Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Речення з відокремленими членами

Я і народ, людство

§ 31. Поняття про відокремлені другорядні члени та уточнювальні члени речення. Розділові знаки при уточнювальних членах

Відокремлення — це змістове й інтонаційне виділення другорядних членів речення порівняно з іншими другорядними членами.

На письмі відокремлені члени речення виділяються з обох боків комами, рідше — тире.

Відокремленими бувають:

1. • Означення узгоджене

• Означення неузгоджене

• Означення прикладка

Сніг, блискучий та легкий, здається, падає на серце прямо (М. Рильський).

Одна із жвавих дівчат, з гострими плечиками, захоплено дивилася на Дніпро.

Надто вже тонке воно, серце, й тендітне…

(С. Павленко).

2. Обставина

А напровесні ріка широко розливається, затоплюючи луги, підступаючи до самісіньких околиць(Є. Гуцало).

3. Додаток

Крім знання, тут потрібна інтуїція, дар передбачення, дар ясновидця (0. Гончар).

360.

Прочитайте вірш, правильно інтонуючи виділені відокремлені члени речення (прикладку й узгоджені означення).

Ми мовчимо поезія і я.

Ми одна одній дивимось у вічі.

Вона не знає, як моє ім’я, —

Мене немає в нашому сторіччі.

Я не зійшла, посіяна в бетон.

Не піднялась, морозами прибита.

Я недоцільна — наче камертон

У кулаці кошлатого бандита.

Л. Костенко

2. Напишіть міні-твір на тему «Значення поезії в моєму житті». Використовуйте відокремлені члени речення.

361.

Спишіть речення, підкресліть відокремлені обставини.

1. Приходили у світ, ранок гасить вогні електричні й засвічує сонце. 2. А час, регочучи, над нами проліта, увесь він невмолимо невловимий. 3. Цілував дівчисько сніг, ошалівши від кохання. 4. Ватаги вітрів, натомившись у бурі, примчали в село відпочити (З тв. С. Павленка).

362.

1. Прочитайте текст. Випишіть речення з відокремленими членами. Відокремлені члени відповідно підкресліть.

Чаювання як священнодійство

Китайці привезли пай я Індії в І тис. до н. с. і зробили чайну церемонію священним ритуалом. Китайські ченці полегшували виснажливий процес духовного зосередження питтям зеленого чаю, уважаючи, що саме чаювання вже є своєрідною медитацією, тобто спогляданням світу, природи й себе.

Принципи чайної церемонії гармонія, шанобливість, чистота й тиша-спокій. Гості чайної кімнати поринали у високі роздуми, гостро відчуваючи магічність усього, що відбувалося. Вогнище, казанок води над ним, скринька із зеленим чаєм, чашка, дерев’яна ложка, бамбуковий вінчик становили єдиний художній ансамбль і своєю природною красою викликали в кожного різні асоціації. Неголосні розмови па тему, цікаву для всіх присутніх, гармоніювали з розсіяним світлом, простота з піднесеністю, смак чаю — з атмосферою духовності. Учасник дійства відчував себе часткою Всесвіту. Він розумів, що, крім нього, зараз очищається від бруду й марнотних думок кожний присутній (За підручником).

2. А що для вас є священнодійством? Наприклад, для авторів цього підручника — випікання великодньої паски.

3. Розгляньте фотографію. Уявіть ситуацію, що зображені на фото діти зібралися для чаювання. Про які традиції свого краю вони могли б розповісти? Складіть міні-твір на цю тему, використавши відокремлені члени речення.

Уточнювальними називаються члени речення, які конкретизують чи пояснюють значення попереднього головного чи другорядного члена. Уточнювальний член є тим самим членом речення, що й уточнений: У ДОЛИНІ (де?), на виднокрузі (де саме?), сіріло щось широкою смугою й розливалось у пітьмі (М. Коцюбинський).

Вимовляються уточнювальні члени з видільною, уточнювальною інтонацією й на письмі відокремлюються з обох боків комами, рідше — тире. Уточнюватися може будь-який член речення, але найчастіше — обставини місця і часу.

363.

Спишіть речення. Підкресліть уточнювальні члени. Поставте до них питання.

1. Рано, разом із сонцем, прокинулась і Харитя (М. Коцюбинський). 2. А згадайте класиків, майже у віці юнацькім, ще десь до років тридцяти, уже ставали вони і романістами, і творцями видатних кінопоем, і авторами безсмертних симфоній (О. Гончар). 3. Темніє схід, а там, на заході, кривавий слід лишило сонце (М. Рильський). 4. Колишня алея стала вже лабіринтом старого дерева, під котрим росла зелена трава, рівна й гладенька (Іван Нечуй-Левицький).

Добірні зерна мови

364.

1. Прочитайте текст. Складіть за ним діалог (усно).

Канути в Ле́ту назавжди зникнути, перейти в забуття.

У поемі Тараса Шевченка «Неофіти» згадується річка Лета. Вона тече в підземному Аїдовому царстві померлих. Аїд, похмурий і непривітний, — син всемогутнього Зевса. Річка Лета згадується і в Гомеровій «Енеїді». А Максим Рильський, геніальний український пост, назвав що підземну річку напрочуд поетично тиховода Лета.

Загалом до цього міфологічного образу часто зверталися письменники минулих століть, оскільки він означав уже не просто річку в царстві померлих. Лета це символ забуття, бо, за міфом, душі померлих, випивши з тієї річки води, забували своє земне життя.

Сліди давніх міфологічних уявлень про існування річки Лети помітні й у медичних термінах. Наприклад, можна впізнати назву річки Лета в слові «летальний», тобто у вислові «летальний кінець», що означає «смерть». Щоправда, навряд чи звичайні мовці, не фахівці, пов'язують медичний термін «летальний кінець» з Летою. Та й вислів «канути в Лету» .лікарі не вживають у своїй професійній мові…

Проте люди освічені, носії літературної мови, ерудити знають і, за бажанням, використовують його. Але, крім знання, тут потрібно вміти доречно використати цей фразеологізм. Його вживають, коли треба сказати про щось забуте, те, що назавжди відійшло, зникло. Іншими словами кажучи, кануло в Лету.

2. Випишіть речення з відокремленими членами. Поясніть уживання розділових знаків у виписаних реченнях.

365.

1. Прочитайте текст. Випишіть речення з уточнювальними членами.

Оголошення

15 грудня, у середу, о 19.00 відбудуться загальні збори колективу. Запрошуються всі, крім працівників другої зміни.

Порядок денний

1. Затвердження річного плану.

2. Довибори профспілкового комітету.

3. Різне.

2. Складіть і запишіть оголошення, використовуючи речення з уточнювальними членами.

Розділові знаки при уточнювальних членах

1. Означення, що уточнюють попередні означення, відокремлюються комами або тире: Від білих, наче обшитих перкалем, стовбурів на галявині світло й урочисто (С. Хаврусь).

2. Обставини (місця, часу тощо), виражені прислівниками чи іменниками з прийменниками, виділяються комами, якщо вони уточнюють чи обмежують попередні обставини: А там, з-за Круглого і Довгого борів, виглядає урочище Ламане (С. Хаврусь).

Примітка. Якщо немає уточнювальної інтонації, обставини комами не відокремлюються: Там далеко за горами смужкою блищить Дніпро (Іван Нечуй-Левицький).

3. Уточнювальні члени можуть приєднуватися за допомогою слів тобто, цебто, а саме, навіть, особливо, зокрема, і притому, та й взагалі, або, чи: Фразеологізми, або стійкі вислови, вивчає фразеологія.

Примітка. Треба розрізняти пояснювальні та розділові сполучники або, чи.

Порівняймо

Поява неологізмів, або нових слів, пов'язана з розвитком суспільства

(сполучник або приєднує угочнювальний член речення — додаток).

Прикметники в реченні найчастіше виконують роль означення або

іменної частини складеного присудка (сполучник або виконує роль розділового сполучника).

366.

Спишіть речення, відокремлюючи уточнювальні члени.

1. Орфографічний словник — це реєстр, який відповідає основному закону написання слів і правилам тобто «Правопису». 2. Слово має лексичне значення тобто щось означає. 3. Часткові або неповні омоніми поділяються на: омофони, омоформи, омографи. 4. Восени а саме у кінці жовтня українці святкувати весілля. 5. Терміни чи спеціальні слова вживаються для точного найменування певного наукового поняття.

367.

Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Поясніть уживання розділових знаків. Чи відрізняються ці речення за змістом?

Ми зустрілися в саду під старого яблунею.

Ми зустрілися в саду, під старою яблунею.

368.

Об’єднавшись у дві групи, складіть і запишіть по сім речень: перша група — з розділовими сполучниками або, чи; друга група — з пояснювальними сполучниками або, чи. Поясніть уживання розділових знаків у записаних реченнях.

369.

Спишіть речення, підкресліть уточнювальні члени. Поясніть розділові знаки в реченнях з уточнювальними членами.

1. Тут, перед хатою, де я колись ходив, зацвів для матері осінній пізній сонях. 2. Тому хан так і притих, не ворушітеся, чекав, що скажуть. 3. А поруч, перед очима і під ногами, палахкотіли снігові горби. 4. Удосвіта, ще ледь сіріло, на рівний відкритий дах білого з ракушника будинку піднявся капітан охорони… (З тв. М. Вінграновського).

370.

1. Прочитайте текст. Поясніть уживання розділових знаків у реченнях з уточнювальними членами.

Персоніфікація, або уособлення, є тропом, який побудований на перенесенні ознак і властивостей людини на неживі предмети, явища природи. Найчастіше вживається в поезії.

Цей ліс живий. У нього добрі очі.

Шумлять вітри у нього в голові,

Старезні пні, кошлаті поторочі,

Літопис тиші пишуть у траві.

Л. Костенко

2. Випишіть речення з прикладкою. Поміркуйте, яка роль прикладки в створенні художнього образу.

371.

Спишіть текст, вставивши з довідки замість крапок уточнювальні члени речення.

Тут,…, збиралася восени сила-силенна птахів. Вони тут востаннє паслися й відпочивали перед тим, як пуститися в далекі мандри… . Тоді,…, майже в кожній хаті жили перепели. Тепер птахи знову поверталися з-за моря.

Зої хотілося б сісти за кермо, натиснути педалі й рушити в степ, … (За О. Гончаром).

Довідка: у вирій, у відкритім південнім степу, у світлі весняні простори, восени.

372.

Спишіть текст, підкресліть означення. Визначте їхній тип (узгоджене чи неузгоджене).

Інженерна майстерність давніх єгиптян не викликає жодних сумнівів. Це підтверджують великі піраміди, складені з тисяч непідйомних кам’яних блоків і плит. Їхні врівноважені масштаби, пропорційність, конструкторська бездоганність свідчать про неабиякий рівень знань з математики.

Тисячолітня практика муміфікації відкрила єгиптянам багато таємниць людського організму, що заклало основи класичної анатомії.

Розписи храму в Ком-Омбо зберегли зображення хірургічних інструментів давньоєгипетського лікаря, які практично не відрізняються від сучасних. Єгиптянам належить і честь створення першої лікарської стики: після обов’язкового огляду хворого, встановлення діагнозу, визначення методу лікування лікар мав гарантувати одужання чи відкрито визнати свою неспроможність зробити це (За В. Гриценко).

Повторюємо орфографію

373.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Відокремле(нн, н)і члени, уто(чьн, чн)ювальні члени, не/узгоджене означення, т(е, и)ндітне, інту(і, ї)ція, ясно/видець, мовч(е, и)мо, б(е, и)тон, р(е, и)гочучи, не/вмолимо не/вловимий час, с(в’я, вя)ще(н, нн)о/дійство, в(и, е)снажл(и, е)вий, частка (в, В)се/світу, ц(е, и)р(е, и)монія, на видно/крузі, будь/який, кіно/поема, бе(з, с)смертний, с(е, и)мфонія, лаб(і, и)р(і, и)нт, пр(и, е)сутні, по/передні, не(о, а)логізми, ро(зс, сс)іяним.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити