Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 45. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

Конспект — це різновид стислого письмового переказу, тобто коротко записаний виклад змісту певного тексту.

Конспектування — важлива форма запам’ятовування потрібної інформації, яку ми сприймаємо, читаючи текст або слухаючи його. Як різновид конспектування використовуються тематичні виписки.

Тематичні виписки — це дослівно переказаний уривок тексту, що стосується конкретної теми, з посиланням (прізвище, ініціали автора, назва книжки, видавництво, місто і рік видання, кількість сторінок).

Правила конспектування прочитаного науково-навчального тексту передбачають:

1) вдумливе прочитання тексту;

2) визначення теми й головної думки висловлювання;

3) визначення тематичних речень;

4) стислий запис змісту тексту;

5) виділення в конспекті важливої інформації (підкреслення, позначки на полях, виділення кольором тощо);

6) відтворення з точністю чужих слів — цитування.

464.

1. Застосуйте до поданого тексту перші три пункти правил конспектування.

Шовковий шлях

Уважають, що тисячу років тому в Україні росли ті самі плодові дерева, що й тепер. Але цс не так. Більшості сучасних плодових дерев, якщо не всіх, не було. Не було ще майбутніх розкішних яблунь, груш, персиків… Натомість було багато волоських горіхів, які завезли з Балкан.

В «Інатіївському списку» згадується, що в 1151 році, під час облога Києва, «були спалені передмістя та порубані огороди», тобто сади. Про яблуні й груші в літописі не йдеться.

Мандрівник Павло Алепський ще в 1653 році писав, що в українських садах переважав волоський горіх, сливи, вишні та виноград. Шовковиця ж росла всюди, її ніхто навмисне не садив.

Звідки ж поширилась в Україні шовковиця шовковичне дерево? Зі Сходу. Через терени України пролягав Шовковий шлях, яким з Китаю завозили шовк. Саме цим шляхом потрапили до нас і шовковичні дерева, а також пшениця та жито.

Листям шовковиці живилася гусінь шовковистого шовкопряда (гусінь цього метелика звиває кокони з виділеного елітними залозами шовкового волокна). Із коконів у Китаї виготовляли шовк, а із шовку найкращий папір. Отож потреба в коконах була величезна.

Оскільки шовковиця в Україні добре прижилася, поширилася, то й можливості для одержання великої кількості коконів були невичерпні. Тож з України на Схід ішов Шовковий шлях (За В. Сніжком).

2. Запишіть тематичні речення. Зробіть тематичні виписки про Шовковий шлях.

465.

1. Прочитайте текст.

Просте речення в тексті

Найскладнішу думку можна висловити просто. Для цього існують прості речення. Вони можуть бути довгими й короткими.

У висловлюванні варто чергувати довгі речення з короткими. Так текст сприймається краще: довгі речення важчі для розуміння, а часте вживання коротких робить мову одноманітною, монотонною.

Щоб уникнути одноманітності висловлювання, треба використовувати різноманітні структури простих речень непоширених (вони складаються тільки з головних членів речення) і поширених (вони мають другорядні члени речення).

Навіть найкоротші непоширені речення дають змогу вибирати, наприклад: Я втік. Я накивав п’ятами. Настає світанок. Розвидняється. Із цих речень видно, що ту саму думку передають двоскладні й односкладні речення; речення, у яких присудок виражений дієсловом або синонімічним фразеологічним зворотом.

Більші можливості для вибору варіантів висловлювань закладені в структурі поширених ускладнених речень, наприклад:

У місто завітала рання несподівана весна і щедро забарвила парки в яскраву зелень.

Завітавши в місто, рання несподівана весна щедро забарвила парки в яскраву зелень.

У місто завітала весна, рання й несподівана, і щедро забарвила парки в яскраву зелень.

Рання й несподівана весна завітала в місто. Вона щедро забарвила парки в яскраву зелень.

У місто завітала весна, рання й несподівана, і щедро, як завжди, забарвила парки в яскраву зелень.

Як варіанти поширеного ускладненого речення використано конструкції з однорідними присудками, відокремленими означенням і обставиною, два поширених речення і речення зі вставною сполукою.

Отже, щоб створювати правильні за змістом і формою тексти, треба знати структурні можливості простого речення.

2. Складіть конспект тексту, відобразивши в ньому основні поняття теми «Просте речення».

466.

1. Зробіть тематичні виписки до образу України з текстів історичних народних пісень і пісень Марусі Чурай.

2. Підготуйте за тематичними виписками власне висловлювання на тему «Образ України за історичними народними піснями й піснями Марусі Чурай».

467 .

Прочитайте усмішку. Які ви знаєте усталені форми мовного етикету (вибачення, погодження, відмови тощо)?

Іде виховна година. Тема мовний етикет. Учні неуважні, перешіптуються між собою. Учителька намагається вгамувати клас: «Петренко, ти мене чуєш?»

— Угу…

— От лишенько! Тільки в нашому класі «угу» означає «так», а «ой» перекладається як «вибачте»… Галю! Поясни мені, будь ласка, що ти у вікні такого цікавого побачила.

— Ой!..


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити