Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Речення з відокремленими членами

Я і народ, людство

§ 35. Відокремлені додатки

Відокремлюються з двох сторін комами додатки, що мають значення зарахування чи виведення предметів з ряду інших і починаються словами крім, окрім, опріч, замість, за винятком, на відміну, зокрема, особливо, наприклад, навіть: Пахне грибами й медом, вогкістю пахне тією, що, опріч назви осінь, немає імені їй (М. Рильський).

Примітка. Якщо прийменник замість синонімічний до прийменника за, то зворот комою не відокремлюється: Напиши замість мене допис.

400.

1. Спишіть речення. Підкресліть відокремлені додатки.

1. Рухнувся натовп, загомонів, посипались жарти, у яких, крім веселощів, почувся й подив, і заздрощі, і навіть острах (О. Гончар). 2. Вони мені подарували альбом, навіть з кількома вже фотографіями (І. Франко). 3. Старий жук загудів багатозначно: джу-джу-джу. Правда, він, крім того джу-джу-джу, нічого ніколи не гудів, але все ж таки це щось значило! (О. Іваненко). 4. З ними, крім комбата, був і гвардії майор Воронцов (О. Гончар).

401.

Спишіть текст, поставивши пропущені розділові знаки.

Більшість сліпців замість втраченого почуття зору винагороджуються сильним розвитком слуху, пам'яті, музичних здібностей і творчої уяви. Згадати хоча б Хому Провору. Такого витонченого артиста, такого дотепного віртуоза гри на сопілці важко знайти. Опріч гри на сопілці Хома Провора дуже любив і пісні. Пісня для нього не тільки розрада, а й справжнє життя. Але дивна річ: як тільки співець дійде до того місця пісні, де йдеться про те, як билиночка здригнула й заговорила, так несподівано й розридається. Багато цілих годин і цілих тижнів веселих і сумних (більш за все сумних) провів я з Хомою Проворою, але я ніколи не бачив його, щоб він плакав від іншої пісні опріч згаданої (За І. Шаповалом).

402.

Складіть і запишіть речення, синонімічні до наведених, так щоб вони мали у своєму складі відокремлені додатки.

1. Усі присутні були приголомшені новиною, тільки дідусь не здивувався. 2. Усі можуть бути вільними, тільки чергові мають залишитись. 3. Триває набір у всі гуртки, гурток «Авіамоделювання» теж запрошує на навчання.

Відокремлені додатки — неодмінна ознака наукового та публіцистичного стилів. Як правило, вони вживаються зі словами: всупереч, на відміну від, подібно до, а саме.

Наприклад: Усупереч поширеній думці, сучасні молоді люди прагнуть здобути якісну освіту, цікавляться класичною літературою, театром, музикою.

403.

Складіть і запишіть вісім-десять речень з відокремленими додатками.

404.

1. Прочитайте текст. Випишіть речення з відокремленим додатком. Поясніть уживання розділових знаків при відокремлених додатках.

З моральних уроків, що їх дала мені мати, я пам’ятаю, крім постійної вимоги казати правду, одне надвечір’я, коли мати якось незвично скликала нас усіх до однієї кімнати й проникливим голосом сказала: «Слухайте: до нас привезуть дівчинку, яка буде в нас жити. Ця дівчинка дуже нещасна, ви всі бігаєте, а в неї після гарячки відібрало ноги вона не може ходити, як інші діти, а лише повзає. Глядіть же, щоб не сміялися з неї, ви самі побачите, яка вона добра й розумна» (В. Фігнер).

2. Поміркуйте, що таке милосердя. Запишіть свої міркування, використовуючи речення з усіма видами відокремлених членів.

405.

Спишіть текст, розставляючи розділові знаки.

Англійці прихід Нового року зазвичай не відзначають галасливими велелюдними святкуваннями. Проте є неписане правило за яким у новорічний вечір або ніч кожен без запрошень може прийти на свято в будь-який дім навіть до незнайомих людей, і його залюбки зустрінуть. Хай навіть крім маленького шматочка вугілля незваний гість нічого не принесе. А вугілля він має кинути в родинне вогнище й побажати щоб у цьому домі вогонь горів довго-довго (За матеріалами ua.kotporatwus.com).

Повторюємо орфографію

406.

Запишіть слова та словосполучення, знявши риску й розкривши дужки.

За/винятком, на/відміну, за/мість, в(е, и)село(ш, щ)і, ні/коли, фото/графія, джу/джу/джу, багато/значне, наві(д, т)ь, усе/ж/таки, витонче(нн, н)ий, віртуо(з, с), гра на сопі(льц, лц)і, не/сподівано, ро(з, с)ридається, пр(е, и)голомшені, авіа/моделювання, надвечі(рья, р’я), пр(е, и)в(е, и)зуть, за/звичай відзначають, будь/який, не/зва(н, нн)ий гість, вугі(лл, л)я.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити