Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Підручник Українська мова 8 клас - С.Я. Єрмоленко - Грамота - 2016 рік

Шановні восьмикласники!

ВСТУП

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Я і родина

§ 2. Лексикологія. Фразеологія

§ 3. Основні правила правопису складних слів

§ 4. Складні випадки правопису службових частин мови

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення й речення

Я і національна історія та культура

§ 5. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

§ 6. Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні та односкладні. Види речень за метою висловлювання та за емоційним забарвленням

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ*»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Просте речення. Двоскладне речення

Я і українська мова та література

§ 7. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок. Узгодження головних членів речення

§ 8. Способи вираження підмета

§ 9. Простий і складений присудок. Способи вираження простого присудка

§ 10. Складений дієслівний присудок

§ 11. Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком

§ 12. Речення поширені й непоширені. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення

§ 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки

§ 14. Додаток — другорядний член речення

§ 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин

§ 16. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

§ 17. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ*

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Односкладне просте речення. Повне і неповне речення

Я і рідна природа

§ 18. Головний член односкладного простого речення

§ 19. Односкладне означено-особове речення

§ 20. Односкладне узагальнено-особове речення

§ 21. Односкладне неозначено-особове речення

§ 22. Односкладне безособове речення

§ 23. Односкладне називне речення

§ 24. Односкладне речення як частина складного речення

§ 25. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні. Незакінчене речення, його стилістичні функції

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ПОВНЕ ТА НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Просте ускладнене речення

Я і мистецтво

§ 26. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення

§ 27. Однорідні й неоднорідні означення

§ 28. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Я як особистість

§ 29. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

§ 30. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями). Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях)

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Речення з відокремленими членами

Я і народ, людство

§ 31. Поняття про відокремлені другорядні члени та уточнювальні члени речення. Розділові знаки при уточнювальних членах

§ 32. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)

§ 33. Відокремлені прикладки

§ 34. Відокремлені обставини

§ 35. Відокремлені додатки

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ «РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

§ 36. Повторення відомостей про словосполучення й просте речення

ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 37. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи висловлювання; засоби міжфразового зв’язку в тексті

§ 38. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне (практично), критичне. Читання: розуміння та засвоювання тексту. Передмова в книжці

§ 39. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури в художньому стилі

§ 40. Усний стислий переказ текстів публіцистичного стилю (на основі переглянутих телепередач)

§ 41. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

§ 42. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі

§ 43. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

§ 44. Усний твір-опис у публіцистичному стилі пам’яток історії й культури за картиною

§ 45. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

§ 46. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення й узагальнення матеріалу

§ 47. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста), пам’яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

§ 48. Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань до тексту, на основі життєвого досвіду учнів

§ 49. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

§ 50. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

ДОДАТКИ

З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА СИНОНІМІВ

ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ

ІЗ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

ЗІ СЛОВНИКА ВЛАСНИХ ІМЕН

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.