Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 36. Повторення відомостей про словосполучення й просте речення

Схема синтаксичного розбору простого речення

1. Вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

2. Вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).

3. Граматична основа простого речення.

4. Вид речення за складом граматичної основи: двоскладне чи односкладне (означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове, безособове, називне).

5. Вид речення за наявністю / відсутністю другорядних членів (поширене, непоширене).

6. Вид речення за наявністю необхідних для розуміння змісту членів речення (повне, неповне).

7. Вид речення за наявністю / відсутністю ускладнювальних конструкцій: неускладнене чи ускладнене (наявність однорідних членів; відокремлених членів; уточнювальних членів; звертань; вставних слів, словосполучень, речень; вставлених конструкцій).

Письмовий розбір простого речення

Далі сріблиться потічок, теплий, прозорий, висвітлений до дна (О. Гончар). (Розпов., неокл., просте, двоскл., пошир., повн., ускладн. узгодж. означ., відокремл. чл.).

409.

1. Прочитайте текст. Випишіть і розберіть (письмово) за схемою просте речення.

Екологічна задача

У середньому за добу кожна людина використовує 150 л води на фізіологічні потреби. Обчисліть, скільки води за добу використовує ваша родима, усі учні вашого класу.

2. Розв'яжіть задачу. Чи змушує її розв’язок замислитися про економію водних ресурсів? Запишіть кілька речень про те, як ви економите воду.

Схема розбору словосполучення

1. Головне і залежне слово.

2. Тип словосполучення за належністю головного слова до певної частини мови: іменне (іменникове, прикметникове, числівникове, займенникове), дієслівне, прислівникове.

3. Питання від головного слова до залежного.

4. Вид підрядного зв'язку: узгодження, керування, прилягання.

Письмовий розбір словосполучення

410.

1. Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки й замінюючи числа словами. Складіть просте речення зі словом-розгадкою та усно розберіть його за схемою.

Ботанічна загадка

Люди давно дізналися про цей плід і оцінили його смак. Під час археологічних розкопок на берегах Міссісіпі було знайдено його насіння якому близько 7 тисяч років.

Першими з цього плоду зварили кашу індійці. Сьогодні господині всього світу готують з нього супи, каші, пудинги, джеми понад 30 страв. Каротину в ньому більше ніж у моркві.

Жителі Молдови вважають що найкраще солоні огірки зберігаються в діжках виготовлених із цієї рослини.

У негритянському селі це відро для води.

А в українському селі його дарує дівчина хлопцю, якщо відмовляє його сватам (За В. Корейською).

2. Випишіть п'ять словосполучень і розберіть їх за схемою (письмово).

411.

1. Спишіть вірш. Підкресліть речення з інверсією.

Навік минули ті часи,

медами-брехнями налиті.

До правди, наче до роси,

ти припадаєш в рясноцвітті.

2. Поясніть розділові знаки.

Багато є в тобі щедрот,

моя Вкраїно чорноброва.

І лиш народ тоді народ,

як є у нього рідна мова.

І. Редчиць

412.

1. Прочитайте текст. Випишіть речення зі складеним іменним присудком.

Поетичний символ України хліб на вишитому рушникові. Далекий предок наш, погамувавши свій голод хлібом, відчув спрагу краси. І ожили на полотні зелений барвінок і вогнисті півники. Душа його причастилася високим і стала добрішою. Тоді чоловік поклав хлібину на вишитий рушник і поніс дарувати сусідові.

Я вірю, що саме так народився колись цей невмирущий звичай (В. Яворівський).

2. Випишіть речення, ускладнене відокремленою обставиною. Зробіть його синтаксичний розбір.

3. Поясніть значення словосполучення причастилася високим.

413.

1. Прочитайте діалог. Знайдіть у ньому неповні речення.

— Діду, а чиє це багатство?

— Моє.

— Усе? — дивується він.

— Усе, — дивується й пасічник.

— А що?

— Чи не забагато на цей час маєте книжок?

— Мені до цього думалося, що мало, — і ледь помітна усмішка наметала павутиння на мудрі очі старого (М. Стельмах).

2. Чи вважаєте ви книжки багатством? Обґрунтуйте письмово (сім-десять речень) свою відповідь, використовуючи прості речення різних видів.

Добірні зерна мови

414.

1. Прочитайте текст. Випишіть односкладні речення, зазначивши їх вид.

Замилювати очі обдурювати когось, хитрувати, приховувати справжній стан речей (те, що є насправді).

Цікаво влаштована наша мова: коли кажуть «замилювати очі», ні в кого не виникає й гадки про мило. А здавалося б, потрапить мило в очі, то що побачиш? Тільки наплачешся й за сльозами нічого не побачиш…

Та річ у тім, що люди, які замилюють комусь очі, не плачуть. А плакати доводиться тим, кому замилюють очі. З такими очима вопи не здатні побачити правди. їх можна обдурити, обвести круг пальця. Їм можна навішати локшину на вуха.

Про окозамилювання прийнято говорити переважно в ділових сферах, де складають звіти, влаштовують перевірки. Можна сказати, що окозамилювання - це канцелярський термін, ним у звітах користуються несумлінні працівники. Вони хочуть приховати правду, тобто кажуть одне, а роблять зовсім інше. Наприклад, подають інформацію в газети й на телебачення про те, що всі школи нормально опалюються, а це не так у деяких школах діти мерзнуть. Оце і є справжнісіньке окозамилювання, або замилювання очей.

А от, наприклад, дуже близький за звучанням фразеологізм «милувати око» має зовсім інше значення, це коли хтось має гарний вигляд, або щось дуже подобається. Добре було б, коли б усе навколо нас милувало око, і нікому не спадало на думку замилювати очі.

2. Знайдіть у тексті синоніми до фразеологізму замилювати очі.

3. Що, на вашу думку, означають усталені вислови: заплющувати очі (на щось), вбирати очі, мозолити очі? Побудуйте діалоги (три-чотири репліки) на кожний із цих висловів.

415.

1. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть головні та другорядні члени в кожному реченні. Визначте речення з неоднорідними означеннями.

1. Велика вереснева тиша стоїть над землею (М. Стельмах). 2. У гарячий ясний літній день ліс по горах сяє, а в долинах чорніє (Іван Нечуй-Левицький). 3. Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь (М. Коцюбинський). 4. Високі нескошені трави й хліба не дочекавшись коси виблискували під сонцем (І. Цюпа). 5. Лози кручі ліс все блищить і сяє на сонці (О. Довженко). 6. Небеса були вечорами темно-сині глибокі як вода у ставку (Є. Гуцало). 7. Що я читаю? Читанку природи й апокаліпсис мору та війни вивчаю хрестоматію народу і віршами захоплююсь весни (Є. Гуцало).

2. Запишіть, як ви розумієте зміст словосполучення хрестоматія народу.

416.

Скориставшись схемою, складіть пам’ятку для представників кожної сходинки щодо конкретних дій для захисту екології на нашій планеті. Сходинки розподіліть між групами за жеребом. Використовуйте односкладні речення різних видів. Текст пам'ятки запишіть, визначте вид односкладних речень.

417.

Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки при відокремлених і вставних членах речення, звертаннях.

Гур-гур-гур! — весело гуркотів автобус.

Сергійко сидячи в м'якому кріслі пильно розглядав малюнки в новенькому журналі «Юний технік України».

Аж ось і зупинка. Двері скрипнувши розчинилися, і до салону зайшла тітонька.

— Сідайте будь ласка — сказав підхопившись Сергійко.

— Велике тобі спасибі, — сказала тітонька сідаючи на місце щойно ним звільнене.

На сусідній вулиці автобус знову зупинився. Зайшла старенька.

— Сідайте бабуню, — підвелася тітонька.

Дякую, сказала бабуся й полегшено зітхнувши сіла.

А Сергійкові стало так приємно, ніби це він поступився бабусі місцем (За С. Струтинським).

418.

1. Прочитайте усмішки.

Комплімент ученого

(1) — Чарльз Дарвін, запрошений на обід до приятеля, сидів за столом поруч з молодою вродливою дамою.

(2) — Містере Дарвін, — грайливо запитала вона, — ви твердите, що людина походить від мавпи? (3) Чи можу я віднести це висловлювання й на свою адресу?

(4) — Безумовно, можете, - відповів Дарвін, — але ви походите не від звичайної мавпи, а від чарівної (З кн. Цікаві бувальщини»).

2. Виконайте тестові завдання.

1. Звертання є в реченні

А 1 Б 2 В З

2. Відокремлене означення є в реченні

А 1 Б 2 В 4

3. Вставне слово є в реченні

А 1 Б 2 В 4

419.

1. Прочитайте уривок з роману. Визначте й запишіть тему тексту, придумайте назву. Випишіть прості ускладнені речення. Зробіть синтаксичний розбір цих речень (усно).

…Заклопотані люди снували туди й сюди, наче працьовиті мурашки в муравлиську. Софія намагалася відгадати, що ж їй хоче показати Альберто. Ось вони оминули велику крамницю електротоварів. Там продавалося все: від телевізорів, відео та супутникових антен до мобільних телефонів, комп’ютерів і телефаксів.

Альберто, показуючи па велетенську вітрину, мовив:

Ти бачиш перед собою двадцяте століття, Софіє. Можемо сказати, що за період часу, який минув від Ренесансу, світ вибухнув. З початком періоду Великих географічних відкриттів європейці почали подорожувати по всьому світу. Нині відбувається протилежний процес, вибух навпаки.

— Що ти маєш на увазі?

— Увесь світ всмоктала в себе єдина комунікаційна мережа. Ще не так давно філософи, аби пізнати світ чи зустрітися з іншими мудрецями, мусили багато днів поспіль трястися в повозі, запряженому кіньми. А сьогодні ми можемо, перебуваючи в будь-якій точці планети, зчитувати людську мудрість з екрана комп'ютера.

Це фантастично й трохи страшнувато. Невже історія йде до свого кінця, а може, навпаки, ми стоїмо на порозі зовсім нових часів?

— Ми не є вже більше мешканцями лише одного міста, і навіть однієї держави, ми всі одночасно громадяни планетарної цивілізації.

— Це правда.

— Такого бурхливого технічного розвитку — це стосується й комунікації, як упродовж останніх тридцяти сорока років, не було в історії людства (Ю. Горднер).

2. Пофантазуйте на тему «Моя прабабуся в супермаркеті сучасної електронної техніки». Запишіть вашу розповідь, використовуючи якомога більше простих речень різних видів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити