Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ДОДАТКИ

ЗІ СЛОВНИКА СИНОНІМІВ

Абориге́н, автохто́н, тузе́мець, тубі́лець.

Бли́зько, побли́зу, збли́зька, по сусі́дству, недале́ко, неподалі̂к.

Вентиля́ція, про́дув, ви́тяжка.

Ви́снажений, знеси́лений, зму́чений, осла́блений.

Військо́вик, військовослужбо́вець, військо́вий, армі́єць.

Дійови́й, ефекти́вний, результати́вний, продукти̂вний, плі́дний.

Жарки́й, гаря́чий, спеко́тливий, спеко́тний, пе́кучий, палю́чий.

Зарозумі́лий, го́рдий, гордови́тий, погордли́вий, бундю́чний, пиха́тий, чванли́вий, гонорови́тий, гонори́стий.

Зо́палу, зга́рячу, спрожо́гу, спо́хвату.

Лише́, лиш, лише́нь, ті́льки, ті́льки-но.

Мо́жна, дозво́лено, ві́льно.

Наоди́нці, віч-на́-віч, тет-а-те́т, на самоті́, сам, оди́н.

Незначни́й, нікче́мний, скро́мний, мізе́рний, невели́кий, мали́й, нечисле́нний.

Нудьгува́ти, ну́дитися, скуча́ти, ни́діти, скні́ти, мару́дитися.

Оба́біч, обіру́ч, поо́біч, оба́поли.

Опрацьо́вувати, розробля́ти, готува́ти, дослі́джувати.

Перегоро́дка, пере́тинка, прості́нок, перебі́рка, ши́рма.

Підлабу́зник, догі́дник, при́хвостень, лаке́й, плазу́н, підли́за, лизоблю́д, мисколи́з, підлипа́йло, лаки́за.

Подорожува́ти, мандрува́ти, вояжува́ти, чумакува́ти.

По́стать, фігу́ра, стату́ра, осо́ба, поста́ва.

Примусо́вий, наси́льний, си́луваний, наси́льницький, підне́вільний.

Простоду́шний, нелука́вий, наї́вний, безхи́трісний, дові́рливий, щиросе́рдий.

Розсу́дливий, розва́жливий, розва́жний, помірко́ваний, раціоналісти́чний.

Славе́тний, знамени́тий, усла́влений, просла́влений, славнозві́сний, сла́вний, всесла́вний, високосла́вний, світови́й, видатни́й.

Турбува́тися, піклува́тися, дба́ти, клопота́тися, опі́куватися.

Хворі́ти, незду́чжати, слабува́ти, неду́жати.

Шкодува́ти, жалкува́ти, жа́лувати, жалі́ти.

Щи́рість, відве́ртість, безпосере́дність, прямоду́шність, щиросерде́чність, щиросе́рдність, щиросе́рдя, простосерде́чність, простосе́рдя.

Юриди́чний, правни́чий.

Ядро́, кістя́к, осере́док, осно́ва, серцеви́на, стри́жень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити