Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 10. ОЗНАЧЕННЯ

Про узгоджені та неузгоджень означення, способи їх вираження та роль у мовленні

ПРИГАДАЙМО. Яку частину мови називають прикметником? Що таке епітет?

100

Прочитайте речення. Від яких членів речення залежать виділені слова? Чи виражають вони ознаку предмета та на які питання відповідають? Чи можна їх вважати означеннями?

1. Мене завжди хвилюють птиці у вечірньому небі (О. Довженко). 2. Вони вийшли на галявину з високими березами (О. Донченко). 3. Демида все ще переповнювало щастя спілкування з майбутнім (В. Собко).

Особливості означення

Означення — це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий?

Означення залежить від члена речення, вираженого іменником, і найчастіше виражається прикметником, дієприкметником, займенником, рідше - іншими частинами мови. НАПРИКЛАД: 1. Осінній сад ще яблучка глядить (Л. Костенко). 2. Над доріжкою з асфальту дві берізки обнялись (В. Сосюра).

Поширені означення

Означення, виражене одним словом, називають непоширеним, а виражене дієприкметниковим чи прикметниковим зворотом, - поширеним.

Узгоджені означення

Узгоджені означення узгоджуємо з означуваним словом у роді, числі, відмінку. При цьому форма означуваного слова веде до зміни форми означення. Узгоджені означення виражаємо прикметниками, дієприкметниками, числівниками, займенниками. НАПРИКЛАД: 1. Твоя цілюща, хлібе, сила тече в моїх набряклих жилах (Д. Луценко). 2. Першийдень війни видався найдовшим (Ю. Збанацький).

Неузгоджені означення

Неузгоджені означення виражаємо іменниками, особовими займенниками, прислівниками, інфінітивами, сполученням слів. При цьому зміна форми означуваного слова не веде до зміни форми означення. НАПРИКЛАД 1. Налилося літо пахощами квітів (В. Ковалівська). 2. Думка поїхати на завод спала раптово (Яків Ваш).

ПОРІВНЯЙМО:

101

І. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок, який відображав би його основну думку.

На жаль, гарні традиції потроху забуваються. Ми швидше висадимо ранній персик, скоростиглий абрикос, утішатимемося хатнім лимоном, але забуваємо озеленити околицю молодим дубком чи кущем калини. А був же у нас в Україні прекрасний звичай: народився син - висаджували два жолуді, з’являлася донька - висівали калинове зерня. У цьому мудрому обряді глибокий символ - красивого й корисного. Бо жодне весілля не обходилося без калини, якою прикрашали коровай та вінець молодої, а дубки символізували, що юній родині потрібні в прямому й переносному значенні підвалини для нової оселі. Чи не звідси таке поетичне весільне побажання: «Дарую два кущі калиноньки, щоб мати дві дівчиноньки, а ще два дубочки - на синочки!»? (За В. Скуратівським)

М. Максименко. Натюрморт з калиною

ІІ. Знайдіть у тексті щонайменше десять означень.

102

І. Запишіть подані словосполучення, замінивши в них узгоджені означення на неузгоджені й навпаки.

ЗРАЗОК. Глиняний глечик - глечик із глини.

Бальна сукня, подруга по школі, людська пам’ять, футбольна команда, робітник без досвіду, бутербродне масло, оливкова олія, ваза з кришталю, експонат музею, вода з моря, яблуневий цвіт, автобус для школи.

ІІ. Із трьома утвореними словосполученнями складіть і запишіть речення. Підкресліть у них граматичні основи та означення.

103

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Коли людина може відчувати себе щасливою? Чи відчуваєте ви себе щасливим?

Правильно ставте питання та визначайте синтаксичну роль іменників у конструкціях такого типу:

104

І. Спишіть словосполучення. Поставте питання від головного слова до залежного. Зверніть увагу, що в усіх випадках залежний компонент вказує на ознаку предмета.

Діти шкільного віку, проміння сонця, час сподівань, кухоль із глини, чоловік років сорока п’яти, картина художника, дорога праворуч, хлібороби України, прірва без дна, план на рік, стежка до ставка, час іти, лавка біля воріт, читання вголос, прохання виходити.

II. Складіть і запишіть питальні речення з трьома словосполученнями (на вибір).

105

І. Спишіть, розкриваючи дужки. Правильність написання перевірте за орфографічним словником. Обґрунтуйте орфограми.

1. Пл(е,и)вуть і пл(е,и)вуть колискові фр(е,и)гати, летять космонавти на крилах лелек (Л. Костенко). 2. І стиглі пр(е,и)солодкі полуниці там на очах палали і росли (М. Рильський). 3. І знову теплі пальці сонця хвилюють радіс(т)ний бузок (В. Гнатюк). 4. Я думаю про горде право підводити сонця з імли… (В. Коротич). 6. Прямо насупроти школи стояв будиночок для вчителів (М. Стельмах). 7. Дівчина в рожевому намисті дивиться на сонце (з)під руки (М. Гірник). 8. Дивиться двір твій на місяць в підзорну трубу криниці (Ю. Ряст).

ІІ. Підкресліть означення. Які з них є узгодженими, а які - неузгодженими? Доведіть, що виділені слова є означеннями. На які питання вони відповідають? Чим виражені?

106

Прочитайте речення. Випишіть словосполучення з неузгодженими означеннями. Поставте питання від головного слова до залежного.

1. У Василька була мрія винайти машину часу. 2. Дорога ліворуч була широкою. 3. Командир дав наказ виступати. 4. Сергій часто згадував день приїзду. 5. Гості Львова відвідують історичні місця. 6. Зайшов хлопець років дванадцяти. 7. Дорога до Харкова була неблизькою. 8. У мене виникло бажання прочитати твори Олеся Гончара. 9. Солдати мали завдання вийти до набережної.

107

Складіть і запишіть речення, використавши подані слова й сполучення слів у ролі неузгоджених означень.

З металу, ліворуч, у три поверхи, прочитати, в клітинку, середніх років.

108

І. Запишіть вірш під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим.

Мені не так багато треба:

Під ноги росяну траву,

Вгорі легку хустину неба

І думки пружну тятиву;

У степовім краю хатину,

Квітучу вишню під вікном,

Любові й ніжності краплину

І тихий човен із веслом;

Ворота, всім вітрам відкриті,

Стежину в щедрім спориші,

Волошку вранішню у житі

І пісню мамину в душі;

У серці березня начало,

Криницю світлу аж до дна.

І сонця теплого кружало,

В якому тане сивина.

В. Тарасенко

Рідні простори. Малюнок Софії Степановой (12 років)

II. Визначте художні засоби, зокрема художні означення (епітети). Простежте, як вони допомагають досягти образної виразності тексту. Як ви розумієте виділене словосполучення?

III. Підкресліть узгоджені та неузгоджені означення, укажіть, чим вони виражені.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити