Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

ДОДАТКИ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

англ. — англійська мова

араб. — арабська мова

відм. — відмінок

відокремл. чл. — відокремлений член

вст. сл. — вставне слово

вул. — вулиця

га — гектар

голланд. — голландська мова

грец. — грецька мова

Д. в., д. — давальний відмінок

давньогрец. —давньогрецький

двоскл. — двоскладне

діал. — діалектне слово

діеприкм. — дієприкметник

дієприсл. — дієприслівник

дієсл. — дієслово

дійсн. сп. — дійсний спосіб

З кн. — з книги

З те. — з творів

ласт. — застаріле слово

зв. — звук

Зн. в. — знахідний відмінок

знач. — значення

зневажл. — зневажливе слово

імен. — іменне

іменников. — іменникове

ін. — інше

італ. — італійська мова

кг — кілограм

Кл. в. — кличний відмінок

км — кілометр

л — літр

латин. — латинська мова

літ. — літературний

м — метр

м. — місто

М. в., м. — місцевий відмінок

млн — мільйон

мн. — множина

муз. — музичний термін

Н. в. — називний відмінок

н. е. — наша ера

нак., нак. сп. — наказовий спосіб

насел. — населення

невідм. — невідмінюване слово

незм. — незмінюване слово

неокл. — неокличне

нім. — німецька мова

обст. — обставина

одн. — однина

означ. — означення

Ор. в., ор. — орудний відмінок

ос. — особа

перев. — переважно

перен. — переносне значення

по батьк. — по батькові

повн. — повне

пол. — половина

пор. — порівняймо

пошир. — поширене

прийм. — прийменник

прикм. — прикметник

присл. — прислівник

присуд. — присудок

прост. — простий

р. — рік

рр. — роки

Р. в. — родовий відмінок

р. мн. — родовий відмінок множини

рідко. — рідковживане слово

р-ну — району

розв. — розвиток

розм. — розмовне слово

розпов. — розповідне

с. — сторінка

серед, (або с.) — середній рід

складн. — складний

смт — селище міського типу

спол. — сполучник

cт. — століття, стаття

т. ін. — таке інше

табл. — таблиця

теп. - теперішній

тис. — тисяча, тисячоліття

турец. — турецька мова

узгодж. — узгоджене

ужив. - уживається

укр. — українське

ускладн. — ускладнене

фр. — французька мова

чол. (або ч.) — чоловічий рідPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити