Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 48. Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань до тексту, на основі життєвого досвіду учнів

478.

Дайте відповіді на запитання.

1. Що таке монолоґ?

2. Що таке діалог? З мого складається діалог?

3. Поясніть значення слова досвід. Чи є синонімічним до цього слова словосполучення життєвий досвід?

4. Яка частина схеми стосується телевізійних діалогів про пережите, прочитане?

479.

1. Прочитайте усмішки. До якого типу діалогів належать тексти? Поясніть у них розділові знаки.

— Що означає англійською «І don’t Know»?

— Я не знаю.

— Ось-ось, у кого не спитаю, ніхто не знає…

***

— Тату, а який вигляд має цифра «8»? питає малий Славчик.

Ну, синку, розумієш, це так само, як нескінченність, тільки перевернуто на 90 градусів.

2. Перебудуйте діалоги так, щоб вони містили слова автора. Запишіть нові тексти й складіть до них пунктуаційні схеми.

480.

1. Прочитайте слова та словосполучення. З’ясуйте значення не зрозумілих вам слів. До якої групи стилістично забарвленої лексики вони належать?

Ток-шоу, новини, музичне шоу, інтерактивний конкурс, реаліті-шоу, журналістське розслідування, «круглий стіл», репортаж, журналістська етика.

2. Які з перелічених понять і термінів передбачають застосування діалогу?

3. Подані слова та словосполучення введіть у речення з однорідними членами й узагальнювальним словом. Запишіть складені речення.

Залежно від стилю мови розрізняють побутові діалоги, офіційні, художні.

За жанровими особливостями діалоги набувають форми бесіди, дискусії, диспуту, полеміки, інтерв’ю.

Діалог має характерні синтаксичні ознаки, а саме: використання простих, неповних і незакінчених

речень різних за метою висловлювання речень. Щоб побудувати діалог, треба насамперед визначити тему. Кожен з учасників діалогу висловлює свій погляд на зазначену тему, тобто формулює тезу й доводить її. При цьому потрібно дотримуватися культури ведення діалогу: не перебивати опонента, чітко формулювати твердження й обґрунтовувати його. Так можна уникнути небажаних надмірних емоцій. Щоб діалог не перетворився на монолог, треба вчасно зробити паузу й дати співрозмовникові можливість висловитися.

Отож варто запам’ятати певні правила ведення діалогу:

— обдумуючи майбутню бесіду, пам’ятайте: хто ясно мислить, той ясно і говорить;

— умійте зацікавлено й уважно вислухати іншого;

— під час діалогу дивіться в очі співрозмовникові;

— вислуховуйте репліки опонента, не перебиваючи його;

— неприпустимо вживати під час діалогу неввічливі, образливі слова й вислови, критикувати не тезу опонента, а його як особистість.

481.

«Комунікаційна естафета». Почергово читайте афоризми та прислів’я і пояснюйте їхнє значення. Той, хто не зможе цього зробити, вибуває з гри, а наступний гравець пояснює цей вислів.

1. Ясність — головне достоїнство мови (Арістотель).

2. Коли ти хочеш довести співрозмовникові якусь істину, то найголовніше при цьому - не дратуватися й не сказати жодного недоброго чи образливого слова (Епіктет).

3. Не завжди говори, що знаєш, але завжди знай, що говориш (Клавдій).

4. Єдина відома мені розкіш це розкіш людського спілкування (А. де Сент-Екзюпері).

5. Яка головонька, така й розмовонька!

6. Умієш говорити — умій слухати.

7. Дефіцит спілкування привів до того, що воно з розкоті перетворилося на предмет першої необхідності (С. Лузан).

8. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути.

9. З пустого в порожнє переливати!

10. Наговорили, що наварили, а глянь — аж нічого.

11. Багато наговорено, та мато сказано.

12. Багато без чого може обходитися людина, але тільки не без людини (Л. Берне).

13. Хто каже до ладу, то вухо наставляй, а хто без ладу, то теж не затикай.

14. Для одних форма спілкування — діалог, для інших монолог (І. Шевелев).

15. Мовчанка гнів гасить.

16. Менше говори більше вчуєш.

482.

1. Прочитайте текст. У якій ситуації відбувається діалог? Визначте стиль, жанр, тему й мету діалогу, особливості мовних засобів. Охарактеризуйте репліки за метою висловлювання, за емоційно-експресивним забарвленням, за повнотою.

«Вивели на чисту воду»

— Томе, — спитала тітка Поллі, — сьогодні в школі було душно?

— Так, тітонько.

— Страшенно душно, правда ж?

— Так, тітонько.

— І тобі, Томе, не захотілося піти скупатись?

Зачувши недобре, Том ураз нашорошив вуха. Biн пильно глянув у тітчине обличчя, але нічого особливого не добачив і тому відповів:

— Та ні, тітонько, не дуже.

Стара простягла руку, помацала Томову сорочку й сказала:

— Ну що ж, тобі, я бачу, й тепер не дуже жарко. — А сама тайкома тішилася тим, як спритно й непомітно зуміла перевірити, чи суха в хлопця сорочка.

Але Том уже збагнув, звідки вітер дме, і випередив її наступний хід.

— Дехто з нас поливав собі па голову з помпи. У мене й досі волосся вогке, ось бачите?

Тітка Поллі з досадою подумала, що не скористалася з цього очевидного доказу й дала обвести себе круг пальця. Тоді в неї сяйнула нова думка.

— Але ж, Томе, щоб полити собі па голову з помпи, не треба було розпорювати комір сорочки там, де я зашила, правда? Ану розстебни куртку!

З обличчя в Тома збігла тінь тривога. Він розстебнув куртку. Комір сорочки був міцно зашитий.

Що ти скажеш! Ну гаразд, нехай. Я ж таки була певна, що ти не пішов до школи й купався в річці. Та я не гніваюсь на тебе, Томе. Хоч віри тобі, як то кажуть, уже й немає, але часом ти буваєш кращий, ніж здаєшся. Принаймні сьогодні.

Вона й засмутилася тим, що проникливість зрадила її, і водночас була рада, що Том бодай цього разу повівся як годиться.

Аж раптом обізвався Сід:

— Чогось мені здається, ніби ви зашили йому комір білою ниткою, а тут чорна.

—Та певне ж білою!.. Томе!..

Том не став чекати, що буде далі. Уже в дверях він обернувся й гукнув:

— Ну, Сідді, це тобі так не минеться!.. (За Марком Твеном).

2. Поясніть значення фразеологізму вивести на чисту воду.

3. Складіть діалог (десять-п’ятнадцять реплік) на основі вашого життєвого досвіду.

483.

1. Доповніть діалог, який відбувся під час «круглого столу» на телебаченні. Використовуйте як допомогу словосполучення з довідки (за бажанням).

Психолог. Важливо враховувати, наскільки ваші жарти є доречними. Як у вас в класі із цим?

Підліток 1. Нормально. Ми жартуємо так, щоб…

Психолог. А от така ситуація — ви знаєте класний анекдот. Як часто ви його розповідаєте товаришам?

Підліток 2. Один раз. Намагаюся, щоб мої жарти були…

Психолог. А як ви вважаєте, чи варто через жарт звертати па себе увагу?

Підліток 3. Жартую…

Психолог. Можна пораду? Пам’ятай, що найбільший успіх гарантовано тим жартам, темою яких є ти сам.

Підліток 4. Це складно, це, мабуть, справжнє…

Довідка: нікого не образити; жарти мають сприяти створенню позитивної атмосфери, а не приниженню гідності іншої людини; різноманітними нікому не цікаво слухати той самий анекдот десять разів поспіль; щиро та невимушено; це справжнє мистецтво уміння сміятися із себе.

2. Складіть і запишіть на одну з поданих тем діалог, використовуючи за власним вибором ситуацію з вашого досвіду чи пригадавши прочитану книжку або переглянуту телепередачу: «Жарт жарту — різниця», «Анекдот — річ небезпечна», «Чому наш день Першого квітня був сумним».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити