Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ДОДАТКИ

ЗІ СЛОВНИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Аж кипи́ть у рука́х — швидко щось робити.

А́кції па́дають — значення, вплив кого-, чого-небудь зменшується.

Без се́рця — робити щось, казати не сердито, без гніву, без злості.

Бик на ву́хо ра̂тицею наступи́в — про відсутність музикального слуху.

Ви́креслити з па́м’яті — назавжди забути; позбавитися нав'язливої думки.

Вихо́дити у світ — видаватися, друкуватися (про книгу, брошуру тощо).

Вли́пнути, як му́ха в мед — набратися неприємностей.

Ганя́ти ві́тер по сві́ту — ледарювати.

Гла́дити по голові́ — потурати кому-небудь, бути невимогливим до когось.

Дава́ти по рука́х — протидіяти комусь.

Держа́тися бе́рега — бути обачним, розважливим, поміркованим у своїх діях, учинках.

Є де розгорну́тися — наявні відповідні умови для якої-небудь діяльності.

Жи́ти свої́м ро́зумом — діяти па власний розсуд.

Жи́ти, як горо́х при доро́зі — почуватися незахищеним.

Зами́лювати о́чі — приховувати істинну суть чого-небудь.

Заплю́щувати о́чі — навмисне не звертати жодної уваги на щось, не помічати чогось.

Захо́дити на во́гник — мимоходом зайти до когось, не плануючи цього заздалегідь.

Зніма́ти полу́ду з оче́й — з'ясувати, усвідомити тс, що раніше було або здавалося незрозумілим.

Зу́стріч за кру́глим столо́м — зустріч на рівних правах, за однакових умов для обговорення певних проблем, переговорів з певного приводу.

Іро́нія до́лі — так кажуть про безглуздий випадок.

Іскра́ Бо́жа — про чиєсь природне обдарування.

Й у вус не ду́ти — поводитися дуже спокійнео, не реагувати ні на що.

Криви́ти душе́ю — бути нещирим, невідвертим.

Крути́ти хвосто́м — хитрувати, лукавити, лицемірити; говорити неправду, ухиляючись від прямої відповіді.

Кум королю́ — бути у виграшному становищі.

Ла́ври спа́ти не даю́ть — хтось заздрить чиємусь успіхові.

Лама́ти спи́си — гаряче сперечатися за що-небудь, відстоювати щось, боротися за щось.

Літа́ти язико́м — розголошувати щось, не тримати в таємниці.

Ма́ти за що́сь — поважати, цінувати, зважати па когось.

Мо́ва (розмо́ва) коротка — хтось рішуче діє в певних обставинах; не церемонитися, не рахуватися з ким-небудь.

Мозо́лити о́чі — набридати своєю постійною присутністю, не давати спокою постійними скаргами, доріканнями, розмовами про щось.

Накива́ти п’я́тами — швидко втекти.

Наріжни́й ка́мінь — основа чогось; найважливіша, найістотніша частина чогось; головна ідея.

Не на життя́, а на смерть — боротися, нешкодуючи свого здоров’я, сил, життя.

Ні тобі́ ля́лечки — абсолютно нікого немає, жодної людини.

Но́ги не но́сять — втрачати здатність нормально рухатися.

Оди́н у ліс, оди́н по дро́ва — діяти по-різному, незгуртовано.

Одни́м ми́ром ма́зані — ті, що схожі між собою колом занять, світоглядом.

Оско́ма на зуба́х — у когось виникає відраза до чого-небудь; неприємно, бридко від чогось.

По пра́вді жи́ти — дотримуватися в житті моральних і стичних правил.

Пошука́ти тако́го — немає подібного до кого-, чого-небудь; хтось незвичайний, щось рідкісне.

Припада́ти до душі́ — доброзичливо ставитися до когось; хтось приваблює, цікавить.

Ра́но чи пі́зно — неодмінно, у будь-якому випадку (про тс, що має обов’язково відбутися).

Розви́днилося в голові́ — набути здатності виразно сприймати щось.

Розв’яза́ти ру́ки — звільнити кого-небудь від будь-яких обмежень.

Си́ній птах — символ щастя; те, що втілює для когось найвище щастя.

Спали́ти мости́ — рішуче покінчити з минулим, унеможливити повернення до чогось.

Спочива́ти на ла́врах — задовольнившись досягнутим, припинити розвивати успіх.

Трима́ти в лабе́тах — утримувати кого-небудь у залежності, позбавляти волі, свободи дій.

Те́мний ліс — про щось незрозуміле.

Тума́н в оча́х — 1. Хто-небудь погано почувається (від утоми, хвороби тощо). 2. У кого-небудь замріяний, невиразний погляд.

У ві́чі — у присутності кого-небудь.

Умива́тися слі́зьми — гірко, невтішно плакати.

Утну́ти хвоста́ — обмежити кому-небудь свободу дій.

Факт фа́ктом — незаперечна річ, безсумнівно.

Фі́брами (усіма) душі — надзвичайно, дуже пристрасно.

Хи́трий лис — підступна, лукава, хитра людина.

Хоч вовк траву́ їж — бути байдужим до чогось, не переживати пі за що.

Цей світ — про земне життя.

Цур тобі́ — зживається для вираження незадоволення ким-небудь, несхвалення чогось.

Че́рез пень-коло́ду — робити щось зовсім неякісно.

Че́рез ха́ту перехили́ться і мо́ркву ви́рве — про дуже високу на зріст людину.

Шкі́рити зу́би — сміятися.

Шу́кай ві́тру в по́лі — не повернути щось або когось, не знайти.

Щеми́ть на душі́ — хто-небудь дуже переживає, страждає з якогось приводу; кому-небудь неспокійно, гірко, тривожмо.

Що на рот налі́зе — казати все підряд, не задумуючись.

Як бара́н на нові́ воро́та — дивитися на щось або когось, не розуміючи, тупо, розгублено, дурнувато.

Як ри́ба у воді́ — вільно, невимушено, добре почуватися будь-де.

Яка му́ха вкуси́ла — так кажуть про чиюсь незрозумілу поведінку, яку видимими причинами пояснити неможливо


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити