Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Речення з відокремленими членами

Я і народ, людство

§ 34. Відокремлені обставини

Обставини, виражені дієприслівниковим зворотом або одиничним дієприслівником, як правило, відокремлюються комами: Степ, струснувши із себе росу та зігнавши примітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором (Панас Мирний). Черниш дістав трикутник листа і, нахилившись до багаття, розгорнув його (О. Гончар).

У деяких випадках обставини, виражені дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом, не відокремлюються.

Не відокремлюється

Приклади

• обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, якщо вона виступає однорідним членом до невідокремленої обставини

Усі з радісним галасом і випереджаючи один одного побігли назустріч гостю.

• обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, якщо вона за змістом тісно пов’язана з дієсловом-присудком (зокрема фразеологічні звороти на зразок заломивши руки, не чуючи ніг тощо)

Цю гімнастичну вправу виконують лежачи на килимі. Дівчата працювали не покладаючи рук.

• обставина, виражена одиничним дієприслівником, якщо вона вказує на спосіб дії (як? яким способом?) і стоїть після присудка

Бійці сиділи деякий час задумавшись (О. Гончар).

• обставина, виражена одиничним дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом, що починається підсилювальною часткою і(й)

Можна вміти добре плавати й не будучи спортсменом.

Обов’язково відокремлюються обставини, виражені іменником з прийменниками незважаючи на, починаючи з (що подібні до дієприслівників): Незважаючи на погану погоду, біля освітленого під'їзду театру панувало пожвавлення (В. Собко).

Інші обставини, виражені іменником із прийменником зі словами на відміну від, за браком, згідно з, за згодою, відповідно до, з причини, за наявності, відокремлюються за бажанням автора.

389.

Спишіть речення. Підкресліть відокремлені обставини.

1. На яблуні переливчасто заспівала іволга і, війнувши яскравим пір’ям, перелетіла на друге дерево. І легко, наче продовжуючи пісню іволги, задзвеніли срібні ноти дитячого чистого голосу (М. Стельмах). 2. Защебетав соловейко, угору летючи; закувала зозуленька, на дубу сидячи (Т. Шевченко). 3. Жаркий, духотний день, зомлівши, мов стовп, упав на груди ночі (Б.-І. Антонин). 4. Хтось землю ділив мою, вкравши мене у мене, та я витерпів (Б.-І. Антонин).

390.

Спишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами.

1. Упало яблуко звітуючи про осінь. 2. Не поспішаючи відкрию баклажку і тихо піднесу до губ. Відіп’ю ковток і посиджу відчуваючи як по чорній шкірі попливуть рибинки і човен. 3. Жодних кольорів у світі - лиш біле, як білий аркуші паперу, що над ним заніміла рука не наважуючись написати перше слово… 4. Кінь ступить па галявині крок і замре піднявши копитце бо чує, як ондечки бринить бджола (За В. Голобородьком).

391.

Складіть і запишіть речення, синонімічні до поданих, замінивши один з однорідних присудків відокремленою обставиною. Поясніть розділові знаки.

1. Вода на озері ніби поважчала, переливається перламутром вітер хвилю жене (О. Гончар). 2. Поблискуй мокре дубове цебро, маревіють, тануть переповнені сонцем угіддя (О. Гончар). 3. Сонце схилилось на захід і не пекло вже так дошкульно, як раніше (Г. Тютюнник). 4. Вночі скрипів і осипався клен (Л. Костенко). 5. Вода шумить між камінням, підкидає вгору хвилі (Іван Нечуй -Левицький).

392.

Виберіть у цьому підручнику завдання, сформульовані як речення з відокремленими обставинами. Запишіть вісім-десять таких речень.

393.

Спишіть текст, розставивши пропущені розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами й означеннями.

Наближався ошатний вечір. Попелясті стрижі черкаючи крильцями Машонині боки вечеряли біля неї останніми літніми мушками. Обвіваючи крильцями неговіркого мене стрижики ловили мушок, що вилися й понад моїм нагрітим від ранку не холодним для них картузом. Орлик набіганий досхочу ледве за возом плентався. Його здивовані очі надивлені на досі незнатні простій і волю опускалися у дрімоту. Лише Султанчик звісивши кінчичок язика гасав біля нас у недавно скошеному по шию, вже безголовому соняшничинні. Раз по раз цуцик вигулькував з нього, аби поглянути, що ми в нього є, що ми нікуди не ділися, і знову щезав у тім сизо-синім паліччі. Від невпинного нюхання Султанчиків мокрий чорненький носик аж розпух набрякши (За М. Вінграновським).

В. Гальдяєв. 1990 р.

394.

Складіть і запишіть по два речення на кожне правило, коли обставини, виражені поодинокими дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами, не відокремлюються.

395.

Прочитайте речення. До якого дієслова може належати дієприслівник? Які можна поставити розділові знаки, щоб не було різночитання?

Сергій усміхнувся ідучи простягнув руку для привітання і заговорив привітно.

396.

Прочитайте текст повідомлення. До якого стилю він належить?

Голові ОСБ

мешканців будинку 16-а

по вул. Береговій

Святошинського р-ну м. Києва

Павлухіпій О. М.

Розглянувши прохання про встановлення у вашому будинку нових поштових скриньок, повідомляємо, що, згідно з графіком, відповідні роботи в будинку 16-а по вул. Береговій розпочнуть у другому кварталі поточного року.

Начальник ЖЕО-105 М. О. Петрусь

2. Складіть повідомлення для адміністрації парку про організацію прибирання учнями території парку. Використайте речення з відокремленими обставинами.

397.

1. Спишіть текст, розставивши пропущені розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами.

Весільні традиції народів світу

Кожен народ у всі часи мав свої весільні традиції. В Америці й Англії, наприклад, кожна наречена вбираючись у весільне вбрання стежить, щоб на ній було що-небудь нове, що-небудь старе, що-небудь позичене й що-небудь блакитного кольору.

У Німеччині наречений у день весілля кладе собі в кишеню трохи зерна, яке згідно з повір’ям принесе багатство й успіх.

В Угорщині всі водії побачивши весільний ескорт починають сигналити таким чипом поздоровляючи молоде подружжя.

В Індії після закінчення церемонії одруження один із родичів-чоловіків обсипає наречених пелюстками квітів. Цей ритуал символізує захист молодих від злих сил (За О. Негодою).

2. Доповніть текст власними прикладами про весільні звичаї вашого народу, використовуючи речення з відокремленими обставинами.

Вчимося культури мови

Як розрізняти слова-пароніми реалії і регалії?

Реалії це наявні навколо нас предмети, реальні речі. У сучасній українській мові цим словом називають також явища, події об’єктивної дійсності. На відміну від матеріальних речей, ми їх сприймаємо як певні поняття. Наприклад, можна говорити про реалії Козацької доби, про реалії сучасної загальноосвітньої школи тощо.

Регалії — предмети, відзнаки певного суспільного становища людини (ордени, медалі, будь-які ознаки влади тощо).

Порівняймо вживання цих слів-паронімів у реченні: Сьогодні спостерігаємо значний громадський інтерес до реалій Козацької доби й до регалій гетьманів, полковників, козацької старшини (тут реалії, наприклад національно-визвольна боротьба, а регалії булава, певний одяг тощо).

398.

Прочитайте усмішку, правильно інтонаційно виділяючи відокремлену обставину.

Урок. Контрольна робота. Учителька звертається до класу:

— Тут, мабуть, багато любителів списувати? Прошу, виконуючи роботу, не використовувати ці вміння.

Ні, Олено Петрівно, любителів тут немає. Є тільки професіонали.

2. Поясніть (ПИСЬМОВО) лексичне значення слів любитель і професіонал.

Повторюємо орфографію

399.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

Жовто/зелений, три/кутник, бага(тт, т)я, аркуш папер(а, у), пі(р’я, рья), за(дз, з)веніла, не/поспішаючи, угі(дд, д)я, уноч(і, и), до/схочу, (з, с)кошене, бе(з, с)голове, соняшничи(н, нн)я, сизо/синє, що/небу(д, т)ь, весі(л, лл)я, к(е, и)шеня, р(е, и)туал.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити