Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 11. ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ

Про те, що таке прикладка, як її визначити та правильно написати

ПРИГАДАЙМО. Які іменники є власними назвами? Що таке родове й видове поняття?

109

Прочитайте речення. Поміркуйте, на які питання відповідають виділені слова, що вони означають, якою частиною мови виражені. Чи можна вважати їх означеннями? Чому?

1. Село Троянівка гніздиться в долині (Г. Тютюнник). 2. Сторож-дід змете з порога сніг і слід твоїх чобіт (А Малишко). 3. Краплинами блищать вологі очі підлітка-дівчати (М. Рильський).

Особливості прикладки

Різновидом означення є прикладка. Прикладка вказує на ознаку предмета і водночас дає йому іншу назву. Прикладка виражається іменником і може бути як загальною, так і власною назвою. НАПРИКЛАД: 1. Під'їхали до зупинки «Площа Шевченка». 2. Місяць освітив Світязь-озеро. 3. Трава звіробій має лікувальні властивості.

Визначення прикладки

З двох іменників - власної назви і загальної назви - прикладкою є:

а) загальна назва, якщо власна назва - це ім’я людини. НАПРИКЛАД: учениця Ковальчук, академік Борис Патон;

б) власна назва, якщо це назва неістот (річок, міст, газет тощо) або кличка тварини. НАПРИКЛАД: поема «Тополя», річка Рось, кіт Мурко.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Щоб не помилитися у визначенні прикладки, потрібно пам'ятати, що вона за змістом конкретніша від залежного слова, бо уточнює його, дає якісну характеристику.НАПРИКЛАД - волелюб прикладкою є слово волелюб: народ (який?) волелюб.

Узгодження прикладки

• Назви міст, сіл, річок узгоджуємо в усіх відмінках із родовою назвою. ПОРІВНЯЙМО:

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

до міста Львова за річкою Південним Бугом

до міста Львів за річкою Південний Буг

Але в географічній літературі назви населених пунктів і річок зберігають форму називного відмінка.

• Інші власні назви (гір, озер, островів, станцій, планет, підприємств, кораблів та ін.), що виступають у ролі прикладки, зберігають форму називного відмінка. ПОРІВНЯЙМО:

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

на горі Говерла, на Говерлі на станції Жмеринка

на горі Говерлі на станції Жмеринці

110

Прочитайте, поставте питання від головних слів до залежних. Укажіть прикладку й означуване слово. Поясніть, на що вказує прикладка в кожному випадку.

Озеро Байкал, гора Еверест, готель «Харків», журнал «Соняшник», інженер-дослідник, бульвар Тараса Шевченка, воїн-герой, воїн-переможець, бджола-золотоноша, вечір-князь, красень-місяць, донька-студентка, дівчина-грузинка, місто Тернопіль, лікар-терапевт, песик Жук.

111

КОЛО ДУМОК. І. Поміркуйте, чому прикладку вважають особливим видом означення.

ІІ. Поміркуйте, чи є прикладка в таких сполученнях слів: хліб-сіль, батько-мати. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. Основною особливістю сполучення з прикладкою є його співвіднесеність з одним поняттям. І прикладка, і пояснюваний іменник є різними назвами одного й того самого предмета. У названих вище сполученнях компоненти означають два різні предмети і виступають як рівноправні елементи. Отже, тут немає прикладок.

112

Спишіть речення, підкресліть прикладки й означувані ними слова як члени речення. Укажіть, чим вони виражені. Поясніть роль прикладки в мовленні.

1. Я хочу на озеро Світязь, в туман таємничих лісів (Л. Костенко). 2. Старшина мінометної роти Вася Багіров був з тих людей, що для них війна давно вже стала звичайною справою (О. Гончар). 3. А друзі кажуть: нащо він тобі, цей кущ-дикун (М. Рильський). 4. Ріка Супій, і що там тої річечки? (Л. Костенко). 5. У довгому, покрученому ярку розкинулось село Семигори (І. Нечуй-Левицький). 6. Не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана-сина годувать (Т. Шевченко). 7. А човен «Ластівка», мов птиця, летить на крилах-парусах (В. Скоромовський). 8. Вдяг ясен-князь кирею золоту, а дика рожа - буйнії корали (Леся Українка).

113

Спишіть, ставлячи слова в дужках у потрібній формі. Підкресліть прикладки, визначте відмінок прикладок і означуваних слів.

1. Побували біля озера (Лебедине). 2. Доїхали до станції метро («Хрещатик»). 3. Зустрілися на вулиці (Лук’янівська). 4. Місячне сяйво над річкою

(Роставиця). 5. У місті (Біла Церква) відвідали дендропарк («Олександрія»). 6. Проїжджали недалеко від міста (Вінниця). 7. За катером («Сміливий») летіли чайки. 8. Друзі зустрілися в місті (Одеса) на вулиці (Дерибасівська). 9. Вірші надруковано в журналі («Однокласник»).

Дефіс

Прикладку з означуваним словом пишемо окремо або через дефіс.

1. Якщо спочатку йде родове поняття (ширше), а потім видове (вужче), то прикладку пишемо окремо, якщо ж навпаки - то через дефіс. ПОРІВНЯЙМО:

АЛЕ: жук-короїд, льон-довгунець, заєць-русак, гриб-паразит. У цих словах прикладка входить до складу терміна.

2. Якщо спочатку йде загальна назва, а потім власна, то прикладку пишемо окремо, якщо ж навпаки - то через дефіс. ПОРІВНЯЙМО: ріка Десна - Десна-ріка, озеро Світязь - Світязь-озеро.

3. В інших випадках прикладку з означуваним словом, як правило, пишемо через дефіс - незалежно від її місця. Це, зокрема, прикладки, які характеризують предмет за якісними ознаками, за віком, за національністю, за місцем проживання, за фахом. НАПРИКЛАД: учитель-мовник, мовник-учитель, хлопчик-малюк, калина-красуня, поет- романтик, відповідь-репліка.

Пишемо в лапках

Умовні власні назви підприємств, установ, організацій, творів мистецтва, журналів, газет, пароплавів тощо пишемо в лапках. Прикладки, приєднувані до означуваних слів за допомогою слів імені, пам’яті, на ім’я, по імені, в лапки не беремо. НАПРИКЛАД: кінотеатр «Київська Русь», журнал «Всесвіт», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

114

І. Запишіть словосполучення у дві колонки, знімаючи риску: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пишуться окремо. Поясніть написання.

Риба/карась, товариш/директор, ворон/птах, вітер/пустун, квітка/ромашка, нарцис/квітка, дуб/дерево, Дніпро/ріка, ріка/Дніпро, Полтава/ місто, поет/початківець, журнал/«Київ», льотчик/Онищенко, Онищенко/льотчик, льон/довгунець, трава/звіробій, народи/брати, сніжинки/ пушинки, деревій/трава, одуд/птах, птах/одуд, зима/лихоманка, мати/ Катерина, Катерина/мати, батько/чабан, твір/опис, жук/короїд, рута/ м’ята, ріка/Роставиця.

учень-відмінник

дуб-велетень

лікар-терапевт

дівчина-українка

студент-білорус

хлопець-киянин

дівчинка-семиліток

ІІ. З одним словом кожної колонки (на вибір) складіть і запишіть складні речення.

115

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть прикладки. Обґрунтуйте вживання дефіса й лапок при прикладці.

1. Я жив колись в готелі Україна (Р. Третяков). 2. Он край шляху стоїть обгоріла вербиця вдовиця (Н. Кащук). 3. Слізьми водою розлилось колишнєє святеє диво! (Т. Шевченко). 4. Не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена калину саджає (Т. Шевченко). 5. Кошлатий вітер голодранець в полях розхристує туман (Л. Костенко). 6. А угорі про таїнства природи задумався мислитель чорногуз (Л. Костенко). 7. Пахне мамою сорочка вишиванка, цвітом яблуні, пшеничним колоском (Н. Багмут). 8. Будуть вік стояти біля броду посивілі верби матері (В. Симоненко). 9. Десна красна тече у даль, несе кудись мою печаль (А Лемпіцький).

ІІ. Провідміняйте виділені словосполучення.

116

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть диктант (6-8 словосполучень) на тему «Написання прикладки окремо і через дефіс». Продиктуйте диктант сусідові по парті. Перевірте написання.

117

Складіть і запишіть діалог (8-10 реплік), можливий між вами і вашим знайомим-іноземцем, який бажає дізнатися про ваше місто (село). Використайте в діалозі прикладки, зокрема й такі, що виражені власними назвами.

Львівський театр опери та балету ім. С. Крушельницької


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити