Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Я як особистість

§ 29. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

326.

Розгляньте фотографію вашої ровесниці. Яке ім’я пасує до її зовнішності? Запишіть, якими словами й словосполученнями ви б звернулися до дівчини.

Звертання — це слово або сполучення слів, яке називає особу чи предмет, до яких звертається мовець. Звертання виражається:

1. Іменником у кличному відмінку однини: Ти живи, моя матінко-мово! (П. Перебийніс).

2. Іменником у називному відмінку множини: Друзі мої! Бережіть свою мову! (Д. Мамалига).

3. Іменною частиною мови, ужитою у значенні іменника: Спи ж, мій малесенький, пізній-бо час (Леся Українка).

Основна функція звертання — привернути увагу співрозмовника до повідомлення, тому в ролі звертань у розмовному й офіційно-діловому стилі виступають найчастіше імена (Світлано, Вікторе Івановичу), прізвища (Петренку, Палій), назви осіб за родинними стосунками (брате, мамо, дядьку, батьки) і соціальним становищем (учню, пасажири, гості, професоре). У художньому стилі в ролі звертань виступають і неістоти (мово, земле, Батьківщино, вітре). Звертання не є членом речення; найчастіше вживається в спонукальних і питальних реченнях.

327.

1. Прочитайте уривки з віршів. Випишіть звертання. Визначте, чим вони виражені.

1. Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізветься рідна мова…

Д. Павличко

2. Вийди, коханая, працею зморена,

Хоч на хвилиночку в гай.

М. Старицький

3. Вертайтесь до своєї мови,

Мої засліплені братове!

Д. Павличко

4. Схаменітеся, тату і мамо!

Попереду провалля без дна:

дитина, що крокує за вами,

української мови не зна.

С. Реп'ях

5. Спасибі вам, люди печерного віку,

Що з вигуків, звуків, з умовного крику,

Полюючи разом, ви мову створили,

Стократно примноживши розум і сили.

І. Савич

2. Яку синтаксичну роль виконує слово дитина в поетичних рядках Д. Павличка та С. Реп’яха?

328.

Запишіть подані слова у формі кличного відмінка.

Мама, татусь, мамуся, батько, сестричка, дід, бабця, син, племінниця; Микола, Лариса Степанівна, Ольга, Ганна, Богдан Ярославович Іванчук, Любов Семенівна Негнибіда; подруга, друг, хлопець, лікар, водій, секретар, юнак, учениця, бібліотекар, співвітчизник, пасажир, виборець; зоря, пісня, мрія, надія, морс, небо, птах, любов, ніч, осінь, радість, забіяка, соня.

Звертання буває:

• непоширеним (без залежних слів): Коли ти, дівчино, не хочеш жати, то я тебе не силую (Леся Українка).

• поширеним (із залежними словами): Де ви, мої товариші колишні?

(Леся Українка).

329.

Спишіть вірш. Знайдіть звертання. Визначте, до якого виду (поширених чи непоширених) належить кожне з них.

Коли б ти, нічко, швидше минала!

Вибач, коханая! Ще ж я не знала

днини такої, щоб була щасна

так, як ти, ніченько, так, як ти, ясна!

Чом ти, березо, така журлива?

Глянь, моя сестронько, таж я щаслива!

Не рони, вербо, сліз над водою,

Буде ж, матусенько, милий зо мною!..

Батьку мій рідний, темненький гаю,

як же я ніченьку мою прогаю?

Леся Українка

330.

1. Прочитайте тексти. Поясніть зміст словосполучень етикетна формула, український епістолярій. У яких ситуаціях доречне кожне зі звертань, наведених у пункті 2) першого тексту?

Текст 1

Лист як засіб заочного спілкування відомий українцям з давніх часів. Перші пам'ятки українського епістолярного жанру (жанру послань, листування) берестяні грамоти XI-XV ст.

Як і будь-який писемний текст, лист структурно складається з трьох частин: зачину, основної та завершальної частини.

Починається лист здебільшого звертанням до адресата.

Формули звертання, що є своєрідним камертоном, від якого залежить подальша тональність листа, вимагають від автора особливої уваги. Вибираючи етикетну формулу, варто врахувати вік, стать, соціальне становище, посаду адресата й характер взаємин із ним (дружні, товариські, родинні, офіційні тощо). Суттєво впливає па вибір початкового звертання настрій адресанта, час, що віддаляє його від попереднього листовного діалогу і, безперечно, зміст листа.

Основу звертань українського епістолярію становлять:

1) назви, які позначають родинні стосунки: мамо (мамочко), тату (таточку), бабусю, брате, тьотю, дядьку та ін.;

2) слова-титули: пане, пані, панно, добродію тощо;

3) назви, які вказують на посаду, учене звання: міністре, професоре та ін.;

4) смоційно-забарвлена лексика: голубчику, соколе, друже мій єдиний;

5) власні імена, імена по батькові: Ольго, Борисе Дмитровичу,

6) прикметники та займенники: дорогі мої, дорогий, добрі, кохані, шановні;

7) жартівливі, гумористичні, індивідуально-авторські назви: «Кляусе любий!» (І. Дніпровський до М. Куліша); «Привіт тобі, Арно, завдовжки від Харкова до Азовського моря» (М. Куліш до А. Любченка) (За С. Богдан).

Текст 2

У діловому стилі при звертанні, вираженому власного назвою, уживають означення шановний, вельмишановний, глибокошановний, поважний, високоповажний. У приватному листуванні використовують означення дорогий, люб’язний, любий, коханий, милий тощо (І. Ющук).

Текст 3

Усі ми знаємо, які ніжні, пестливі слова можна адресувати українській жінці. А от із тим, які звертання підібрати чоловікові, щоб це було ніжно, тепло, небанально й дуже по-українськи, інколи виникають проблеми. Справді, непросто! Любий, коханий, єдиний, милий… А щодо небанальності то це дуже індивідуально (За О. Ожиговою).

2. Скориставшись порадами, складіть і запишіть поширені звертання (сім-вісім) для використання: а) у діловому листуванні (листи до шкільної організації, до редакції газети, видавництва, туристичного агентства тощо); б) у приватному листуванні (листи до батьків, сестри, брата, бабусі, дідуся, друга, подруги та ін.).

Звертання може займати в реченні різні позиції.

Розділові знаки при звертанні

331.

Об’єднавшись у чотири групи, складіть і запишіть чотири речення зі звертаннями (кожна група — одне речення), які відповідають схемам рубрики «Пригадаймо».

Звертання відокремлюється від членів речення комою або знаком оклику (на початку речення).

Кома ставиться:

1. Після звертання, якщо воно стоїть на початку речення й вимовляється без окличної інтонації: Друже милий, ти помітив до краси людську любов? (Д. Білоус).

2. Перед і після звертання, яке стоїть у середині речення: Даруй, даруй нам, рідне слово, пісенну силу молоду (Г. Білоус).

3. Перед звертанням, яке стоїть у кінці речення: Ти прекрасна, вечірняя зоре! (Леся Українка).

Знак оклику ставиться після звертання, якщо воно стоїть на початку речення й вимовляється з окличною інтонацією, тоді наступне слово пишеться з великої літери: О земле рідна! Знаєш ти свій шлях у бурі, у негоді! (М. Рильський).

Повторювані й однорідні звертання можуть розділятися знаком оклику (і пишуться тоді з великої літери) або комою: Мамо! Рідна! Голос дай! До тебе рвуся (П. Тичина) Мово українська, мово моя мила! Ти уся із співу, весняних дібров (Л. Лужецька).

Перед звертаннями можуть стояти вигуки. Від звертання вони відділяються комами: Ох, Боже, Боже, трошки того віку, а як важко його прожити (М. Коцюбинський).

Не відділяються комами о, ой, якщо виступають у ролі підсилювальної частки: О зброє щастя, слово, я жить з тобою звик! (В. Сосюра).

332.

1. Прочитайте. Використовуючи приклади з вірша, поясніть уживання розділових знаків, коли звертання стоїть у середині речення.

Блудний син

Блукав по світу Іваненко,

Забув, яка та мова наша,

І вдома замість: «Мамо, ненько!»

Звернувсь до матері:

— Мамаша!

Змахнула потайки сльозину

гірко усміхнулась мати:

Відпочивай з дороги, сину,

Та будем вчитись розмовляти.

В. Скомаровський

2. Чому мати образилася на сина? Запишіть усі можливі слова звертання до матері, які міг використати Іваненко й не зробив цього. А якими словами можна звернутися до батька?

333.

1. Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки.

Мово українська Ти ж як морс — безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів мільйонноголосо бриниш говірками.

Красо моя В Тобі мудрість віків, і пам'ять тисячоліть, і зойк матерів у годину лиху, і переможний гук лицарів Твоїх у днину побідну, і після серця дівочого в коханні своїм, і крик новонародженого; в Тобі мово неосяжна душа народу його щирість і щедрість, радощі й печалі, його труд, і піт, і сміх, і безсмертя його.

Арфо серця мого Люблю зажуру пісень Твоїх і невмирущий оптимізм гумору Твого, і музику слів Твоїх.

Скарбе мій єдиний з Тобою я найбагатший і найдужчий у світі, без Тебе перекотиполе, що його вітер несе в сіру безвість, у млу небуття. Твердине моя, і захисток, і гордість, і розрада в годину смутку Люблю тебе в гніві, коли Ти клекочеш, як вулкан, і гримиш громами на ворогів, і вбити можеш словом єдиним, як блискавкою. Люблю і твою ніжність, ласкавість, лагідність, коли ти одним-однісіньким словом зігріваєш, мов сонцем, і підносиш над хмари та між зорі, і повертаєш до діяння, до життя наснаго моя і мудрий вічний вчителю мій.

Світлоносна Ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої.

Життєдайна Скількох Ти мово українська порятувала, покликала до життя. Невмируща Героїчна! Тож будь вічно Мово українська! (За С. Плачиндою).

2. Поясніть написання з великої букви виділених слів.

334.

1. Прочитайте уривки віршів. До кого звертається поет у кожному з них?

1. Читачу! Вглибися у те,

Чим я свою пісню зогрів,

І може, почуєш ти щось,

Що більше од згуків і слів.

2. Незмінний свідку пращурів моїх,

Золотооке небо! Ясний світе!

Тобі мої замислені привіти,

Акорди перші співів різдвяних!

3. Пане Фредеріку,

Я знаю, що пі вітру, ні саней,

Ані коня немає в вашім вальсі,

Що все це — тільки вигадка моя…

4. Друже мій, ще не знаю, який ти з лиця і на ім'я,

Молодецький мандрівниче, що тільки-но рушив у путь!

5. Весела пісне, оживай!

Стань, думко, дією і словом!

6. Бідна волошко, чому ти у житі,

А не на клумбі волієш рости?

7. Земні народи, люди, племена,

До вас я руки й серце простягаю.

М. Рильський

2. Як речення зі звертаннями допомагають поету висловити ставлення до людей і природи?

Вчимося культури мови

335.

Прочитайте текст. Запишіть, які соціальні цінності важливі для вас. Обґрунтуйте письмово свій вибір.

Соціальні цінності це явища, ідеї, риси, чесноти, які є цінними для особи, суспільства, усіх людей. Це, наприклад, мир, добро, справедливість, свобода та рівність прав, чесність, довіра, людська гідність, почуття обов’язку, колективізм, взаємодопомога, культура, прогрес, відданість справі.

Самоврядування це самостійність будь-якої організованої спільноти в управлінні власними справами. Це порядок, при якому люди самі спільно приймають рішення щодо організації свого життя, самі беруть участь у виконанні спільних завдань.

336.

1. Прочитайте текст. Виберіть речення, до яких можна ввести звертання.

Запишіть їх у новій редакції.

Прабабця ласкава моя

Якось натрапила па давню мою «приятельку» — «Читанку». Ця книжка дуже дорога мені, бо її тримала в руках прабабуся. З роками розгубилися сторінки, зблякла палітурка, а я все одно люблю її.

Як сьогодні, пам'ятаю день, коли вперше самостійно прочитала в цій «Читанці» цілий вірш. Я сиділа на ослоні, тихо муркотів крихітний Пушок, вбиралась у коралі красуня-шипшина. А я читала…

Пригадую, був урок малювання. На дошці вчителька каліграфічно написала «Сім’я», запропонувавши учням пофантазувати на цю тему. Моя подруга відразу ж взялася до роботи. Тато в неї постав в образі Діда Мороза, матуся Снігуроньки, братик зайчика. А мені нічого не спадало на думку. І ось… на папері почала з’являтися білолиця красуня з двома чорними, мов ніч, косами у стрічках кольору веселки над Дніпром, з намистом на шиї, в червоних чобітках, розшитій волошками сорочці, у спідниці та юпці, оздобленій бісером. Це була і моя мама, і Мати наших земель Україна. Батька я навіть не пам’ятала: у далекому дитинстві перестала чути його лагідний голос, бачити ласкаву усмішку й грати з ним у піжмурки. У моєму маленькому світі він був пречудовою людиною, тому вирішила намалювати його славетним Кобзарем. Учителька поставила п'ятірку (за п'ятибальною системою оцінювання) й сказала, що в мене найкращий малюнок у класі.

Якось гортала сторінки «Кобзаря». Вірш-пісню про безталанну дівчину з карими очима співала в останню нашу зустріч ласкава моя подруга прабабуся, сповнена тривоги й печалі… Сльози у мене полилися з очей… А слово за словом лягали на папір.

Так народився мій вірш про людину, яка стала часткою мого світу — про Шевченка…

Перед величчю Тараса я маленька. Але мені хочеться вдосконалюватися, працювати, відточувати своє слово. В ім'я того, що захищав Тарас, чому присвятив життя в ім’я волі (О. Ткаченко).

2. Складіть і запишіть невелике власне висловлювання на тему «Спогад про важливе з дитинства». Уведіть у ваше висловлювання п’ять-сім звертань.

337.

Спишіть текст, перебудувавши поради на речення зі звертаннями: юний друже, діти, милі мої поліглоти, майбутні мами та тати, любі читачі.

1. Якщо перед вами стоїть складна проблема і ви ніяк не можете знайти спосіб її розв'язання, спробуйте «виспатися на ній» (приступити до її розв’язання зранку).

2. Пам’ятайте — ви господар свого вільного часу, і ви самі його плануєте.

3. Якщо ви поставили перед собою мсту якнайшвидше навчитися на елементарному побутовому рівні розмовляти іноземною мовою, то для цього необхідно вивчити 600 слів, 200 фраз і 20 граматичних правил.

4. Треба викоренити в собі переконання, що батьківство й виховання дітей не вимагають спеціальних знань.

5. Пам'ятайте якщо ви не можете змінити ситуацію, змініть ставлення до неї (За І. Томаном).

338.

1. Виразно прочитайте вголос, вимовляючи звертання з відповідною інтонацією.

«Роботящий» сип звертається до батька:

Або ти, тату, їдь по дрова, а я буду вдома; або я буду вдома, а ти, рідненький, їдь по дрова.

2. Запишіть, використовуючи звертання, можливу відповідь батька, на яку заслуговує «роботящий» син.

Повторюємо орфографію

339.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Не/поширене зверта(н, нн)я, б(е, и)р(е, и)стяні грамоти, еп(і, и)столярний жанр, своє/рідний к(а, о)мер/тон, су(те, ттє)во, в(а, о)л(а, о)нтер, емоційно/забарвлена лексика, слова/титули, по/українськ(и, і), (Жи, же)том(е, и)рська область, (3, з)апорі(жськ, зьк)а область, (В, в)і(н, нн)ицька область, СНІД(у, а), патр(а, о)наж, школа/інтернат, в(е, и)т(е, и)ран, гра(м, мм)атика, ко(л, лл)ект(е, и)візм, прогре(сс, с), взаємо/допомога.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити