Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

356.

Знайдіть правильну відповідь.

1. Звертання є в реченні

А Мріє, наче сніг здалека, ночі літньо! блакить (Д. Павличко).

Б Заходь-заходь, малий листочку з клена (С. Павленко).

В Батько і мати… У долі дитячій треба, щоб кривди між них не було (В. Крищенко).

Г В сонячній добі вітаю я пробудження в тобі (Т. Коломієць).

2. Поширене звертання використано в реченні

А Україно тернова, свята і висока, не зів’януть твої корогви золоті (Т. Севернюк).

Б Чуєш, мамо, горлиця мені знову нагадала пісню колискову (М. Ткач).

В Молодий, будь вічно молодим! (її. Первомайський).

Г Дніпре, з тобою ми в розлуці (За А. Малишком).

3. Речення, ускладнене однорідними звертаннями, подане в рядку

А За все тобі спасибі, низький уклін, о земле, наш уклін (І. Гончаренко).

Б О поле, й дорога, і річка, й узлісся зелене! Ви в серці у мене (Л. Первомайський).

В Добрий день, дівчата синьоокі у хустинках білих з полотна (М. Гірник).

Г Будь славен, день багатого врожаю! Прозоре небо, підіймайся вище! (А. Малишко).

4. Речення, ускладнене вставним словом, подане в рядку

А Така прекрасна була та пісня, що, здавалося, і листочки на тополі перестали шелестіти, прислухаючись до материнського співу (І. Цюпа).

Б Чистота — це правильно, але треба ж квітці колись і запилитись! (С. Павленко).

В Ясноокі хлоп’ята, вам легко усе далося! Вам па цілому світі здається усе ясним! (В. Коротич).

Г Ці вихідні пройшли якось звичайно, буденно.

5. Усі слова й сполуки слів, що можуть бути використані в реченні як

вставні для вираження почуттів, наведені в рядку

А безперечно, як водиться, очевидно, трапляється

Б нарешті, отже, передусім, між іншим

В по-моєму, говорять, правда, як на лихо

Г нарешті, нівроку, на щастя, на жаль

6. Для текстів офіційно-ділового стилю характерні вставлені конструкції, що

А називають дати, кількісні характеристики

Б виявляють додаткову авторську оцінку висловленого

В подають принагідні коментарі до висловленого

Г виявляють гумористичне, сатиричне ставлення до повідомлюваного

357.

1. Спишіть текст, розставивши потрібні розділові знаки в реченнях зі звертаннями та вставними словами.

Щастя осіннього надвечір’я

(1) Проходив з доньками біля ставу поверталися з дитсадка. (2) Раптом перед нашими очима знялися в повітря важкі свійські гуси. (3) Видно і в їхній крові озвався поклик далеких предків, бо зробили над нами аж три великих кола. (4) Та так уже тоскно кричали… (5) Врешті посідали, (б) Хто на траву, хто на дорогу, хто на воду… (7) — Вони ще полетять? — мовила меншенька. (8) — Ні, не полетять, — заперечив зі смутком, — вони стомилися. (9) У них тату крилонька зомліли, так? докинула й старшенька словами пісні про лелеченьок. (10) — Так доню так. (11) …А надвечір'я було тепле й лагідне. (12) І настрій був по-осінньому щемний. (13) Ішли ми далі, і здавалося йшло з нами поруч тихе та добре щастя. (14) Щастя світлого дитинства, щастя пісенної нашої мови. (15) Щастя осіннього надвечір'я (С. Павленко).

2. Виконайте тестові завдання, які стосуються поданого тексту.

1. Вставні слова вжито в реченнях

А 2,3

Б 5,13

В 3,13

Г 3,5

2. Звертання ужито в реченнях

А 8,9

Б 7,10

В 9,10

Г 8,10

3. Вставні слова, ужиті в тексті, виражають

А почуття

Б оцінку повідомлення

В зв’язок і порядок викладу

Г джерело повідомлення

358.

1. Прочитайте текст. Знайдіть вставні та вставлені конструкції. Визначте, яку роль вони виконують у реченнях.

Мене вабило живе життя хоч де воно й у чому, я не знав. Думав, що — принаймні почасти — у літературній критиці. Не скажу, що три (власне, майже чотири) роки в аспірантурі нічого не дали або що це були роки тільки внутрішнього дискомфорту. Ні, було багато прочитало і, як тепер кажуть, «напрацьовано»; були театри й концерти, були друзі, було спілкування з різними людьми, від яких годилося чогось навчитися (І. Дзюба).

2. Складіть і запишіть твір-роздум «Як я уявляю свою життєву дорогу?». Використайте речення, ускладнені звертаннями й вставними та вставленими конструкціями.

359.

1. Розгадайте кросворд. Запишіть слова-розгадки.

1. Вставне слово, синонімами якого є слова якраз, саме; уживається для уточнення чого-небудь.

2. Прислівник; у значенні вставного слова вживається для підтвердження достовірності висловлювання; відповідає за значенням слову дійсно.

3. Розділовий знак, що вживається для відокремлення вставних речень (такий знак використовується також в азбуці Морзе).

4. Вставне слово; уживається для вираження невпевненості в тому, про що йдеться в реченні; синонім цього слова — очевидно.

5. Прислівник; як вставне слово вживається в значенні, близькому до слів напевно, очевидно.

6. Вставне слово; уживається для переліку, уточнення, пояснення слова в реченні, для ілюстрації попереднього викладу.

7. Частка, яка ніколи не може бути вставним словом, а отже, не виділяється комами; уживається для вираження неповної вірогідності, сумніву, непевності щодо висловленого в реченні.

2. Які розділові знаки, що вживаються для виділення вставних конструкцій, не зашифровані в кросворді?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити