Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 46. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення й узагальнення матеріалу

Повідомлення про мову в науковому стилі — це інформація про зміст прочитаних статей, книжок або розділів наукових, науково-навчальних текстів, присвячених темі мови.

Щоб підготувати таке повідомлення, треба, по-перше, обрати конкретну тему повідомлення, по-друге, опрацювати наукові джерела (написати конспект, зробити тематичні виписки), по-третє, зіставити інформацію, подану в різних джерелах, і зробити узагальнення; по-четверте, скласти план повідомлення.

Орієнтовні теми для повідомлення про мову:

— Українська мова на мовній карті світу;

— Мова та українознавство;

— Державна мова — один із важливих символів держави;

— Рідна мова і державна мова;

— Історія мови — це історія народу (життя українців у різних державах; заборони української мови);

— Відродження української мови наприкінці XX — на початку XXI ст.;

— Письменники-мовотворці (внесок письменників у розвиток літературної мови на прикладі мовотворчості обраного письменника);

— Літературна мова і діалекти;

— Усна і писемна мова;

— Мова і розвиток особистості;

— Дитяча мова;

— Культура мови — загальна культура людини;

— Мова — засіб спілкування, пізнання, впливу;

— Мова в сучасній рекламі;

— Мова і сучасна естрадна пісня;

— Мова в Інтернеті.

468.

1. Прочитайте конспект статті «Українська мова» з енциклопедії «Українська мова».

Укр. мова мова корінного насел, і українців за межами України (Росія, Білорусь, Казахстан, Польща, Словаччина, Румунія, Канада, США, Угорщина, Австралія…).

Група мов — слов'янські, сім’я — індоєвропейські.

Фонетичні ознаки (чергування і з о та е, відкриті та закриті склади, чергування пригол. зв., дзвінкість пригол.), граматичні паралельні закінчення в давальному та місцевому відм., кличний відм., закінчення -мо в 1-й ос. мн. теп. часу і нак. сп.

Походження (племена Київської Русі), назви словенська, давньоруська, руська, козацька, малоруська, русинська, українська. Значення Києва в консолідації укр. народу та мови.

Роль Наддніпрянщини та Галичини у формуванні літературної мови. Значення творч. Котляревського, Шевченка.

Гальмування розв. літ. мови (Валуєвськии циркуляр 1863 р. та Емський акт 1876 р.). Наступ на укр. мову в 70-80 рр. XX ст., витіснення її із суспільної сфери (дошкільні заклади, школи, вищі навч. заклади).

Відродження укр. мови в незалежній Україні.

2. До якої із запропонованих тем повідомлення можна використати цей матеріал? Обґрунтуйте відповідь.

3. Доберіть додаткові джерела до однієї з мікротем, наявних у конспекті.

469.

1. Прочитайте текст. Визначте тему можливого повідомлення у зв'язку зі змістом цього тексту.

Маленькі генії

Ще не народившись, дитина здатна впізнавати звуки рідної мови. Вона реагує на голос мами, відрізняє його від інших звукових подразнень. Про ці особливості мовного розвитку ще не народженої дитини в науці було відомо.

Нещодавно вчені дослідили, що немовлята в перші сім місяців життя мають здатність розрізняти, якою мовою розмовляють дорослі. Це зробити вони можуть навіть за візуальними ознаками, тобто за рухом губ.

Немовлятам показували плівки без звуку, на яких дорослі вимовляли різні речення різними мовами.

Відомо, що діти не можуть довго затримувати увагу на монотонній дії. Вопи втомлювалися дивитись па одноманітний екран. Але тільки-но дитина чула іншу мову, інтерес з'являвся в неї знову.

Немовлята, яким усього кілька днів, здатні впізнати рідну мову серед інших. Напевно, причина в ритмічній природі кожної мови. Адже щодо розрізнення ритмів немовлята справжні генії. У перші шість місяців життя вони вже розрізняють двох мавп, яких дорослі вважають абсолютно однаковими, за мімікою.

Можна лише дивуватися невичерпним можливостям дитини в пізнанні навколишнього світу (За С. Хомин).

2. Запишіть мікротеми прочитаного тексту.

470.

1. Прочитайте уривки з текстів.

Наука про рідномовні обов’язки свідомого громадянина

1. Мова то серце народу: гине мова гине й народ.

2. Хто цурається своєї рідної мови, той у саме серце ранить свій народ.

3. Літературна мова то головний двигун розвитку духовної культури народу, то найміцніша основа її.

4. Уживання в літературі тільки говіркових мов сильно шкодить об’єднанню нації.

5. Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може зватися свідомою нацією.

6. Для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова й вимова, тільки один правопис.

7. Головний рідномовний обов'язок кожного свідомого громадянина — працювати для збільшення культури своєї літературної мови.

8. Стан розвитку літературної мови то ступінь розвитку культури народу.

9. Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість усього народу судять найперше з культури його літературної мови.

10. Кожний свідомий громадянин повинен практично знати свою соборну літературну мову й вимову та свій соборний правопис, а також знати й виконувати рідномовні обов’язки свого народу.

***

І хоч дуже крутими дорогами, густо зарослими тернями, проте українська мова не тільки виросла в зразкову літературну мову, але стала й мовою державною та соборною! (І. Огієнко).

2. Зіставте зміст мікротем, наявних у текстах, сформулюйте узагальнення для обраної теми повідомлення в науковому стилі.

3. Підготуйте усне повідомлення в науковому стилі, використавши інформацію, наявну в текстах.

471.

Прочитайте речення. Відредагуйте й запишіть їх.

1. Слухавши пісню, у мене виникло бажання записати її слова. 2. Увійшовши в кімнату, сестра сиділа й читала книжку. 3. Сидячи в парку, до нас підійшли учні з сусідньої школи. 4. Опрацювавши певні архівні матеріали, стало відомо про події на Херсонщині. 5. Під'їжджаючи до станції, у мене злетів капелюх.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити