Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ДОДАТКИ

ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ

Абориге́н — прибу́лий

А́нгел — чорт

Бага́тство — бі́дність

Батьківщи́на — чужина́

Бі́льшість — ме́ншість

Блиску́чий — ма́товий

Бо́сий — взу́тий

Бра́ти — дава́ти

Вві́чливий — нече́мний

Верши́на — низовина́

Ви́грати — програ́ти

Висо́кий — низьки́й

Ві́руючий — атеї́ст

Гла́дкий — коструба́тий

Глибо́кий — мілки́й

Гріти — охолоджувати

Деградува́ти — відро́джуватися

До — пі́сля

Дода́тний — від'є́мний

Дружи́ти — ворогува́ти

Жартома́ — серйо́зно

Життя́ — сме́рть

Зага́льний — частко́вий

Запита́ння — ві́дповідь

Збира́ти — розкида́ти

Земля́ — не́бо

Зовні́шній — вну́трішній

Кида́ти — лови́ти

Коха́ний — остоги́длий

Кра́сень — потво́ра

Культу́рний — ди́кий

Лиша́тися — відправля́тися

Ляга́ти — встава́ти

Мело́дія — какофоні́я

Ми́рно — войовни́чо

Миттє́вий — трива́лий

Мовча́ти — крича́ти

Мо́лодість — ста́рість

Мурува́ти — руйнува́ти

М’я́ти — розгла́джувати

Наро́дження — сме́рть

Ная́вність — відсу́тність

Опуска́тися — підніма́тися

Осі́лий — кочови́й

Па́дати — підніма́тися

Перемо́га — пора́зка

Пірна́ти — вирина́ти

Поглина́ти — виділя́ти

Пра́вда — брехня́

Прина́дний — оги́дний

Приро́дний — шту́чний

Прозо́рий — каламу́тний

Простота́ — скла́дність

Рай — пе́кло

Розши́рювати — скоро́чувати

Си́ла — кво́лість

Скоро́мний — пісни́й

Скро́мний — розв’язни́й

Споча́тку — по́тім

Схід — за́хід

Так — ні

Таланови́тий — безда́рний

Товсти́й — тонки́й

Товсті́ти — ху́днути

Усі — ніхто́

У́спіх — невда́ча

Уя́вний — ді́йсний

Хоро́брість — боягу́зтво

Цінні́сть — непо́тріб

Чистови́к — черне́тка

Чітки́й — розпли́вчастий

Я́кісний — пога́ний


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити