Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Речення з відокремленими членами

Я і народ, людство

§ 33. Відокремлені прикладки

381.

1. Знайдіть правильну відповідь.

1. Прикладка є різновидом

А підмета

Б обставини

В означення

Г додатка

2. Прикладка, вказуючи на ознаку предмета,

А дає йому нову назву

Б показує ставлення мовця до висловлюваної думки

В є частиною складеного підмета

Г є однорідним членом до підмета

3. Прикладка виражена

А прикметником

Б дієприкметником

В займенником

Г іменником

4. У реченні Радо зустріти мене в Київ-граді ріка Дніпро, вулиця Хрещатик, готель «Турист» ужито

А дві прикладки

Б три прикладки

В одна прикладка

Г чотири прикладки

2. Запишіть розгорнуті відповіді на завдання тесту. Наведіть, де можливо, приклади.

Відокремлення прикладок

Відокремлюється комами

Приклади

1. Поширена або непоширена прикладка, якщо вона залежить від особового займенника.

Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні (Я. Костенко).

2. Поширена або непоширена прикладка, якщо вона залежить від пояснюваного слова, відсутнього в реченні.

Пішов степом, сіромаха, сльози утирає (Т. Шевченко).

3. Поширена або непоширена прикладка, що залежить від іменника — власної назви, якщо стоїть після нього. Примітка. Відокремлену непоширену прикладку, що залежить від іменника — власної назви, треба відрізняти від прикладки, що приєднується дефісом. Відокремлена прикладка виділяється інтонаційно.

А он старе Монастирище, колись козацькеє село (Т. Шевченко). Грицько, підстароста, дивувався тому багатству (Панас Мирний). (Грицько, який був підстаростою…).

Шевченко-художник залишив багату творчу спадщину.

4. Поширена прикладка, що залежить від іменника (загальної назви) і стоїть перед ним, якщо вона має обставинний відтінок.

Людина високогуманна, Сошенко з піклуванням ставився до Шевченка (П. Федченко). (Чому так ставився? — Бо він людина високогуманна).

5. Поширена прикладка, що залежить від іменника (загальної назви), якщо стоїть після нього.

Тим часом надійшов голова, привітний червонощокий чоловік (О. Гончар).

6. Поширена або непоширена прикладка, приєднана до означуваного слова сполучником як, якщо вона має додатковий відтінок причини (відповідає на питання чому?). В інших випадках такі прикладки не відокремлюються.

У горах Брянський, як командир, зустрівся з новими труднощами (0. Гончар). (Зустрівся (чому?), бо командир).

Я прийшов до тебе як до громадянина (Ю. Мушкетик).

7. Поширена або непоширена прикладка — власна назва, якщо вона залежить від загального іменника й слугує для його уточнення.

Матір моя, Марія, читати мене навчила (М. Нагнибіда).

8. Поширена або непоширена прикладка, приєднана до означуваного слова за допомогою слів родом, на ймення, так званий тощо.

У журбі отакій і подружилися Давид з одним австріяком, на ймення Стах (А. Головко).

9. Прикладка, що приєднується до означуваних членів речення словами або, тобто, особливо, навіть, як-от.

Синоніми, або слова близькі за значенням, використовують у різних стилях мови.

Відокремлюється тире

Приклади

10. Поширена або непоширена прикладка, що має уточнювальне значення й перед нею можна вставити а саме.

Усі громадяни України — молодь, люди середнього і похилого віку —

вболівають за майбутнє Батьківщини.

11. Поширена прикладка, що стоїть у кінці речення.

На високому березі Дніпра постав золотоглавий Київ — столиця могутньої середньовічної держави Русі-України.

382.

Спишіть текст. Які правила щодо вживання розділових знаків при відокремленій прикладці ілюструють деякі речення вправи?

Данило тихо входить у накупаний і загойданий місяцем присілок. Як добре, що ми тепер будемо а хлібом: уродило ж цього року. Незабаром мають і агронома прислати. Аби ж він був схожий на Максима Діденка — отого вчителя й невтомного практика.

Давно він, Данило, не бачив ні Максима Петровича, ні Терентія Івановича, ні його верби, повз яку ніколи спокійно не пройдеш… Тільки й рідні зосталось у Данила бідова тітка Марина в Копайгородку та двоюрідна сестра в присілку…

Де оболонь переходить у болото, Данилові у вічі впала трилиста вахта, ота добра рослина, що і лікує людину, і попереджає: не йди далі, бо вже починаються небезпечні місця (За М. Стельмахом).

383.

Спишіть текст, розставивши пропущені розділові знаки в реченнях із відокремленими означеннями й прикладками.

Як йому творилося тоді! Ідеї накочувались, мов хвилі… Саме тоді з’явилась ота ідея «Україна та українці» альбому, який мусив створити тільки він Іван Макарович Гончар.

Згодом, озираючись на свій мистецький шлях, він занотує: «Рік у рік я не їздив, не ходив, а літав од села до села окрилений жадобою пізнання нашої мистецької культури». Каторжну працю звалив він на свої плечі. На самих етнографічних знаннях найґрунтовніших, найвичерпніших тут не виїдеш. Водночас мусив бути й художником, і краєзнавцем, й істориком, й антропологом.

На аркушах сотні фотографій вицвілих, пожовклих од часу й сьогоденних. Гортаючи ті аркуші, усвідомлюєш, які ми українці багаті. І як мало знаємо самі себе. Був час, коли кожне село мало свій орнамент неповторний як герб. Багато з тих скарбів орнаментів ми так би вже ніколи й не побачили, якби не ця унікальна праця «Україна та українці» (За В. Коцюком).

І пензлем і словом

384.

1. Прочитайте текст, пов’язаний з подіями Столітньої війни. Розгляньте фотографію пам’ятника «Громадяни Кале» видатного французького скульптора Огюста Родена.

Цей пам’ятник XIX ст. присвячено подіям далекого XIV ст. Війська англійців узяли в облогу місто Кале. Король Едуард III висунув ультиматум: «Нехай за стіни Кале вийдуть і стануть перед переможцем шестеро найвідоміших громадян лише в сорочках, босі, простоволосі, з мотузками на шиї та ключами від міста в руках». У цьому разі Едуард пообіцяв зберегти життя решти мешканців Кале.

Французи приречено вислухали ультиматум не вірилося, що хтось із багатих пристане на такі принизливі вимоги. Запала тривала тиша страшна й безнадійна. Аж ось виступив із натовпу Есташ де Сен-Пєр, один із найбагатших громадян міста, і зголосився піти до ворогів. Люди, сповнені глибокого співчуття, вдячності й поваги, з’юрмилися навколо нього.

За першим, супроводжувані молитвами й риданнями жінок, підпилися ще п’ятеро громадян. Вони зняли одяг і черевики, пов’язали на шию мотузок (символ рабства й ганьби) і вирушили до ворожого табору…

У XIX ст. мешканці Кале вирішили спорудити пам’ятник легендарному де Сен-П’єру. Роботу замовили Огюсту Родену, тоді ще малознайому скульпторові. Самопожертва й мужність громадян Кале глибоко схвилювали Родена, і він захотів увічнити всіх героїв. Так і вийшло: скульптор утілив свій задум шестифігурну композицію і той трагічний момент, коли зроблено неминучий вибір.

Чимало дискусій викликав роденівський проект — пам’ятник не мав постаменту. Скульптор хотів, щоб його виліплені майже в натуральну величину герої (заввишки два метри) не височіли над людьми, а були серед них і на тій самій площі, з якої вопи пішли 1347 року. Задум був реалізований тепер шестеро громадян Кале вічно йдуть серед сучасників, як живі серед живих. Цей скорботний героїчний хід ніби змушує кожного запитати себе: «А я здатний на такий подвиг?»

Скульптура «Громадяни Кале» стала знаменитою відразу після її встановлення (1895). Про неї писали газети, монографії. Щоб подивитися на неї, люди їхали (і їдуть досі) до Кале не тільки з усієї Франції, але й з усього світу: кожен хоче постояти па легендарній площі.

2. Випишіть речення з відокремленими прикладками.

3. Уявіть, що у вашому рідному місті (селі) обговорюють питання про спорудження пам’ятника. Що це має бути за монумент — яким подіям (чи особі) присвячений? Складіть міні-твір — творчу пропозицію скульпторові.

385.

Доповніть Речення так, щоб іменна частина складеного присудка та другорядні члени стали відокремленою прикладкою. Запишіть утворені речення.

Зразок. Антоніми слова з протилежним значенням. Антоніми слова з протилежним значенням використовуються в художній літературі як стилістичні засоби.

1. Крилаті слова образні вислови. 2. Присудок головний член речення. 3. Бібліотека храм книги. 4. Прикладка різновид означення. 5. Навчання цікава сторінка життя. 6. Рушник давній український символ.

386.

Спишіть текст, переробивши речення так, щоб їх структура ускладнилася відокремленими прикладками. Поясніть розділові знаки при прикладках.

Прованс — південна частина сучасної Франції. Тут розцвіла творчість трубадурів. Ці пости-співці складали вишукані вірші, оспівуючи лицарську любов до Прекрасної дами. У період середньовіччя трубадури, мандруючи від міста до міста, від замку до замку, виконували свої пісні на арфі, віолі, лютні. Трубадур мав бути знавцем етикету, делікатного поводження з дамами, добре розумітися на поезії та музиці, бути обізнаним щодо всіх останніх подій, уміти миттєво складати вірші на замовлення, володіти не менш ніж двома музичними інструментами. Самі провансальські пости вважали лицарську любов, яку вони підносили, прагненням витримки, вихованням у собі терпіння, самовладання. Згодом мистецтво трубадурів перетнуло кордони Франції та започаткувало романтичну літературу (За В. Гриценко).

387.

1. Прочитайте текст. Встановіть відповідність між назвами документів і уривками з них.

1

Автобіографія

А

Я, Петрусь Марина Віталіївна, отримала від завідувача бібліотеки Коваленко Олени Анатоліївни 12 (дванадцять) підручників «Історія України. 7 клас» (авт. Свідерський Ю.).

2

Розписка

Б

Сидорову Валентину Степанівну, начальника планового відділу, перевести…

3

Пояснювальна записка

В

Я, Пономаренко Олексій Андрійович, довіряю своїй дочці, Бондарчук Марії Олексіївні, керувати належним мені транспортним засобом.

4

Довіреність

Г

Я, Петренко Олег Іванович, народився 5 травня 1969 року в Одесі.

5

Наказ

Ґ

Мій син, Василенко Петро, був відсутній на заняттях 27 квітня за сімейними обставинами.

2. Поясніть підстави відокремлення прикладок і вживання розділових знаків при них.

3. Складіть документ на ім’я вашого класного керівника (куратора), що пояснює вашу відсутність на перших трьох уроках 21 квітня.

Вчимося культури мови

Формулювати і формувати це пароніми, тобто слова дуже близькі за звучанням, але різні за значенням і написанням.

Формувати 1. Надавати чому-небудь певної форми, обрисів, вигляду; виготовляти що-небудь за допомогою спеціальної форми. 2. Організовувати, створювати якусь спільноту певної кількості людей. 3. Виробляти в когось певні риси характеру, якості. Наприклад: формувати крону дерева, формувати уряд, формувати художні смаки.

Формулювати коротко й точно висловлювати певну думку, тезу, визначати завдання. Наприклад: формулювати думку, формулювати вимоги, формулювати тему доповіді, формулювати завдання, запитання.

Повторюємо орфографію

388.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Висловл(ен, енн)а думка, не/поширена прикла(д, т)ка, сіро/маха, високо/гуманна людина, пр(е, и)вітний червоно/щокий чоловік, з/по/над, з/над, Славута-Дніпро, не/бе(з, с)печні місця, біло/руська, двою/рідна сестра, рік/у/рік, етно/графічні зна(н, нн)я, різно/вид, бібліо/тека, труба/дур, середньо/ві(ч, чч)я, поет/співець, само/вдосконалення, само/владання, авто/біо/графія, чому/не/бу(д, т)ь, що/не/бу(д, т)ь, Олени Анатолі(є, ї)вни Коваленк(о, а).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити