Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Я і мистецтво

§ 27. Однорідні й неоднорідні означення

Другорядні члени речення — означення — бувають однорідні й неоднорідні. Однорідні означення, крім ознак, що властиві іншим однорідним другорядним членам речення, мають такі особливості:

— характеризують предмет з одного боку (колір, розмір, форму, матеріал тощо): На горохах сиділи, як метелі, біло-рожеві, червоно-синій жовтогарячі квіти (М. Коцюбинський);

— указують на різні споріднені ознаки (їх можна замінити одним словом): Затишний, мирний світ великого садка (Є. Гуцало) (однорідні означення можна замінити словом спокійний);

— посилюють, пояснюють, уточнюють одне одного: Він вийшов з дому, супроводжений спокійною, ласкавою, ніжною, материнською рукою! (В. Собко);

— стоять після означуваного слова: Люблю я бистрину життя прозору, поривну, глибоку (Д. Павличко);

— першим має стояти непоширене означення, а потім — поширене (зворот): А ще далі, за лугом та за річечкою, на снігах тремтять ніжні майже невидимі фіалки (Є. Гуцало). При іншому розташуванні означення не будуть однорідними.

Однорідними є художні означення (епітети): Рівна, невблаганна спека ллється з неба (Ю. Яновський).

Між однорідними означеннями, якщо вони не з’єднані сполучниками, ставиться кома.

До неоднорідних належать означення:

— які характеризують предмет з різних боків: Зненацька в небі народжується швидке миготливе світло (Є. Гуцало);

— коли кожне з попередніх означень стосується не означуваного слова, а наступного словосполучення з іншим означенням: Одшуміли над Придесенням перші весняні грози, по тому настали теплі погожі дні (Ю. Мушкетик). Неоднорідні означення утворюють сполучення:

• займенника (співвідносного з прикметником) і прикметника чи дієприкметника;

• якісного і відносного прикметників;

• якісного і присвійного прикметників;

• поширеного означення (звороту) і непоширеного.

Між неоднорідними означеннями кома не ставиться. Неоднорідні означення не з'єднуються сполучниками.

Примітка. Деякі означення, залежно від інтонації, можуть уживатись і як однорідні, і як неоднорідні: По небу пливла біла, пухнаста хмаринка (однорідні). По небу пливла білапухнаста хмаринка (неоднорідні). Це явище спостерігається в художніх текстах.

301.

Прочитайте текст. Визначте, до якого типу означень (однорідних чи неоднорідних) належать виділені другорядні члени. Обґрунтуйте відповідь. Доберіть синоніми до означень, виражених прикметниками.

Сніг зими багатий на відтінки.

Найбілішим здається він тоді, коли падає вперше, це урочисте, летюче безгоміння. Сніг тоді паче звучить у якійсь м’якій, ліричній тональності, він пробуджує стійку, упевнену радість. Сніжинка до сніжинки і весь килим навкруги наче витканий із білої безголосої музики, і тепер вона лежить під твоїми ногами, можеш іти по ній, коли в тебе вистачає відваги…

Є вечори, коли сніг синіє. Синіє він у вузькій занесеній вуличці, біля річки поміж лозами, які пухкенькими, ледь помітними штрихами домальовують картину надвечір’я отут, на околиці; синіють і в лісі, де стовбури старих ялин і сосен своєю теплою жовтизною тонко й виразно відтінюють той стриманий синій колір (За Є. Гуцалом).

302.

1. Спишіть речення, знявши виділені сполучники й поставивши замість них, де треба, розділові знаки.

1. Наснажена життям, аж весела йтиме гроза, і шумітимуть дерева, по-нічному високі та якісь розп’яті, хрестаті (О. Гончар). 2. Не було дощів, не було холоду, а вже, дивись, клен посвітлів-посвітлів за одну чи дві ночі, ясний стоїть, майже прозорий між темних лип і такий легкий у своїй жовтизні, ніби кожен листочок спалахнув із середини спокійним і негаснучим світлом, що схоже на болісний і водночас радісний усміх (Є. Гуцало). 3. Звідки взялося це відчуття неймовірно високого та чистого блакитного неба? (Є. Гуцало). 4. І ранкові, і вечірні дороги таять у собі таємницю, сподівання та жаль (М. Стельмах).

2. Порівняйте перебудовані речення з поданими. Яку різницю в ритмічній будові висловлювань ви помітили?

303.

Спишіть речення, розставивши, де треба, розділові знаки між означеннями.

1. У тих крилах є пера й літові і рожеві і жовтенькі (Є. Гуцало). 2. Проте людське здивування не перешкоджало снігові йти, і він собі сіявся на дерева, що не встигли поскидати свої різнокольорові осінні прикраси… (Є. Гуцало). 3. Чувся гостріш хвилюючий запах полину (Гр. Тютюнник). 4. Звідкись долетів тихий протяжний свист такий знайомий з дитинства (Гр. Тютюнник). 5. Сірий припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь і стигле там голубим маревом (Гр. Тютюнник). 6. Тривожне червоне сонце лежить над хлібами (О. Гончар). 7. Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем (М. Коцюбинський). 8. У садочку біля хатини, серед квітів, бджіл, дітвори та домашнього птаства, за столом у тихий літній день сиділа, мов на картині, родина колгоспника Лавріна Запорожця й тихо співала «Ой піду я до роду гуляти» (О. Довженко). 9. Засмалені сонцем закурені мокрі від поту обличчя виблискували радістю й здоров’ям (О. Довженко).

304.

1. Спишіть текст, розставивши розділові знаки між однорідними членами речення.

Співачка народна і за званням і за душею артистка в найширшому розумінні цього слова Євгенія Семенівна Мірошниченко є справжнім дарунком від Бога нашій українській землі.

Перший обережний крок до майбутнього грандіозного успіху був зроблений у ремісничому училищі. Легкі радісні пісні юної солістки хору захоплюють серця хліборобів па ланах робітників у цехах під час шефських концертів хворих у військових шпиталях. А потім були районні міські всеукраїнські конкурси. Вісімнадцятирічна Євгенія стала студенткою Київської державної консерватори ім. П. І. Чайковського.

У 1957 році відбувся дебют Є. Мірошниченко на сцені Київського театру опери та балету. А потім були гастролі виступи конкурси зустрічі успіх слава. Її вітали в усіх куточках колишнього Радянського Союзу в Угорщині Афганістані Китаї Франції та шитих країнах. Було стажування й у міланському театрі «Ла-Скала» в 1961 році.

2. Випишіть неоднорідні означення разом з означуваними словами. Поясніть уживання розділових знаків.

305.

1. Прочитайте текст. Про які мистецькі терміни йдеться в поданому тексті?

Аранжування — у музиці — обробка твору для виконання на іншому інструменті, у декоруванні квітами добір окремих рослинних елементів, квітів, вази й інших компонентів, складання з них букетів і композицій.

У всьому світі поширена японська школа аранжування квітів ікебана. Ікебана вимагає, щоб у букеті не губилася краса жодної найнепомітнішої квітки.

Квітів беруть небагато. Букет чи композиція здебільшого складаються з трьох елементів. Це можуть бути, крім квітів, і сухі гілки, ягоди, фрукти, навіть пір’я. Наприклад, у букеті, складеному в стилі ікебани, восени чи взимку можна використати калину, горобину, сріблястий полин, хвойні гілки, колоски тощо. Квіти зі стеблами різної довжини розташовують вільно, як у природі.

Ікебана, що в перекладі означає «дати життя квітам», це шлях зближення людини й природи, мистецтво через рослинну композицію передати настрій, ставлення до людей, світу, себе, життя.

2. На основі прочитаного тексту сформулюйте й запишіть власне визначення двох мистецьких термінів (на вибір). Використайте при цьому однорідні й неоднорідні означення.

3. Напишіть твір-роздум з елементами опису за матеріалами вправи та ілюстрацією. Використовуйте подані словосполучення.

Дивна біла скрипка; яскравіш символічний образ; білий, чорний, червоний кольори; суха виноградна лоза; прекрасні живі квіти; сірі засушені будяки; поєднання двох мистецтв.

306.

1. Спишіть текст, розставляючи розділові знаки між однорідними означеннями. Усно обґрунтуйте свій вибір.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її подіту на законодавчу виконавчу та судову.

Органи законодавчої виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної культурної мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм (3 Конституції України).

2. Які вам відомі державні програми, названі в останньому абзаці поданого тексту? Підготуйте розповідь про одну з таких програм.

307.

1. Прочитайте вірш. За допомогою яких мовних засобів у вірші поєднано почуття, квіти, музику?

Двори стоять у хуртовині айстр.

Яка рожева й сипя хуртовина!

Але чому я думаю про Вас?

Я Вас давно забути вже повинна.

Це так природно — відстані і час.

Я вже забула. Не моя провина —

то музика нагадує про Вас,

то раптом ця осіння хуртовина.

Це так природно — музика, і час,

і Ваша скрізь присутність невловима.

Двори стоять у хуртовині айстр.

Яка сумна й красива хуртовина!

Л. Костенко

2. Випишіть епітети до слова хуртовина. Які з них можуть бути однорідними означеннями, а які — неоднорідними?

3. Створіть і запишіть власний синонімічний ряд до слова хуртовина.

4. Чому, на вашу думку, поетеса вживає займенники вас, ваша з великої літери?

Добірні зерна мови

308.

1. Прочитайте текст. Складіть за ним діалог.

Крокодилові (крокодилячі) сльози лицемірні, нещирі, фальшиві сльози; лити крокодилячі сльози лицемірити, нещиро співчувати кому-небудь, удавано вболівати за чим-небудь.

Крокодилів у водоймах України немає. Вони живуть у тропіках і субтропіках. Ми ж зазвичай цих великих хижих рептилій можемо побачити тільки в зоопарку або у фільмах. А от вислів «крокодилячі сльози» чуємо часто, він поширений в українській мові.

За стародавньою єгипетською легендою, крокодили, перед тим як з’їсти свою жертву, проливають гіркі невтішні сльози. Та насправді ж голодний, ненажерливий хижак зовсім не плаче. Шведські вчені дослідили, що причина крокодилових сліз це особливість його організму. Крокодили не мають потових залоз, тому коли їхнє тіло перегрівається, піт виходить через розміщені біля очей особливі сольові залози. Через них і виводяться з організму крокодила солі з рідиною, а людям здається, що він плаче.

Отак, буває, і люди: зроблять тобі прикрість, а потім самі ж і співчувають, тобто проливають крокодилячі сльози. Така поведінка властива лицемірним, нещирим людям.

2. Випишіть однорідні й неоднорідні означення разом з означуваними словами. Поясніть уживання розділових знаків у реченнях з однорідними й неоднорідними означеннями.

309.

1. Спишіть текст, розставляючи розділові знаки й знявши риску.

Коні водились у пас різні бо батько часто їх міняв на ярмарку. Були часом хитрі й не/добрі коні. Були не/щасливі ображені мужицькі кінські душі. Були перелякані за/кляті стурбовані або заворожені навіки грішники конячі. Але всі вони були окремі від нас при/гноблені засуджені без/поворотно й навіки. І це було видно по заході сонця коли довго дивитися з/близька у велике темно/сизе кінське око (О. Довженко).

2. Наведіть власні приклади орфограм, які ви зауважили в поданому тексті.

310.

1. Прочитайте речення.

1. Погодою в нас на сінокосі щось, казали, років з півтораста завідувала ворона… Наша, фамільна ворона (О. Довженко). 2. Ясні, охоплені багрянцем гори стояли до самого небокраю (О. Гончар). 3. Глибоко запалі сірі очі майора раз у раз звертались до Черниша (О. Гончар). 4. Високо серед неба стояв ясний, блискучіш, повний місяць (Іван Нечуй-Левицький). 5. Степ дедалі втрачав свої барви, свою весняну моложаву свіжість (О. Гончар).

2. Поясніть уживання розділових знаків між однорідними (неоднорідними) означеннями. Перебудуйте речення так, щоб між означеннями вживались інші розділові знаки. Запишіть перебудовані речення.

Вчимося культури мови

311.

Прочитайте словосполучення. Чому певні групи словосполучень розділяють крапки з комами? П'ять іменних словосполучень (по одному від кожної групи) розширте означеннями мій, ця, наш, ваш, перший, чийсь. Складіть і запишіть речення з утвореними словосполученнями.

Особистий підпис, особисте життя, особова справа, особовий склад; ефектна гра, ефектний вихід, ефективні засоби, ефективний результат; відмінити збори, відмінити завдання, скасувати акт, скасувати закон; дійсний спосіб, дійсна військова служба, діючий вулкан, чинні знижки; програмний матеріал, програмовий матеріал, програмне забезпечення, програмове забезпечення; письмове розпорядження, письмовий стіл, писемні пам’ятки, письмовий звіт.

312.

1. Прочитайте усмішку. Знайдіть однорідні та неоднорідні означення.

Щасливий, усміхнений Івась приніс додому листа. Довго крутив у руках стандартний білий конверт. Нарешті розірвавши, вийняв із нього чистий, акуратно згорнутий лист паперу.

— Що це? здивовано запитала бабуся.

— Лист від подруги.

— Але ж у ньому нічого не написало!

— А ми посварились і не розмовляємо.

2. Складіть міні-твір (п’ять-десять речень) про те, як почуття гумору може допомогти розв’язати конфлікт. Використовуйте при цьому однорідні й неоднорідні означення.

Повторюємо орфографію

313.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Не/однорідні означе(н, нн)я, біло/рожеві, не/видимі фіалки, червоно/сині, жовто/гарячі, не/вблага(н, нн)а спека, з/ненацька, м(е, и)готливе, (П, п)ридесе(н, нн)я, ві(д, т)тінки, надає в/перше, бе(з, с)гомі(н, нн)я, на/вкруги, витка(н, нн)ий, вули(ч, чь)ці, по/між, ле(д, т)ь/помітні, жовт(е, и)зна, (з, с)трима(н, нн)ий, по/нічному високі дерева, ле(г, х)кий, із/середини спалахнув, не/гаснуче світло, боліс(н, тн)ий, надвечі(р’я, рья), не/встигли по(з, с)кидати різно/кольорові осі(н, нн)і пр(е, и)краси, мар(е, и)во, учил(е, и)ще, вісімнадцяти/річна, (К, к)иївська (Д, д)ержавна (К, к)онсерваторія, (К, к)иївський театр опери та балету, К(и, і)тай, (У, у)гор(ш, щ)ина, (А, а)(в, ф)ганістан, Франц(и, і)я, (а, о)ранжува(н, нн)я, ік(е, і)бана, законо/давча, соціально/економічні, медико/санітарні, оздоровчо/профілактичні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити