Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)»

Звертання називає особу чи предмет, до яких звертається мовець.

Про вживання розділових знаків у реченнях зі звертаннями див. с. 161.

Вставні слова, сполуки слів, словосполучення, речення виражають ставлення мовця до повідомлюваного.

Про вживання розділових знаків у реченнях зі вставними конструкціями див. с. 167.

Вставлені конструкції подають додаткову інформацію, зауваження до основної думки, висловленої в реченні.

Про вживання розділових знаків у реченнях із вставленими конструкціями див. с. 171 172.

Звертання, вставні та вставлені конструкції не є членами речення.

Вставні слова, словосполучення й речення можуть стояти на початку, у середині, у кінці речення. Місце вставлених конструкцій у середині речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити