Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Я і мистецтво

§ 28. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Слово, яке є об'єднувальною назвою до перелічуваних однорідних членів, називається узагальнювальним словом: На вершечку стрілецької гори, на горах і в долинахскрізьуже запанувала тиша (І. Нечуй-Левицький). Узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й однорідні члени. У ролі узагальнювальних слів виступають різні частини мови, але найчастіше — займенники (усе, усі, такі, ніхто, ніщо) і прислівники (завжди, скрізь, усюди, ніде та ін.).

314.

Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени з узагальнювальним словом.

1. Жито, пшениця й овес усе разом поспіло й присохло (Іван Нечуй-Левицький). 2. Увечері до хати посходилась уся сім’я: батько, мати, два старших брати, сестра-дівка (Степан Васильченко). 3. Подяка вам за все: і за довір’я, і за любов (П. Тичина). 4. У лісі не було нічого: ані грибів, ані ягід, ані черешень (І. Франко). 5. І над водою, і над гаєм — кругом, як в усі, все мовчить (Т. Шевченко).

Розділові знаки в реченнях з узагальнювальними словами

1. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, то після нього ставиться двокрапка.

Трохи далі ростуть могутні дерева: дуб, граб, берест (С. Хаврусь).

2. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами й при ньому є слова наприклад, а саме, як-от, то перед цими словами ставиться кома, а після них двокрапка

Чарівний світ пливе переді мною, як-от: сині води, білі піски, хати на високих берегах (О. Довженко).

3. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після них речення продовжується, то перед ними ставиться двокрапка, а після них — тире

Усе навколо: дерева, птахи, люди — сповнене весняної, пружної, нестримної сили (В. Собко).

4. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то перед ним ставиться тире.

Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губиуседихало молодою парубочою красою (І. Нечуй-Левицький).

Примітки. 1. Якщо однорідні члени речення вимовляються з підвищеною інтонацією, зрідка після узагальнювального слова перед однорідними ставиться тире. Наприклад: Усенавпіл — і труд, і піт, любов і дні гарячі (Д. Луценко).

2. У діловому й науковому стилях перед однорідними членами двокрапка може ставитися й тоді, коли в реченні немає узагальнювального слова (така двокрапка не обов'язкова). Наприклад: На засіданні присутні: голова комісії, члени комісії, представник профспілкового комітету, представники учнівського самоврядування, головабатьківської ради.

Мистецтвознавство вивчає живопис, скульптуру, графіку, архітектуру, декоративно-ужиткове мистецтво, літературу, музику, театр і кіно.

315.

Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени й узагальнювальні слова. Поясніть уживання двокрапки й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

1. Увесь довгий косогір, звернений боком до Росі, наче вкрив хтось найдорожчим килимом, зітканим з ярої зелені й ніжного дивоквіту: чубатого рясту, небесно-блакитних пролісків, шорстколистої медунки, прозоро-салатової пшінки, кучерявого барвінку (С. Хаврусь). 2. На той час орачі зайняли попід горою дві гінки: першу кіньми, другу волами (С. Хаврусь). 3. І постають у твоїй уяві рідні краї яри та вибалки, чорні ліси, тихенькі річечки, болота в осоках, високі горби й сірі дороги (Є. Гуцало). 4. Тепер і хмари, і небо над ними, і земля під ними, і жовто-імлистий просвіток з одного краю обрію, і перша блискавка з другого усе це скидалося на незавершені полотна геніїв про створення світу (М. Стельмах). 5. Проте це відчуття приходить на коротку мить, а коли минає, то ще гостріше сприймаєш усе: і курні, глухуваті запахи землі, що линуть знизу, і непорочні відтінки голубизни у велетенському проваллі над собою; із любов’ю дивишся на мураху, що повзе на гілці, на зарості настурцій, що цвітуть під хатою (Є. Гуцало).

316.

Доберіть до поданих рядів однорідних членів узагальнювальні слова. Складіть з ними речення.

1. Музика, балет, кіно, театр, малярство, література.

2. Чесність, порядність, відповідальність, пунктуальність, комунікабельність.

3. Іти, бігти, їхати, летіти, плисти.

4. У театрі, па виставці, у музеї, на концерті.

5. Голосний, тихий, веселий, мінорний.

317.

1. Прочитайте текст. Випишіть речення, де двокрапка вживається після узагальнювального слова перед однорідними членами.

А то однієї пізньої осені, коли тихе плесо скушало пертою кригою, близько сотні гладких крижнів завітати до стеблівської Самовілки старого річища. Тут, при злитті струмка з Россю, невпинно гуркотить турбіна електростанції, яка при найсильніших холодах не дає замерзнути значній частині швидкої течії. Ото як сіли на воду вперте й до самісінької весни нікуди не відлітати. Що таки не кажіть, дорога рідна сторона! Сувора була тоді зима: і морозом тиснула, і голодом морила довірливих птахів. Одначе вопи виявилися терплячими, бо вижили всі без винятку. Природними кормами, звісно, годувалися: дрібною рибою, молюсками, водоростями. Але в скрутний час прийшли на допомогу люди: спустили на воду дощаті плоти, щедро заповнені зерном і послідом (С. Хаврусь).

2. Пригадайте з власного досвіду подібну історію про допомогу людей тваринам. Використовуйте речення з однорідними членами й узагальнювальними словами.

Стиль і синтаксис

Речення з однорідними членами й узагальнювальним словом уживаються з різною метою. Перелік слів при одному узагальнювальному слові або без такого слова в наукових, ділових текстах передає логічну, інформаційно повну, пізнавальну думку. Наприклад: Культура мови — це ще й загальноприйнятий мовний етикет: типові формули вітання, прощання, побажання, запрошення тощо.

У публіцистичних текстах нанизувані однорідні члени речення підсилюють певні ознаки, посилюють вплив на читачів. Наприклад: Бажання дізнатися про далеких предків, пошуки сімейних реліквій, розмови з рідними — усе це прокладає незримі ниточки духовності між старшими й молодшими членами родини.

Майстри художнього слова звертаються до цього мовного засобу, щоб викликати в уяві читача враження несподіваного поєднання образів, що будять фантазію читача. У поетичних віршових текстах речення з однорідними членами й узагальнювальним словом створюють відповідний ритмічний малюнок вірша.

Наприклад:

А наше — все круг нас: і води, й дерева,

І переплески хвиль, і вогкість лісова,

І хмари з синьої, прозорчастої криги.

М. Рильський

Від тебе все:

І хліб, і весен перший цвіт,

І світлий обрій, і криниця чиста,

І серця жар, і мрій стрімкий політ,

І за селом стежина серед жита.

Д. Луценко

318.

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Усно обґрунтуйте їх використання.

1. Літописи використовують два види оповіді власне річні записи (стислі повідомлення про події поточного року) й оповідання (описи подій у докладному висвітленні й нерідко в літературній обробці). 2. На територію України Біблія потрапила в X столітті одночасно з прийняттям християнства й спочатку поширювалась окремими книгами Остромирове Євангеліє Псалтирі Апостоли. 3. Видатні постаті української літератури а саме Григорій Сковорода Тарас Шевченко Пантелеймон Куліш Олена Пчілка Леся Українка Іван Франко Улас Самчук Євген Малаеюк та інші використовували у своїй творчості біблійні мотиви. 4. Український філософ письменник мислитель Григорій Сковорода грав на багатьох музичних інструментах скрипці флейті бандурі цимбалах сопілці. 5. Побут і звичаї різних верств українського суспільства предмети хатнього вжитку одяг страви зброя манери мовний етикет усе це показано в поемі І. Котляревського «Енеїда». 6. Створюючи образ Прометея в поемі «Кавказ», Тарас Шевченко не пішов сліпо за міфом, а взяв тільки деякі його риси як-от фатальну трагічність і безсмертя. 7. Три основні жанри давньоукраїнської драматургії шкільна драма інтермедія та вертеп розвинулись у XVII—XVIII столітті.

319.

Прочитайте речення. Перебудуйте речення, змінивши позицію узагальнювального слова щодо однорідних членів. Запишіть перебудовані речення.

1. Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежечка — усе це було знайоме, промовляло до нього (М. Коцюбинський). 2. Дикі гіллясті черешні, висока трава по підгір'ю навпереміш із квітами ранього літа усе в цім краю таке соковите, таке зелене (О. Гончар). 3. Папери були скрізь: і на статі, і на полицях, і навіть стіни були обліплені ними (М. Коцюбинський). 4. «Вінець природи», озброєний науково-технічним прогресом, бурхливо царює на планеті: висушує болота, намагається змінити русла річок, знищує праліси. А тепер до всього додалося ще й надмірне виділення в атмосферу так званих парі пікових газів вуглекислого, метану, оксидів азоту й водяної пари (О. Синю та). 5. Вовки приносили йому м’ясо вепра, птахи збирати для нього по всьому лісу найкращу полуницю, а всякі гади вужі, гадюки та ящірки діставати для нього дивні гриби, духмяні та ніжні, які ростуть під землею й ніколи не показуються на денне світло (О. Донченко).

320.

1. Спишіть речення.

1. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.

2. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною й моральною підтримкою материнства та дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям (3 Конституції України).

2. Поясніть уживання двокрапки перед однорідними членами в другому реченні та її відсутність у першому (див. рубрику «Запам’ятаймо» на с. 150).

Вчимося культури мови

321.

1. Який варіант поведінки ви виберете? Обґрунтуйте письмово свою відповідь (одним реченням з однорідними членами й узагальнювальним словом) на кожне тестове запитання.

1. У фойє театру ви зустрічаєте знайому, на вашу думку, людину. Однак, звернувшись до неї, ви чуєте: «На жаль, ви помилилися. Ми з вами не знайомі». Якому варіанту відповіді ви надасте перевагу?

А Вибачте, я помилився(лась).

Б Ні, не може бути! Це точно ви. Ви мусите пригадати.

В Як Ви можете мене не пам’ятати? Давайте тоді знайомитися знову!

2. Ви завітали в картинну галерею. Там працює гардероб. Ви

А знімете верхній одяг

Б не будете знімати верхній одяг

В знімете верхній одяг, якщо наполягатимуть

3. Ви запізнилися на концерт. Зал уже повний. Концерт розпочався. Проходячи на своє місце, ви:

А ввічливо просите ряд глядачів устати, щоб ви могли пройти

Б будете проходити обличчям до сцени, вибачаючись перед кожним глядачем

В будете проходити обличчям до глядачів, вибачившись один раз

4. Виступає шкільний драмгурток. Ви підтримуєте акторів (ваших друзів)

А свистом

Б оплесками

В вигуками «Сергію, давай!», «Олю — молодець!»

2. Складіть опис проблемної ситуації з вашого життя, використовуючи варіанти поведінки. Обміняйтеся текстом з товаришем. Розв’яжіть його.

322.

1. Прочитайте усмішки, правильно інтонуючи речення з однорідними членами й узагальнювальним словом.

Майбутній геній

На батьківських зборах учителька каже Сашковій матері:

— Ваш син має великі успіхи в малюванні. Ось учора він у стіннівці муху намалював, так я подумала, що вона справжня, і ледь руку собі не відбила!

Мама Сашка відповідає:

Це що! Коли він намалював у вашій крокодила, то я так перелякалася, що вилетіла в коридор, як корок із пляшки! А ще у дворі Сашко намалював ятку з морозивом і продавця, так малеча наша півдня в черзі за морозивом простояла!

***

— Ти знаєш, дідусю, зараз увійшло в моду дарувати онукам, що названі на честь діда, різні корисні речі, наприклад: мобільні телефони, комп’ютери, мопеди, гірські велосипеди, лижі, сноуборди…

Ой онучку, старий я за модами ганятися. Тому подарую тобі іншу корисну річ — книжку.

2. Доберіть заголовок до другої усмішки. Поміркуйте і запишіть (п'ять-сім речень), про який подарунок мрієте ви. Поясніть, чому саме на такий подарунок ви чекаєте. З якої нагоди ви сподіваєтеся його отримати?

3. Перекажіть текст усмішки «Майбутній геній», уводячи в переказ речення з однорідними членами. Запишіть перероблений варіант тексту усмішки.

Повторюємо орфографію

323.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Узагальн(у, ю)вальні слова, по(з, с)ходились, ссстра/дівка, дові(р'я, рья), як/от, а/саме, проф/спілковий комітет, учнівське само/врядува(н, нн)я, косо/гip, диво/квіт, небесно/блакитний, шорстко/листий, прозоро/салатовий, не/завершені полотна, при зли(т, тт)і струмка з Ро(ссю, с’ю), жовто/імлистий, сіли в/перше, м(а, о)люски, житт(е, є)/творення, літо/писи, тер(е, и)торія, хр(е, и)стиянство, давньо/українська література, науково/технічний прогре(с, сс), вугле/кислого газ(а, у), оксиди азот(а, у), пр(а, о)ліси, (П, п)рем’єр/ міністр України, адміністративно/тер(е, и)торіальний устрій, (П, п)ерший віце/прем'єр/міністр.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити