Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Я і мистецтво

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ»

Однорідні члени речення стосуються того самого члена речення, відповідають па тс саме питання й виконують однакову синтаксичну роль. Однорідні члени речення поєднуються сурядним зв’язком.

В одному реченні може бути кілька рядів однорідних членів. Один ряд однорідних членів стосується одного слова.

Однорідними бувають головні члени (підмет, присудок), другорядні члени речення (означення, додаток, обставина). Про вживання розділових знаків між однорідними членами речення див. с. 137-138.

Означення бувають однорідними й неоднорідними.

Про вживання розділових знаків між однорідними й неоднорідними означеннями див. с. 143-144.

Слово, яке є об’єднувальною назвою до перелічуваних однорідних членів, називається узагальнювальним словом.

Узагальнювальне слово відіграє роль того самого члена речення, що й однорідні члени. При узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами вживаються двокрапка і тирс (див. с. 150).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити