Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ДОДАТКИ

ЗІ СЛОВНИКА ВЛАСНИХ ІМЕН

Аріа́дна — походить від грецьких слів «дуже» і «подобаюся»; за іншим тлумаченням «вірна своєму чоловікові». В античній міфології — дочка Міноса, яка допомогла Тесеєві вийти я лабіринту. Аріаднонька, Аріадночка, Ада, Адя, Рада. Кл. в. Аріадно! Адо!

Вади́м — більшість дослідників стверджує, що це ім’я походить від давньо-руського слова «вадити» (сперечатися, викликати незгоди). Можливо, це скорочена форма слов’янського імені Вадимир, Вадимко, Вадимонько, Вадимочко, Вадимчик; Вадко, Вадик. Кл. в. Вадиме! По батьк. Вадимович, Вадимівна.

Ксе́нія (Аксенія, Оксенія, Оксана) — походить, можливо, від одного з двох співзвучних грецьких слів: «гостинність», «чужий, чужоземний». Ксеня, Ксенка, Ксенонька, Ксеночка, Ксененька, Ксенечка. Кл. в. Ксеніє!

Ле́ся — скорочений варіант від ряду імен (Лариса, Олександра, Ольга), який усе частіше фіксують як документальне ім’я на честь української поетеси Лесі Українки. Лесенька, Лесечка, Лесюня, Лесюненька. Кл. в. Лесю!

Людми́ла — слов’янське ім’я, походить від слів «люди» і «милий». Люда, Людонька, Людочка, Людуня, Людуся, Людя, Люся, Люсенька, Люсечка, Міла, Мілонька, Міллочка, Міля, Мільця. Кл. в. Людмило!

Миро́н — у грецькій мові означає «який плаче»; за іншим тлумаченням від слова «миро» (запашна олія для християнських церковних обрядів), буквально: «той, хто пахне миром». Миронко, Миронько, Мирончик, Мирко, Мирось. Кл. в. Мироне! По батьк. Миронович, Миронівна.

Не́ля — утворилося від скорочення ряду імен типу Неоніла, Неллі, Нінель, Корнелія. Неленька, Нелечка, Нелюнька, Нелюся, Нельця. Кл. в. Нелю!

Олесь— скорочений варіант від імені Олександр (буквально в грецькій мові означає: «мужній оборонець; захисник людей»), який під впливом літературних найменувань» Олесь Гончар, Олесь Донченко та ін. фіксується як документальне ім'я. Олесько, Олесик, Лесько, Лесик, Лесюта, Лель. Кл. в. Олесю! По батьк. Олесьович, Олесівна.

Ори́ся (Орина) — те саме, що Ірина (з грецької «мир, спокій»). Ориська, Орисенька, Орисечка, Орисонька, Орисочка, Оришка, Оришенька, Оришечка, Орка, Оронька, Орочка). Кл. в. Орисю!

Роксола́на (Роксоляна) — ім’я латинського походження, так називали представницю іраномовного скіфського племені; пізніше русинка, українка (оскільки назву роксоланів перенесли на русинів). Роксоланонька, Роксоланочка, Рося, Роська, Лана, Ланонька, Ланочка, Лануся, Ляна, Лямочка. Кл. в. Роксолано!

Сергі́й — походить з латинської мови, можливо, від слова «служитель»; це римське родове ім’я. Сергійко, Сергієнько, Сергієчко, Сергійчик, Сергуня, Серьога, Серьожа. Кл. в. Сергію! По батьк. Сергійович, Сергіївна.

Станісла́в (Стась) — слов'янське ім’я, походить від слів «стати» і «слава». Стасик, Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик. Кі. в. Станіславе! По батьк. Станиславович, Станіславівна.

Тама́ра — давньоєврейською мовою означає «фінікова пальма; фігове дерево, смоківниця». Тамаронька, Тамарочка, Тамарця, Тама, Тамонька, Тамочка, Тамуня, Тамуля, Тамуся, Тома, Томонька, Томочка, Томуня, Томуля, Томуся. Кл. в. Тамаро!

Харитя (Харита, Харитина) — у грецькій мові означає «витонченість», «краса», «привабливість». Харитинонька, Харитиночка, Харитинка, Tiнa. Кл. в. Харитю!

Яні́на — утворене від чоловічого імені Ян (те саме, що Іван буквально з давньоєврейської «Божа благодать; дар богів»). Янінка, Яна, Янонька, Яночка, Януся, Янка, Янця. Кл. в. Яніно!

Яри́на — те саме, що Ірина (з грецької «мир, спокій»). Яринонька, Яриночка, Яринка, Ярися, Яруся, Рина, Ринонька, Риночка, Ринка. Кл. в. Яриню!

Відповіді на кросворд:

По горизонталі. 5. Опис 6. Роздум.

По вертикалі. 1. Розповідь. 2. Мораль. 3. Стиль. 4. Досвід. 7. Тема 8. Монолог. 9. Діалог. 10. Аудіювання. 11. Спілкування. 12. Заява. 13. Жанр. 14. Твір. 15. Письмо. 16. Читання. 17. Говоріння. 18. План

Відповіді. Подати наприкінці книжки у відповідному місці.

По горизонталі. 2. Репліка. 3. Репортаж. 4. Замітка. 5. Газета. 7. Журнал. По вертикалі. 1. Коментар. 6. Сюжет.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити