Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення й речення

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ*»

Словосполучення це синтаксична одиниця, що становить поєднання двох або більше повнозначних слів (самостійних частіш мови), одне з яких головне, а друге — залежне.

Речення це основна одиниця спілкування. Граматична будова речення та його завершена інтонація служать для висловлення самостійної думки.

В

и

д

и

р

е

ч

е

н

ь

за метою

висловлювання

розповідні

містять повідомлення про якийсь факт

стверджувальні,

заперечні


питальні

містять запитання

власне питальні, риторичні


спонукальні

містять наказ, вимогу, заклик, побажання


за емоційним забарвленням

окличні

вимовляються 3 підсиленою інтонацією

у кінці речення ставиться знак оклику


неокличні

вимовляються зі звичайною інтонацією

у кінці речення не ставиться знак оклику

за кількістю граматичних основ

прості

просте речення має одну граматичну основускладні

складне речення містить у собі дві або більше граматичних основ


за складом граматичної основи

двоскладні

граматична основа речення складається з двох головних членів — підмета й присудкаодноскладні

граматична основа речення складається з одного члена, який подібний до підмета або до присудкаPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити