне. У створенні кінофільму беруть участь сценаристи режисер оператор художник композитор актори й каскадери декоратори і костюмери освітлювачі та гримери звукооператори і монтажери і ще багато людей найрізноманітніших професій.

2. Використовуючи речення, ускладнені однорідними членами, запишіть, що вам відомо про сучасне кіно.

Вчимося культури мови

299.

Запишіть речення, добираючи з дужок правильний варіант.

1. Розпочався (учбовий / навчальний) рік. 2. Цієї осені у школі було чимало цікавих (заходів / міроприємств). 3. На день народження я отримала (багаточисельні / численні) мейлики, есемески, а також звичайні листівки. 4. Мій брат-студент готується до (перездачі / перескладання) іспиту з нарисної геометрії. 5. Щосуботи ми ходимо по (магазинам / магазинах), роблячи запаси продуктів па наступний тиждень. 6. Майже в кожному українському місті є пам'ятник (Шевченкові / Шевченка). 7. Цю інформацію ми знаємо (по газетах / з газет). 8. Сашко пропустив (по хворобі / через хворобу) аж п'ять тренувань. 9. У липні я з татом, братом і своїм (самим кращим / найкращим) другом підемо в похід. 10. По (міським дорогам / міських дорогах) рухається (громадянський / громадський) транспорт. 11. «Я по (відповідям / відповідях) добре бачу, як ви підготувалися до уроку», — тихо промовила Тамара Сергіївна.

Повторюємо орфографію

300.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Одно/рідні члени, розма(і, ї)тіс(т, тт)ю, широ(чин, чінн)ю, а(к, кк)орди, оч(е, и)ре(д, т), піднебе(с, сс)я, по узбере(ж, жж)ю, пр(е, и)горіле, пр(е, и)жовкле, біло/сніжність, розі(л, лл)ялася, пові(н, нн)ю, заб(е, и)рало, очікува(н, НН)Я, поверне(н, нн)я, не/залежна людина, бюр(а, о)крат, ватер/лінія, сіно/жатка, кругло/лиций, сіно/коси, ч(е, и)рвоні ка(н, нн)и, г(е, и)рані, бу(з, с)кові ір(и, і)си, стеж(е, и)чка, ні/з/сього/ні/з/того, (У, у)каз, (П, п)резидента України, ко(л, лл)екція, експ(а, о)нати, старо/друки, м(е, и)моріальні, першо/друки, пр(е, и)/життєві вида(н, нн)я, твори образо/творчого та д(е, и)коративного м(е, и)сте(цт, тст)ва, руко/писи, авто/графи, Пантел(е, и)ймон, Нечуй/Левицький, до Марка Вов(чка, чок), навчаюч(и, с)сь, комиш(и, і), вербо/лози, до/в/кола, полу(м'я, мья), с(и, е)мфонія, раді(стн, сн)і, обли(ч, чч)я, (Д, д)ержавна премія імені Тараса Шевченк(а, о).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити